Setkání s rodilou mluvčí

20180222_115617Ve čtvrtek 22. února 2018 do naší školy zavítala nám již dobře známá rodilá mluvčí z Filipín Fritzie Černa. V rámci přátelského tří hodinového setkání si tak naši žáci mohli opět vyzkoušet bezprostřední komunikaci v anglickém jazyce, který je nedílnou součástí našich každodenních životů.
Žáci volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce z 7.ABC měli připravené zajímavé prezentace na různé svátky v anglicky mluvících zemích, např. Saint Patrick’s Day, Halloween, Saint Valentine’s Day a mnohé další. Poté jim Fritzie k vybraným svátkům ještě pověděla různé zajímavosti 22.2.18 - setkání s Fritzie 7.ACa žáci se jí mohli zeptat na to, co je k danému svátku zajímalo.
Starší žáci z 8.ABC, taktéž volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce, měli pro tentokrát vybrané téma „MUSIC“. Nejprve jim Fritzie pustila píseň „Something just like this“, která patří mezi její oblíbené a společně s žáky si ji zazpívala. Poté si společně všichni povídali o slovech písničky, o tom, kdo je pro ně super hrdina a proč. Následovaly otázky spojené s hudbou. Žáci vyprávěli o oblíbených kapelách, zpěvácích, o tom, jak často poslouchají hudbu a co pro ně hudba znamená.
I o tomto setkání můžeme říci, že se velmi vydařilo a žáci si hodinu s Fritzie velmi užili.
V rámci podpory komunikace v anglickém jazyce je to pro naše žáky jedna z možností, jak odbourávat postupně nervozitu i ostych při dorozumívání se v cizím jazyce. Mgr. Žaneta Nohová, Mgr. Lucie Bernatová, Mgr. Jana Žáková vyučující Konverzace v anglickém jazyce  v 7. a 8. ročníku