Navržené programy

Navržené programy 2017/2018

ročník projekt anotace
Žáci 1. ročníku Pravidla bezpečnosti silničního provozu Policie ČR  –  beseda o pravidlech bezpečnosti silničního provozu
Žáci 1. ročníku Domácí mazlíčci a veřejný pořádek Přednáška s ukázkami – Městská policie Příbram
Žáci 2. ročníku Bezpečné chování v silničním provozu Policie ČR  –  beseda o pravidlech bezpečnosti silničního provozu
Žáci 3. ročníku Činnost strážníka Městské policie Městská policie Příbram

 

Žáci 4. ročníku

 

Rozvoj a upevňování vztahů v třídním kolektivu Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na zlepšení vztahů v třídním kolektivu
Žáci 4. ročníků

 

Zábavní pyrotechnika –

– bezpečná manipulace se zábavní pyrotechnikou

Občanské sdružení TILIUS –   praktické ukázky nebezpečí zábavné

pyrotechniky, jak řešit vzniklé

nebezpečné situace

Žáci 4. ročníku Integrovaný záchranný systém Zážitkový kurz integrovaného záchranného systému
Žáci 5. ročníků

 

Kurz prevence šikany 1

Kurz prevence šikany 2

Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany
Žáci 5. ročníků

 

HELPÍK Beseda o zásadách bezpečnosti a první pomoci
Žáci 5. a 6. ročníků Akce města Příbrami „Novák“ Ukázky činnosti integrovaného záchranného systému v areálu Nový rybník
Žákyně 6. ročníků Šťastnou plavbou přes čas

proměn (Změny během

dospívání)

Přednáška s lékařkou pro žákyně,

změny během dospívání – MP Education, s.r.o.

Žáci – chlapci 6 ročníků Na startu mužnosti Přednáška s lékařkou

Změny spojené s dospíváním – MP Education, s.r.o.

Žáci 7. ročníku

 

Prevence závislostí Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci závislostí
 

Žáci 8. ročníku

 

 

Nepřehlížej – kyberšikana, poruchy příjmu potravy a sebepoškozování

Elio, z.s. sdružení poskytující psychologické služby v oblastech preventivního působení na základních školách
Žáci 9. ročníků Občanské i trestní řízení na Okresním soudu v Příbrami Účast na občanském i trestním řízení – Okresní soud v Příbrami
Žáci 9. ročníků Mediační a probační služba Mediační a probační služba Příbram – program na získání právního povědomí, delikvence, vandalismus

 

Akce budou v průběhu roku doplňovány o aktuální nabídky.