Tonda Obal

Ve čtvrtek 26. září k nám přicestoval Tonda Obal. Je to odborník na třídění a recyklaci odpadů. Navštívil 1. – 4. ročník. Žáci 1. a 2. ročníku získali nové informace o této oblasti našeho života, činnosti je zaujaly, což se projevilo na jejich aktivitě při programu. Pro žáky 3. a 4. ročníku to bylo především opakování a utřídění znalostí získaných v předcházejících ročnících. Doufejme, že všechno, co se děti dozvěděly, budou v běžném životě používat. Za  1. stupeň Radomíra Andršová   foto