Setkání žákovského parlamentu

Dne 8.10. proběhlo první setkání žákovského parlamentu v tomto školním roce. Před zahájením vyučování jsme se sešli v galerii s paní zástupkyní Rubou. Ve skupinách jsme se zamýšleli o smyslu žákovského parlamentu. A sepsali jsme :
Učí žáky znát jejich povinnosti i práva a tato práva používat.
► Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy.
► Pomáhá , je oporou třídním učitelům při práci se třídou.
► Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
► Podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli založenou na vzájemné důvěře.
► Zvyšuje pozitivní hodnocení školy okolím (obec, rodiče, zřizovatel, Česká školní inspekce…).
► Sbližuje žáky prvního a druhého stupně školy.
► Zvyšuje informovanost ve škole (jak žáků, tak dospělých)
Mimo jiné proběhly volby předsednictva. Předsedkyní parlamentu se stala Alžběta Neporová (9.C) a jejími zástupci Gabriela Studená (6.D) a Václav Mertlík (5.A). Žákovský parlament