Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:
Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:    1. termín: úterý 14. dubna 2020     2. termín: středa 15. dubna 2020
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:   1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020         2. termín: pátek 17. dubna 2020
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 13. května 2020 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou
Přihlášku si žák vyzvedne do 25. 10. 2019. Zaslána na střední školu  musí být do 2. 12. 2019.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020