Vánoční basketbalový turnaj

Letos připadl vánoční basketbalový turnaj na krásné datum 21.12. V ovládání kulatého nesmyslu a jeho házení na koš již tradičně soupeřily dvě kategorie sportovců. Žáci 6.-7. tříd a taktéž žáci 8.-9. tříd. Ovšem v mladší kategorii máme letos o jednu třídu více než tomu bývalo. A tak byl turnaj o trochu organizačně náročnější.
Ale vše se nakonec podařilo zvládnout. A nejen to. Nejen že jsme si zahráli a trochu si v předvánočním čase zasportovali, ale navíc jsme byli svědky spousty hezkých basketbalových akcí, gest fair play a pozitivních sportovních emocí. Zkrátka doufám, že každý si na této sportovní akci mohl najít něco, co ho pobavilo, co se mu povedlo, z čeho měl radost atd. Musím současně připomenout, že výsledek není tím nejdůležitějším. Vítězství je věc krásná a opojná. Pokud si ale po skončení prohraného zápasu můžete říct, že jste pro výsledek udělali maxim, pak nemáte důvod být smutní .   foto

Pro úplnost přikládám výsledky jednotlivých kategorií. Ale opravdu mají jen informativní charakter a není třeba z nich dělat žádné závěry. Vždyť je to přece jenom sport a zábava!!!  Mgr. Josef Halaburda

Kategorie 6.-7.                                               Kategorie 8.-9.

  1. místo – 7.A                                          1.místo – 9.A

2.místo – 7.C                                                  2.místo – 8.A

3.místo – 7.B                                                 3.místo – 9.B

4.místo – 6.A                                                 4.místo – 9.C

5.místo – 6.C                                                 5.místo – 8.C

6.místo – 6.B                                                 6.místo – 8.B

7.místo – 6.D