Zápis a provoz ŠD 4.9.2017

ZÁPIS DO ŠD          4.9.2017   7.30 – 9.30 hod. 1.patro, hlavní budova

PROVOZ ŠD 4.9.2017          7.00 – 13.00 hod. 1. patro, p. Řechková

Dotazy, požadavky na tel. 318 626 315, 723 858 605 nebo v době zápisu do ŠD