Informace k projektům

Naše škola se zapojila do projektu „EU PENÍZE ŠKOLÁM“. Cílem tohoto projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci. Více základních informací lze získat na: EU peníze školám.
Název projektu: Modernizace a inovace výuky
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3199
Žádost o finační podporu z OP VK: 17.5.2011
Zahájení projektu: 1.2.2012
Předpokládaná doba trvání projektu: 30 měsíců

Inovaci a zkvalitnění výuky směřujeme k:
– čtenářská a informační gramotnost
– cizí jazyky
– využívání ICT
– matematika
– přírodní vědy
– finanční gramotnost
– prevence rizikového chování
Zvýšení kvality výuky v těchto oblastech chceme dosáhnout prostřednictvím tvorby a následným používáním nových učebních materiálů a individualizací výuky.

Více informací: EU – informace

 

Naše škola se zapojila do projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ – aktuální výzva v OP VVV

projekt s daleko jednodušším výkaznictvím na školní roky 2017/2018 a 2018/2019

Název projektu: Šablony pro ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, 2017 – 2019

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_022/0006941

doba trvání projektu: 1.8.2017 – 31.7.2019

další vzdělávání pedagogických pracovníků

kurzy – inkluze (8 hodin), čtenářská a matematická gramotnost (16 hodin), cizí jazyky (56 hodin)

volnočasové aktivity pro žáky školy

čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Publicita projektu