Aktuální info

Informace k provozu školy od 17.5.2021

Od pondělí 17.5.2021 je plně obnoven provoz základní školy, školní družiny i školní jídelny.

Detailní informace obdrží zákonní zástupci e-mailem.

Provoz školní družiny plně obnoven, ranní družina od 6,00 hodin, odpolední do 17,00.

Obědy mají žáci přihlášené (pokud nemáte o obědy zájem, nutno odhlásit).

Samotestování žáků antigenními testy 1x týdně vždy v pondělí, resp. v první den přítomnosti žáka ve škole.

Povinnost nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorách nadále platí, venku při dodržení rozestupů 2m nemusí mít žáci roušky.

Tělesná výchova ve venkovních prostorech obnovena – prosíme rodiče, aby žáky vybavili vhodnou sportovní obuví a oblečením.

Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.

Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17.5.


Informace k výuce na 2.stupni od 3.5.2021

Vážení rodiče,
jsme velmi rádi, že se žáci mohou při respektování pokynů MŠMT a MZ ČR vrátit k prezenční výuce v týdenních rotacích. Níže uvádíme informace k návratu žáků 2.stupně do škol.
 
Třídy 6A, 6C, 7A, 7C, 8A, 8C, 9A, 9C
 – prezenční výuka v sudých týdnech (ve škole od 3.5.2021)
 – distanční výuka v lichých týdnech
 
Třídy 6B, 6D, 7B, 7D, 8B, 8D, 9B, 9D
 – prezenční výuka v lichých týdnech (ve škole od 10.5.2021)
 – distanční výuka v sudých týdnech
 
Škola otevřena od 7,30 hodin.

bližší informace k výuce na 2.stupni od 3.5.2021 (testování, nošení roušek, výuka, stravování)


Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
uveřejňujeme výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. 
Celkem bylo přijato 71 žáků, budou otevřeny 3 první třídy. 
Děkujeme za vaši důvěru a zájem o naši školu. 
V měsíci červnu chystáme setkání s vámi, našimi novými prvňáčky a jejich třídními učitelkami.
Budete si moci prohlédnout školu, zahrát hry a dozvědět se vše podstatné k nástupu do školy. Pozvánky obdržíte včas emailem nebo poštou. 
Moc se na vás těšíme.

Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ)


Informace k provozu od 12. dubna 2021

ŽÁCI 1.STUPNĚ – Detailní informace k nástupu dětí obdrží zákonní zástupci od třídních učitelek.
třídy 1.A, 1.C, 2.B, 2.D, 3.C, 4.A, 4.C, 5.A, 5.D 
– prezenční výuka v lichých týdnech (ve škole od 12.dubna 2021)
– distanční výuka v sudých týdnech
TŘÍDY 1.B, 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 4.B, 4.D, 5.B, 5.C
– prezenční výuka v sudých týdnech (ve škole od 19.dubna 2021)
– distanční výuka v lichých týdnech

ŽÁCI 2.STUPNĚ
– pokračují v distanční výuce
– prezenční skupinové konzultace žáků 9.tříd k PZ  –  16., 23. a 30.4.2021 (pouze přihlášení žáci)

Informace  MŠMT k otevírání škol a testování žáků:
MŠMT_Manuál covid-19 testování ve školách duben 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021
postup řešení při pozitivním výsledku antigenního testu


Soutěže a výzvy pro holky a kluky

         

 

 


POZOR ZMĚNA! Přijímací zkoušky na střední školy

 • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května.
 • Na víceletých gymnáziích pak 5. a 6. května

Podpora rodičům

⚫ HZS ČR, Virtuální asistenční centrum: www.tvhasici.cz 

Tipy pro rodiče a učitele co vyzkoušet s dětmi, když jim není dobře 

10 tipů pro rodiče do náročného období 

Co dělat doma… – tipy na volnočasové aktivity 

Prevence z obýváku – online seriál 

Jak s dětmi mluvit o koronaviru 

Pracovní listy zaměřené na rozvoj psychosociálních kompetencí 

Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně 

Lasagne – pracovní list zaměřený na možnosti aktivit v této omezené době, instrukce k vyplnění zde

Nabídka individuální podpory dítěte /rodiče výchovným poradcem:

1.stupeň: Mgr. Jana Cingelová –cingelova@skolni.pb.cz
2.stupeň: Mgr. Hana Rubá – ruba@skolni.pb.cz
Konzultační hodiny vždy po předchozí domluvě e-mailem. 


Informace k provozu školy od 1.3. do 21.3.2021

Žáci 1. a 2. ročníků přecházejí od 1.3. na povinnou distanční výuku.

Organizaci výuky zajišťují třídní učitelky, které kontaktují zákonné zástupce a budou je informovat o organizaci výuky.

Provoz školní družiny je přerušen.

Obědy mají žáci odhlášené, pokud mají o školní stravování zájem, je třeba oběd objednat ve školní jídelně.

Vrátnice školy v provozu: pondělí až pátek 7,00 – 15,00 (v jiných časech po předchozí dohodě)

Ošetřovné: škola nevyplňuje potvrzení, podrobné informace k možnostem čerpání naleznete zde:   

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021


Ochranné prostředky dýchacích cest – nové opatření s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

odkaz na kompletní materiál Informace pro školy a školská zařízení – roušky

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Informace k provozu školy od 1.2. do 14.3.2021

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby častěji kontrolovali své e-mailové schránky, do kterých mohou třídní učitelé zasílat další upřesňující informace.

