Setkání 8.B a 3.B  – Ptáci a lidé

image002V pondělí dne 23.1. žáci 8.B navštívili v hodinách českého jazyka v rámci podpory čtenářské gramotnosti třídu 3.B. Děti byly rozděleny do dvou skupin, každý třeťák tak spolupracoval s osmákem. Setkání probíhalo souběžně na dvou místech a to v kmenové třídě 3.B a v divadélku. Paní učitelky připravily pro děti celou řadu různých úkolů, které vycházely z  udržitelnosti projektu OPVK Ptáci a lidé. Děti vytvářely slovní řetězy, hledaly citát, vytvářely básničky a pracovaly s texty. Celé setkání si všichni náležitě užili a už se těší na další společně strávené chvíle.   Mgr. Jaroslava Krešová