Navržené programy

Navržené programy 2018/2019

ročník projekt cíl anotace
Žáci 1. ročníku

(3 třídy, každá samostatně po 45min.)

Pravidla bezpečnosti silničního provozu Seznámení žáků se základy bezpečnosti silničního provozu Policie ČR  –  beseda o pravidlech bezpečnosti silničního provozu
Žáci 1. ročníku

(3 třídy, každá samostatně po 2 x 45 min.)

Mravenci – program na porozumění druhému; prohloubení empatie Podpoření porozumění druhému, prohloubení empatie v kolektivu, práce s vyčleněním a odpuštěním  Elio, z.s. sdružení poskytující psychologické služby v oblastech preventivního působení na základních školách
Žáci 2. ročníku

(4 třídy, každá samostatně po 1 x 90 min.)

Mravenčí třída – program na zamyšlení se nad fungováním skupiny; vytvoření základních pravidel třídy. Žáci se společně zamyslí nad fungováním třídy a vytvoří si svá vlastní pravidla. Elio, z.s. sdružení poskytující psychologické služby v oblastech preventivního působení na základních školách
Žáci 3. ročníku

(4 třídy, každá samostatně po 45min.)

Pravidla bezpečnosti silničního provozu Seznámení žáků se základy bezpečnosti silničního provozu Městská policie Příbram

 

Žáci 3. ročníku

(4 třídy, každá samostatně po 1 x 90 min.)

Mravenci umí spolupracovat – program na utváření dobrých mezilidských vztahů; rozvoj dovedností pro spolupráci; rozvoj dovedností pro řešení složitých situací (konflikty) Žáci získají zkušenosti a vědomosti, které jim pomohou lépe spolupracovat a dokázat řešit konflikty a složité situace ve skupině. Cílem programu je podpora dobrých mezilidských vztahů  Elio, z.s. sdružení poskytující psychologické služby v oblastech preventivního působení na základních školách
Žáci 4. ročníku

(4 třídy, každá samostatně po 1 x 225 min.)

 

Rozvoj a upevňování vztahů v třídním kolektivu Cílem programu je upevnit vztahy v třídním kolektivu a podpořit spolupráci v něm Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na zlepšení vztahů v třídním kolektivu
Žáci 4. ročníků

(4 třídy, rozdělené na 2 skupiny po 1 x 45 min.)

Zábavní pyrotechnika –

– bezpečná manipulace se zábavní pyrotechnikou

Cílem této akce je upozornit žáky na nebezpečí plynoucí z používání zábavní pyrotechniky. Jak řešit vzniklé nebezpečné situace. Občanské sdružení TILIUS –   praktické ukázky nebezpečí zábavní

pyrotechniky, jak řešit vzniklé

nebezpečné situace

Žáci 4. ročníku

(4 třídy, každá samostatně po 1 x 180 min.)

Integrovaný záchranný systém Žáci se interaktivní formou seznámí s integrovaným záchranným systémem Zážitkový kurz integrovaného záchranného systému
Žáci 5. ročníků

(4 třídy, každá samostatně po 1 x 270 min.)

Kurz prevence šikany 1

 

Žáci se pomocí zážitkového kurzu seznámí s tématem šikany a naučí se jejím projevům předcházet. Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany
Žáci 5. ročníků

(4 třídy, každá samost. po 1 x 45 min.)

HELPÍK Osvojení si zásad bezpečnosti a první pomoci Beseda o zásadách bezpečnosti a první pomoci
Žáci 5. a 6. ročníků

(celkem 8 tříd, společná akce, každá třída po 1 x 180 min.)

Akce města Příbrami „Novák“ Žáci se pomocí ukázek činností IZS seznámí s prací jednotlivých složek Ukázky činnosti integrovaného záchranného systému v areálu Nový rybník
Žáci 6. ročníků

(4 třídy po dvou skupinách, každá po 1x 90 min.)

Bezpečnost dětí na sociálních sítích a internetu Interaktivní beseda o bezpečném chování v online prostředí Daniel (Bradbury) Dočekal, justit.cz
Žáci 6. ročníku

(4 třídy, každá třída po 1 x 540 min.)

Adaptační kurz – rozvoj a upevňování vztahů v třídním kolektivu Cílem programu je upevnit vztahy v třídním kolektivu a podpořit spolupráci v něm Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na zlepšení vztahů ve třídě
Žákyně 6. ročníků

(skupina všech dívek po 1 x 45 min.)

Šťastnou plavbou přes čas

proměn (Změny během dospívání)

Žákyně se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázejí dospívání, anorexie, sebepoškoz. Přednáška s lékařkou pro žákyně,

změny během dospívání – MP Education, s.r.o.

Žáci – chlapci 6. ročníků

(skupina všech chlapců po 1x 45min.)

Na startu mužnosti Chlapci se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázení dospívání Přednáška s lékařkou

Změny spojené s dospíváním – MP Education, s.r.o.

Žákyně 7. ročníků

(skupina všech dívek)

Čas proměn Žákyně se příjemnou formou dozvídají o změnách, které doprovázejí dospívání Přednáška s lékařkou pro žákyně,

změny během dospívání – MP Education, s.r.o.

Žáci 7. ročníku

(4 třídy, každá samostatně po 1 x 270 min.)

Prevence závislostí Cílem programu je předcházet závislostem, uvědomit si, jak snadné je odmítnout …  Sdružení Odyssea – zážitkový kurz zaměřený na prevenci závislostí
Žáci 7. ročníku

(4 třídy, společně 60 min.)

Say no! Řekni ne! Žáci se v besedě s policisty dozví nejdůležitější informace o tom, jak se chovat na internetu. Policie ČR – Centrála odhalování organizovaného zločinu
Žáci 8. ročníku

(3 třídy, společně 60 min.)

Say no! Řekni ne! Žáci se v besedě s policisty dozví nejdůležitější informace o tom, jak se chovat na internetu. Policie ČR – Centrála odhalování organizovaného zločinu
Žáci 8. ročníku

(3 třídy, každá třída po 1 x 540 min.)

Kurz zdravovědy Žáci se  interaktivní formou naučí zásady první pomoci a vyzkouší si na vlastní kůži své reakce při vypjatých situacích. Sdružení Odyssea – zážitkový kurz zaměřený na první pomoc, její zásady, sebepoznání ve vypjatých situacích, fungování ve skupině
Žáci 9. ročníků

(vybraní žáci 3 x 135 min.)

Občanské i trestní řízení na Okresním soudu v Příbrami Žáci se zúčastní občanského i trestního řízení. Účast na občanském i trestním řízení – Okresní soud v Příbrami
Žáci 9. ročníků

(vybraní žáci 1 x 90 min.)

Mediační a probační služba Žáci se interaktivní formou dozví více informací z oblasti práva, delikvence, vandalismu. Mediační a probační služba Příbram – program na získání právního povědomí, delikvence, vandalismus 
Žáci 1. – 9. ročníků Dopravní výchova Seznámení se a procvičení základními dovedností týkajících se bezpečného chování v dopravě Vyučující ZŠ Školní