Aktuální info

Zápis do 1. tříd

termín 1 .4. 2022 od 14 – 18 hod.     a      2. 4. 2022 od 8 – 12 hod.
Vyberte si termín, který Vám vyhovuje. 
S sebou donést rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce. 
VSTUP  POUZE  V  RESPIRÁTRU (U DĚTÍ STAČÍ ROUŠKA)
automatický průchod přes vybrané učebny je pod tlačítkem play vlevo dole

Den otevřené školy

termín 15.2.2022 od 14 – 18 hod.  nebo 1.3.2022 od 14  – 18 hod.
Vyberte si termín, který Vám vyhovuje. Rádi zodpovíme Vaše otázky a provedeme Vás školou.
Pouze pro zákonné zástupce. Děti s sebou dle vlastního uvážení. 
VSTUP  POUZE  V  RESPIRÁTORU.

Pozdrav z hor

Zdravíme všechny z Jizerských hor. Začátek kurzu vypadá velmi slibně. Lyžařské podmínky nám zatím přejí. Lidí na svazích není mnoho a všichni naši šikovní lyžaři už začínají zdokonalovat své sjezdové dovednosti. A na to, že jsme tady teprve den a půl, už jsme toho stihli celkem dost. Pro názornost posíláme pár obrázků. Teď už jen potřebujeme, abychom zůstali všichni zdraví a po týdnu usilovného tréninku se do Příbrami vrátí samí Herminátoři či Ester Ledecké. Vaše 7.A, B,C,D a učitelé


Informace týkajících se přijímacího řízení na SŠ   Informace pro rodiče – 2021-22


Lyžařský výcvik 7. ročník – informace k odjezdu

Situace okolo lyžařských kurzů není zcela jasná. Tyto informace se mohou měnit s ohledem na neustále se měnící nařízení naší vlády. Momentálně jsou nastavena pravidla takto:
Lyžák_informace k testování
Děkujeme za pochopení a spolupráci. Všichni se moc těšíme na akci, která nám nebyla dlouhou dobu umožněna. Pevně věříme, že se vše vydaří.

V SOBOTU 22.2. 2022 DORAZILI DO MÍSTA LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU VŠICHNI V POŘÁDKU. A těší se na týden plný zimních radovánek.


Školní družina: Jarní prázdniny
Přihlášení: email dolakova@skolni.pb.cz
Nejpozději do 21.1.2022
Další informace: viz záložka Provoz ŠD


Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

testování_leták_pro_rodiče_2022


Vážení rodiče,
dle nařízení MZČR dochází od 3.1.2022 k těmto změnám ve screeningovém testování žáků:
a) preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se bude v období od 3. ledna do 16. ledna 2022 provádět každé pondělí a čtvrtek, tj. 2x týdně. Od 17. ledna se testování bude opět provádět 1x týdně, a to každé pondělí.
b) nově se budou testovat i očkovaní žáci a žáci po prodělaném onemocnění COVID 19
c) testovat se nemusí ti žáci, kteří mají zdravotnickým zařízením provedený PCR test (ne starší než 72 hodin) či antigenní test (ne starší než 24 hodin) – tuto skutečnost nutno prokazatelně doložit
d) v případě pozitivního testu vystaví škola žákovi potvrzení na příslušném formuláři a neodkladně vyrozumí zákonného zástupce, který musí povinně zajistit u takového žáka konfirmační PCR test. O výsledku testu pak zákonný zástupce ihned informuje školu prostřednictvím třídního učitele.
Děkujeme za spolupráci, vedení školyŠkolní družina: Pololetní prázdniny
Přihlášení: email dolakova@skolni.pb.cz
Nejpozději do 7.1.2022
Další informace: viz záložka Provoz ŠD


Vážení rodiče,
vzhledem k zvyšujícímu se počtu pozitivně testovaných žáků a s tím spojenému přechodu tříd na distanční výuku, vás žádám o součinnost při preventivních opatřeních.
Pokud máte podezření nebo jistotu, že se vaše dítě setkalo s nemocným Covid 19, prosím, neposílejte jej do školy až do doby vyloučení jeho pozitivity.
Totéž platí, pokud dítě vykazuje známky virového onemocnění, ponechte jej v domácím ošetření až do doby vymizení příznaků, popř. vyloučení pozitivity.
Pokud má dítě již potvrzený pozitivní výsledek PCR testu, kontaktujte ihned třídního učitele a sdělte mu datum provedení testu (nikoliv datum obdržení výsledku).  Škola následně bez prodlení konzultuje situaci s KHS.
Svojí zodpovědností a důsledností nám pomůžete předcházet šíření onemocnění a přechodu celých tříd do karantény.
Děkuji
Ing. Klára Karlíková, ředitelka školy


Sbírka na vánoční překvapení pro Honzíka aneb rozdáváme radost

Žákovský parlament organizuje ve středu 8.12. 2021 o velké přestávce v zimní zahradě vánoční sbírku pro Honzíka

