Sazka Olympijský víceboj

     V loňském roce jsme se zapojili do celostátní sportovní akce s tímto názvem. Je to jedna z akcí, které si daly za cíl přitáhnout děti ke sportu a aktivnímu trávení volného času.
A tak se žáci loňských pátých tříd pustili v rámci tělesné výchovy do plnění 8 sportovních disciplín. Tyto disciplíny byly zaměřené na rychlost, sílu, vytrvalost, obratnost, zkrátka na základní pohybové schopnosti. V těchto disciplínách dosáhl každý z žáků nějakých výsledků. Až potud nic objevného.
Zajímavější je ovšem samotný výstup, který z toho vzešel. Žáci od pořadatele na konci akce obdrželi vlastní diplom, na kterém jsou zajímavé informace. Analýza vlastních pohybových dovedností žáka ve srovnání s našimi předními olympioniky. Navíc se dozvěděli, jak jsou na tom ve srovnání se svými vrstevníky napříč celou republikou (a to jich je dle organizátorů již téměř 100 000). Zda jsou ve skoku z místa nadprůměrní, pomalejší ve člunkovém běhu, obratnější v postoji čápa atd. Navíc v odkazu na internetové stránky lze nalézt tipy, kde mohou sportovat děti v jejich okolí. Podobný diplom pak dostává i třída, která se zapojila. (viz příloha). Nedílnou součástí akce je i soutěž o sportovní materiál, ale hlavně o případnou besedu a sportovní den s jedním z našich olympioniků přímo ve škole.
V loňském ročníku jsme tuto akci pořádali v rámci hodin tělesné výchovy v pátých třídách. Letos tuto akci rozšíříme i na třídy čtvrté a navíc to zkusíme provést formou projektového dne. Ten by se měl uskutečnit nejspíš v první polovině října. Doufáme, že se akce bude dětem líbit a že pro ně bude alespoň trochu přínosná a zajímavá.
Za kabinet TV Josef Halaburda

5.a_1 5.a_25.b_15.b_25.c_1  5.d_1 5.d_25.c_2