XVI. festival pěveckých sborů

XVI. festival pěveckých sborů se konal v sobotu 19. 10. v aule ZŠ Jiráskovy Sady a jako tradičně se se svým programem zapojil i pěvecký sbor naší školy JÁSAN pod vedením pana učitele Heráka s pásmem k 30. výročí sametové revoluce.
Vystoupení  se divákům líbilo. Pochvala patří  všem členům pěveckého sboru i  vynikajícím sólistům N. Čmuchařové, M. Studené a L. Vančurovi. Alžběta Neporová, 9.C