Setkání s ptactvem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslední červnový týden jsme měli štěstí a uspořádali jsme setkání s výjimečným odborníkem RNDr. Ondřejem Sedláčkem Ph.D. V rámci naší ročníkové práce, kterou realizujeme pravidelně s našimi sedmáky, se jednalo právě o závěrečnou část projektu Ptáci a lidé. Osobně jsem velice rád, že si na nás Ondřej udělal čas, a že jsme společně mohli do přírody vyrazit. Pro tuto vycházku je blízké okolí naší školy téměř ideální. Stromy, trávníky, keře a budky nabízejí spousty míst, které ptáci ke svému životu rádi využívají. Během vycházky jsme prošli několik stanovišť. Vždy jsme chvilku postáli, popovídali a něco vyzvěděli. Z témat to byla například příbuznost plazů a ptáků, jejich porovnání, schopnost ptáků létat a orientovat se při migraci, význam kroužkování ptactva, praktické ukázky odchytu ptáků nebo samotná ukázka živých exemplářů, které pro nás Ondřej nachytal.
Hovořili jsme také o mláďatech a ptačí péči o potomstvo, kdy k tomuto tématu jsme nahlédli do několika budek, jež jsou rozmístěny v blízkém okolí školy.
Přínos tohoto přírodopisného setkání pro žáky je patrný především z využití vědomostí a poznatků, jež byly získány v hodinách přírodopisu, a to přímo v praxi. Velký dík patří panu Sedláčkovi, který nám byl skvělým průvodcem a lektorem. Pevně věřím v další takové návštěvy přírody.

Mgr. Jan Hradecký

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA