Výměna oken

image00122.1. 2018 byla dokončena další část výměny oken v naší škole a to v tělocvičnách, a dvou pavilonech prvního stupně. I když se pracovalo v době výuky, všichni učitelé, vychovatelky i žáci vše zvládli na výbornou.
Věřím, že projekt bude v letních měsících pokračovat. Máme přislíbenu částku 6 milionů korun.
Od 23.1.2018 již bude výuka probíhat ve všech kmenových třídách.
Mgr. Dana Křápková