Závěrečná část zážitkového kurzu osobnostní a sociální výchovy pro žáky 6.ročníků zaměřený na prevenci šikany

6.A  – úterý 18.4.2017                   6.B – středa 19.4.2017                           6.C – čtvrtek 20.4.2017

Navazuje na spolupráci s občanským sdružením  projekt Odyssea z minulého školního roku roku. Kurz se odehrává převážně formou her. Žáci se interaktivně dovědí základní informace o šikaně a učí se rozpoznávat její projevy. Účastníci si vyzkoušejí, jak na šikanu efektivně reagovat, jak se jí účinně bránit. Kurz bude probíhat v prostorách školy a jejím okolí. Vhodné oblečení i pro pobyt venku.  Svačina, pití, šátek.

dopolední program: 8.00 –  12.30      oběd: 12.30 – 13.00       odpolední program: 13.00 – 16.00