Akce 2016-17

Navržené programy 2016/2017

ročník projekt anotace
Žáci 4. ročníků Zábavní pyrotechnika –

– bezpečná manipulace se zábavní pyrotechnikou

Občanské sdružení TILIUS –

praktické ukázky nebezpečí zábavné pyrotechniky, jak řešit vzniklé nebezpečné situace

Žákyně 6. ročníků Šťastnou plavbou přes čas proměn (Změny během dospívání) Přednáška s lékařkou pro žákyně,změny během dospívání
Žáci – chlapci 6 ročníků Na startu mužnosti Přednáška s lékařkou .Změny spojené s dospíváním
Žáci 1. ročníku Pravidla bezpečnosti silničního provozu Policie ČR  –  beseda o pravidlech bezpečnosti silničního provozu
Žáci 9. ročníků Extremismus v ČR  Sdružení Tilius – beseda o extremismu v ČR
Žáci 8. ročníků Kyberšikana – zásady bezpečnosti na sociálních sítích Policie ČR  –  beseda o zásadách bezpečného užívání internetu
Žáci 5. ročníků Kurz prevence šikany 1 Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany
Žáci 5. ročníků HELPÍK Beseda o zásadách bezpečnosti a první pomoci
Žáci 6. ročníků Kurz prevence šikany 2 Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany
Žáci 3.ročníků Zásady bezpečnosti a první pomoci Lékařská záchranná služba – beseda o zásadách bezpečnosti a první pomoci
5.C Sociálně rehabilitační program  -Středisko výchovné péče Program zaměřený na posílení pozitivních vztahů ve  třídě
Žáci 7. ročníků Kurz prevence závislostí Sdružení Odyssea – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevence závislostí