Aktuální info

 

Informace k zápisu do 1. tříd

veškeré informace zde


Poděkování rodičům

Vážení rodiče,
jsme rádi, že v této nelehké době se svými dětmi poctivě pracujete na zasílaných úkolech
a vedete je tak k pravidelnosti procvičování a upevňování znalostí. Vážíme si Vaší pomoci
a spolupráce s Vámi, neboť bez Vás by to nešlo. Všichni vyučující se snaží zadávat úkoly s rozmyslem, aby děti zachovaly určitý režim a tempo a aby pro ně poté návrat do školních lavic nebyl stresující a obtížný. Věříme, že celou situaci společnými silami zvládneme a brzy se s našimi žáky opět uvidíme osobně.
Děkujeme za spolupráci. Kolektiv vyučujících ZŠ Školní 


Informace k vydání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy
Rodič, který má v péči dítě do 13 let a to je žákem naší školy, může požádat o vydání žádost o ošetřovné. Prosím, aby rodiče kontaktovali v tomto případě kdykoliv naší školu emailem na adresu info@7zs.pb.cz. Do předmětu zprávy uveďte „OČR“, do textu jméno, příjmení žáka a třídu, kterou navštěvuje a dále uveďte jméno a příjmení žadatele. Nemáte-li možnost zaslat email, kontaktujte nás telefonicky v úřední dny a hodiny.
Potvrzené žádosti si osobně žadatel může vyzvednout v úřední dny na vrátnici. (jiné možnosti po předchozí domluvě)

Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“můžete získat: zde
 

Úřední hodiny pro veřejnost
Od 16.3. 2020 jsou úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a středa od 8:00 do 11:00 a ve středu od 14.00 – 15.30 (v jiný čas je možnost po předchozí domluvě)


Samostudium žáků

  • pedagogové školy budou zajišťovat vzdělávání žáků emailem, programem Bakaláři, prostřednictvím studijních materiálů na webových stránkách školy – studijní materiály jsou průběžně aktualizovány a k velké aktualizaci dojde k 17.3.
  • pedagogové budou online denně v pracovní dny od 9.00 do 12.00 (školní email, Bakaláři – komens nebo jiný domluvený způsob) komunikace
  • nevyzvednuté učebnice a sešity si lze vyzvednout v době úředních hodin nebo po domluvě s třídním učitelem
  • v případě dalších dotazů kontaktujte třídní učitele nebo učitele jednotlivých předmětů – kontakty

Další informace

  • všechny ozdravné pobyty, exkurze a projektové dny do konce šk.roku 2019/20 jsou zrušeny, popř.se uskuteční příští školní rok
  • Den otevřených dveří je vzhledem k nařízením vlády také odložen. O novém termínu Vás budeme informovat