Přednáška pro rodiče – Styly mladých a další záludnosti dětského světa

28. května proběhla v prostorách naší školy již třetí přednáška pro rodiče v tomto roce. Pozvání k nám přijala odbornice na toto téma paní PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA a celou přednášku vedla v duchu diskuze s rodiči na dané téma. Děkujeme všem zúčastněným. Mgr. Jaroslava Krešová, metodička prevence