Zápisový lístek – na střední školy a víceletá gymnázia

NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO 10 DNŮ ODE DNE OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU NEBO VÍCELETÉ GYMNÁZIUM.