Sběrová akce – 2. část

Vážení žáci a rodiče, ve sběru jsme mimořádně úspěšní!!! Akce se účastnily opět všechny třídy školy a tentokrát se také velká část sběru podařila i na druhém stupni, který často za prvním stupněm klopýtá. Druhá část sběrové akce přinesla opět velké množství nashromážděného starého papíru. Je velmi přínosné, že si žáci i rodiče zvykli na sběrovou akci a je nutné podotknout, že díky všem, kteří se na sběru podílejí, Naše škola již několikrát vyhrála soutěž pořádanou sběrovou společností. V letošním roce sice žádná soutěž vypsána není, to se ale na množství sebraného papíru se vůbec nepodepsalo. Všem Vám patří velký dík.
Peníze ze sběru budou rozděleny do fondů jednotlivých tříd. Velkou měrou přispěl p. školník Víta a žáci 9. ročníků, kteří pomohli s nakládkou starého papíru. Žáci pomohli naložit celkem 8 nákladních aut.

 

VÝSLEDKY V ČÍSLECH:strom
Celkem jsme ve druhé části sběrové akce dali dohromady  15 750 kg  starého papíru.
1 tuna vytříděného papíru zachrání 17 vzrostlých stromů

………………. 17 x 15,75 = zachránili jsme 267 stromů
1 vzrostlý strom vyprodukuje za den 7000l kyslíku = denní spotřeba 50ti lidí

………………. 267 x 50 = ušetřili jsme kyslík pro 13 350 lidí
V celkovém součtu sběru za celý rok to pak tedy je ušetřený kyslík pro 13200 + 13350 ………………. 26 550 lidí na jeden den

Zdroj: http://www.ekoporadny.cz/