Spolupráce s MŠ – jak jsme zahradničili

zahrada20.10. 2015 – Předposlední říjnové úterý jsme se vydali se žáky ekologického semináře na pomoc mateřské školce naproti Základní škole ve Školní ulici. Pomáhali jsme se zahradnickými pracemi jako sázení keříků, příprava bylinkových záhonků, zarovnávání půdy nebo rozvážení a přihrnování mulčovací kůry ke keříkům a rostlinkám. foto

Pokud jste během měsíce září a října procházeli zahradou mateřské školy naproti Základní škole ve Školní ulici, nečekal nikoho pohled na hezkou zahradu. Zahrada je momentálně ve stavu rekonstrukce. Přesto, že je školka během letních prázdnin téměř prázdná, rekonstrukce byla v plném proudu rozjeta až během měsíce září. Jaké bylo mé překvapení, že najednou, když mám vodit děti do školky, po zahradě jezdí bagry… Nic příjemného, každopádně se s tím nedá nic dělat, firmy to tak prostě mají.
Ke konci rekonstrukce mělo začít také zkrášlování zahrady. Rodiče mají práce spousty a na listině, jež nabízela brigádu pro rodiče dětí, se to jmény zrovna nemodralo. Nápad byl jasný. Využijeme se žáky Ekologického semináře jedno dopoledne k tomu, abychom nějaký čas strávili ještě venku, než nadobro příroda usne zimním spánkem.
Po dohodě s Naší paní ředitelkou, které se nápad líbil, jsme oslovili vedení MŠ s naší nabídkou. Paní Plecitá byla ráda za každou pomoc. Dali jsme dohromady práce, které by bylo možné na zahradě MŠ vykonat, stanovili jsme datum a už jen čekali na dobré počasí.
V úterý, kdy připadají pro 9. ročník na téměř celé dopoledne ve škole volitelné semináře, jsme oblečeni v pracovním vyrazili do MŠ, kde nás čekala paní ředitelka. Vše, co jsme potřebovali hrábě, lopaty, kolečka, keříky…, bylo dobře připraveno. Při práci se nikdo nepoflakoval a činnosti jako sázení keříků, příprava bylinkových záhonků ve tvaru pyramidy nebo šneka, zarovnávání půdy, rozvážení a přihrnování mulčovací kůry ke keříkům a rostlinkám, utíkaly jako voda.
Se žáky ekologického semináře jsme na zahradě mateřské školky strávili 3 hodiny a nutno dodat, že tyto hodiny byly opravdu plodně využity. Vše bylo zakončeno sladkou tečkou, za což děkujeme paní Plecité. Naší paní ředitelce děkujeme, že celou akci povolila a plně podporovala.