Tradiční podzimní anglické odpoledne se seniory

Již sedmým rokem jsme na naší škole přivítali naše milé seniory a byli jsme moc rádi, že jich dorazil opět velký počet. Je tedy vidět, že se k nám do školy rádi vracejí. Setkání proběhlo 15. 10. 2019. Role „učitelek angličtiny“ a hostitelek se opět ujalo několik děvčat, letos zase o rok starších, z 9.C – Terka, Bětka, Barča, Barča, Lucka, Anetka a Lea.
Tématem našeho setkání byla tentokrát „Rodina / Family“. Na úvod měla děvčata připravenou prezentaci se slovní zásobou v angličtině. Senioři se snažili si slovíčka zapamatovat a zároveň i opakovali výslovnost po žákyních, které slovní zásobu prezentovaly. A šlo jim to skvěle jako vždy.  A abychom si ověřili, jak dobří studenti naši senioři jsou, následovalo, jako již tradičně, vyplnění pracovního listu. Na pomoc při spojovačce nebo vyhledávání slovíček v osmisměrce byla děvčata připravena, ochotně se seniory prošla všechny úkoly a za správné vyplnění následovala odměna v podobě jedničky a motivačního razítka.
A po tvrdé práci přišla i chutná odměna v podobě kávy, čaje, ovoce a sladkého či slaného občerstvení, za které děvčatům patří velké díky. Co se pečení týče, jsou rok od roku šikovnější.
Poté následovala už jen volná zábava, kdy jsme si se seniory povídali. 
Dozvěděli jsme se, co je u nich nového, vyměnili si recepty na chutné zákusky a zjistili, jak si užívají podzim.
Pro všechny to bylo příjemně strávené odpoledne, které opět 
uplynulo velmi rychle a byl čas se rozloučit. Již teď se ale všichni na další společné setkání moc těšíme.   Mgr. Žaneta Nohová, Mgr. Petr Noha