Seminář pro učitele – inkluze

Šablony

DSCN7903DSCN7902V pátek 2.2. proběhl v prostorách školní galerie seminář pro učitele v rámci inkluze, který za Národní institut pro další vzdělávání lektoroval RnDr. Pavel Nezval. Učitelé si tak v rámci evropského projektu Šablony pro ZŠ opět zopakovali stěžejní témata týkajících se inkluzivního vzdělávání, zejména pak legislativní rámec. Další „evropský“ seminář pro učitele je naplánován na květen letošního roku, který bude tématicky zaměřen na hodnocení a komunikaci ve škole.