 

 


COVID VE ŠKOLÁCH  – kdo o čem rozhoduje

Covid-19-Prevention-Flyer


ON-LINE KONZULTACE – kariérní poradce

Konzultační hodiny k tématům výběru povolání, podávání přihlášek na střední školu a řešení ostatních nejasností v dané problematice.
Google Classroom – učebna: středa 13,00 – 14,00 hod
 Konzultaci předchází rezervace termínu zasláním žádosti na email karas@skolni.pb.cz


Školní družina: Vánoční prázdniny
Přihlášení: email dolakova@skolni.pb.cz
Nejpozději do 3.12.2021
Další informace: viz záložka Provoz ŠD


Testování ČŠI – český jazyk, matematika (6. a 8. ročníky)

Od 2.11. do 9.11. čeká žáky 6. a 8. ročníků testování ČŠI. Testování bude probíhat v učebně informatiky ve stažené aplikaci vždy v hodinách Čj a M. První stručné vyhodnocení testu (podíl správných odpovědí) se žákům zobrazí ihned po ukončení testu. Další, podrobnější výsledky žáci najdou na stránce https://set.csicr.cz/vysledky – pro přístup použijí stejné přístupové údaje jako k testu. Konečné výsledky budou dostupné 7 dní po ukončení testování.


Informace pro žáky 9. tříd

Poslední možný termín odeslání přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami  je 30.11.2021


Výskyt nemoci Covid-19 k 22.10. 2021

Vážení zákonní zástupci,

upozorňuji na výskyt nemoci Covid-19 u žáků naší školy. Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice byla v posledním týdnu nařízena karanténa žákům čtyř tříd (1. i 2.stupeň).
Děti mají příznaky onemocnění, průběh je však mírný a zvládnutelný běžným domácím léčením. 
Vážení rodiče, jako ředitelka školy nemám žádné pravomoci rozhodovat, kdo půjde a nepůjde do karantény. Jsem povinna respektovat nařízení KHS či vlády ČR. Děkuji za pochopení.
Ing. Klára Karlíková

ředitelka školy


CELOŠKOLNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

  1. sběrová akce: 18. října – 22. října 2021  Sběr papíru_plakát

Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.

  • v termínu konání sběrové akce každý den od 6:00 – 8:00
  • odpoledne je možné sběr odevzdat ve čtvrtek do 16:00 (prosíme nechat u výměníku)

Karton do sběru nepatří.
Děkujeme Vám za pomoc. Mgr. Jan Hradecký


Desatero pro primární prevenci
naše škola se zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci (projekt je podporován MŠMT).


Školní družina: podzimní prázdniny a ředitelské volno  informace zde


Rodičovská kavárna – organizuje MÚ Příbram. Bližší informace ohledně dvou nadcházejících online akcí včetně přihlašovacích formulářů  zde  


Harmonogram termínů pro deváťáky – Harmonogram 2021-2022


Nabídka zájmových kroužků na letošní školní rok   včetně přihlášky na kroužek   zde


Akce a projekty září 2021     zde


Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

Prázdniny jsou opět za námi a před námi, doufejme, úplně normální školní rok strávený ve škole ve společnosti spolužáků, kamarádů a učitelů „naživo“. Přeji vám hodně úspěchů a radosti z poznávání a zdokonalování sama sebe. Níže naleznete nejdůležitější informace pro vás:

Výuka 1.týden –  výuka 1. – 3. 9.

Informace k testování a provozu školy –  Informace k testováni

Školní řád 2021/2022 a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků      Školní řád platný od 01092021

Seznam sešitů pro školní rok 2021/2022 – pouze pokud jste neobjednávali přes školu –
Sešity 1. stupeň pro školní rok 2021-2022            Sešity 2. stupeň pro školní rok 2021-2022

Posudky zdravotní způsobilosti  – Vážení rodiče, žáci budou potřebovat potvrdit posudky zdravotní způsobilosti lékařem. Posudek je platný po dobu dvou let od jeho vydání, nezmění-li se v průběhu zdravotní stav dítěte. Formulář ke stažení posudek-zdravotni-zpusobilosti_2021, popř.jej vyplněný obdržíte od dětského lékaře. Lékařem potvrzený posudek odevzdá žák třídnímu učiteli.

Nabídka služeb školního  psychologaškolní psycholog

Informace ke školní družiněškolní družina   

Školní jídelna – obědy mají děti přihlášené už od 1.9.2021, pokud hradíte inkasem z bankovního účtu. Pokud platíte v hotovosti, je nutno oběd přihlásit.
Žáci zapojeni do projektu „Obědy pro děti“  mají  obědy přihlášené od 1.9.2021. Bližší informace na http://www.jidelnapb8.cz/cs/

Třídní schůzky – 14. září – 1. stupeň: 16.00 a 2. stupeň: 17.00