Výuka od 2. 9. 2016

pátek 2. září
2. – 9. třídy – 8.00 – 11.30 třídnické práce
1.třídy – 8.00 – 9.40

Od 5.9. probíhá výuka v 2. – 9. tříd podle rozvrhu.

Výuka v 1.třídách:
5.a 6.9. od 8.00 do 10.50
7.- 9.9. od 8.00 do 11.45.
Od pondělí 12.9. výuka dle rozvrhu.