Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia – DŮLEŽITÉ !!!

radovky_trnova_info_panacekPoslední termín odevzdání přihlášek ke kontrole do kanceláře zást. řed. H. Rubé je 22. února. Následně nejpozději do 1.3. je nutné přihlášky odevzdat na příslušné školy.