Z Filipín přes Kanadu a Thajsko až do České republiky   aneb setkání žáků naší školy s rodilou mluvčí z Filipín

V rámci podpory komunikace v anglickém jazyce zavítala na naši školu rodilá mluvčí z Filipín. Její jméno je Fritzie Černy a v České republice žije s manželem a dvěma dcerkami  již 6 let. Zde také pracuje jako lektorka anglického jazyka. Přednášky s Fritzie se zúčastnili žáci 7. a 8. ročníku předmětu Konverzace v anglickém jazyce. Fritzie měla pro žáky připravenou zajímavou prezentaci, ve které dětem vysvětlila, odkud pochází, proč se její rodina přestěhovala do Kanady či jak se seznámila se svým manželem – Čechem v Thajsku. Vše propojila s řadou otázek, dětí se ptala, snažila se vtáhnout je do diskuse o Filipínách, Kanadě. Děti předvedly velké znalosti nejen v oblasti cizího jazyka, ale také v oblasti zeměpisu či sportu. Nejvíce si s dětmi povídala o Kanadě, ve které dlouho žila a studovala a větší část přednášky dostalo i téma „multikultura“.

Děti měly zájem komunikovat, poslouchaly a dozvěděly se mnoho zajímavostí, něco z historie, současnosti..
Dále je Fritzie motivovala, aby se učily angličtinu, četly, dívaly se na filmy v angličtině a cestovaly. Dle neustále zvednutých rukou našich žáků a úsměvů na tváři je zcela jasné, že setkání s Fritzie děti velmi obohatilo a bylo velkým přínosem pro jejich jazykový rozvoj.

Přednáška uplynula velmi rychle a děti se již teď mohou těšit na další setkání, které proběhne v předvánočním čase.

foto    Mgr. Žaneta Nohová, Bc. Lucie Bernatová, Mgr. Jana Žáková – vyučující AJK v 7. a 8. ročníku