Zápis do 1. tříd

V sobotu 6. 4. 2019 proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, snaživě na třech stanovištích ukázaly, co všechno už umí a dovedou z oblasti kreslení, počítání, orientace v prostoru nebo komunikativních dovedností. Odměnou pak byl dětem drobný dárek a pro většinu zapsání do 1. ročníku. Zájem o naši školu byl opět velký – zápis navštívilo 115 budoucích školáčků. Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim na naší škole líbilo a úspěšně dařilo. V září na shledanou. Za kolektiv vyučujících 1. stupně – Mgr. Michaela Silavecká.   foto