Setkání rodičů – zástupců tříd s vedením školy

V úterý 20.11.2018 od 17 hodin se koná v Galerii školy setkání rodičů – zástupců tříd s vedením školy. 
Program: 
1) informace o plánovaných akcích školy 
2) možnosti spolupráce rodiče – škola 
3) návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019 
4) představení preventivního programu 
5) diskuze