Od 8. do 12. února 2021 jsou pro okres Příbram stanoveny jarní prázdniny, výuka neprobíhá ani prezenčně ani distančně, provoz školní družiny přerušen

Žáci 1. a 2. tříd:

 • je povolena prezenční výuka žáků,
 • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (žák má dvě čisté roušky při vstupu do školy),
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • školní družina pro žáky 1. a 2. tříd funguje ve stejném režimu jako před vánočními svátky,
 • do ranní ŠD přicházejí žáci hlavním vchodem, pro ostatní žáky je škola otevřena od 7:30,
 • obědy mají žáci přihlášené (případné odhlášení dle pravidel odhlašování oběda).

Žáci 3. až 9. tříd:

 • Distanční vzdělávání žáků v ostatních třídách (3. – 9. třídy) – materiály, úkoly i online hodiny budou žákům zadávány do Google učebny.
 • Obědy mají žáci ODHLÁŠENÉ. Žáci na distanční výuce si mohou oběd za dotovanou cenu odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče. V případě zájmu je nutno oběd přihlásit.

Poděkování a shrnutí 1. pololetí od vedení školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,
máme za sebou další netradiční pololetí školního roku.
Distanční výuka nebyla pro nikoho ze zúčastněných snadná. Některým žákům se snižuje motivace k učení a plnění školních povinností, učitelům a především rodičům docházejí síly. Prostě – trvá to dlouho.
Přesto, pojďme si optimisticky shrnout, co se nám za ten půlrok povedlo a za co se můžeme v porovnání s jarem 2020 pochválit.

více se dočtete v Dopis rodičům

Milí žáci, mnoho z vás zaslouží velkou pochvalu a ocenění za pracovitost, snahu a prokázané znalosti. A jestli vysvědčení není přesně podle vašich představ, věřím, že se vám ve 2. pololetí podaří známky zlepšit. Stačí chtít. Učitelé jsou připraveni vám pomoci.

Vážení rodiče, velmi děkuji za vaši spolupráci, slova podpory i náměty k zamyšlení a inspiraci. Pokud vás něco trápí či nám chcete něco sdělit, neváhejte se obracet na třídní učitele nebo na vedení školy. Přeji všem pevné zdraví, optimismus a hodně sil v naplňování mnoha rolí, které nám život přináší.
Klára Karlíková, ředitelka školy


Informace k ukončení prvního pololetí

Pedagogická rada proběhne ve čtvrtek 21.1.2021

První pololetní bude ukončeno k 28.1. 2021

Dne 28.1. bude zpřístupněna u žáků 2. stupně pololetní klasifikace v Bakalářích, včetně záznamů o udělení pochval a kázeňských opatřeních. Prosíme všechny rodiče, aby si zkontrolovali, že mají RODIČOVSKÝ přístup do Bakalářů.  V případě problémů kontaktujte třídní učitele svých dětí.

Zákonní zástupci žáků  3. – 5.tříd obdrží informaci o výsledcích za 1.pololetí mailem, žáci 1. a 2.tříd obdrží ve čtvrtek 28.1. výpis z vysvědčení.

Dále připomínáme, že je nutné omlouvat absence žáků na on-line výuce rodiči, omluva dětí nestačí.

Dne 29.1. jsou naplánovány pololetní prázdniny, nebude probíhat prezenční ani distanční výuka.

Druhé pololetí bude zahájeno v pondělí 1. února. Bližší informace budou sděleny prostřednictvím webu po zaslání pokynů z MŠMT.

Děkujeme všem rodičům za podporu a pochopení.

Dne: 15.1.2021


Školní družina: Jarní prázdniny
Přihlášení: email dolakova@skolni.pb.cz
Nejpozději do 18.1.2021
Další informace: viz záložka Provoz ŠD


Informace k provozu školy od 4.1. do 22.1.2021

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby častěji kontrolovali své e-mailové schránky, do kterých mohou třídní učitelé zasílat další upřesňující informace.

Žáci 1. a 2. tříd:

 • je povolena prezenční výuka žáků,
 • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (žák má dvě čisté roušky při vstupu do školy),
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • školní družina pro žáky 1. a 2. tříd funguje ve stejném režimu jako před vánočními svátky,
 • do ranní ŠD přicházejí žáci hlavním vchodem, pro ostatní žáky je škola otevřena od 7:30,
 • obědy mají žáci přihlášené (případné odhlášení dle pravidel odhlašování oběda).

Žáci 3. až 9. tříd:

 • Distanční vzdělávání žáků v ostatních třídách (3. – 9. třídy) – materiály, úkoly i online hodiny budou žákům zadávány do Google učebny.
 • Obědy mají žáci ODHLÁŠENÉ. Žáci na distanční výuce si mohou oběd za dotovanou cenu odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče. V případě zájmu je nutno oběd přihlásit.

Organizační pokyny k provozu školy 21. a 22.12. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo pro základní školy 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

V tyto dny nebude probíhat prezenční ani distanční výuka. Výuka v roce 2020 bude ukončena v pátek 18.12.2020.
Žáci mají na 21. a 22.12.  odhlášeny obědy ve školní jídelně.
Školní družina je mimo provoz.
Výuka od 4. ledna 2021
Organizační pokyny budou aktualizovány dle platných nařízení Vlády ČR. Sledujte, prosím, web školy a e-mail. Děkujeme.

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English 
V sobotu 12. prosince 2020  na naší škole probíhaly mezinárodní jazykové zkoušky z AJ. Zkoušky ve spolupráci s AKCENT International House Prague se u nás konaly již 3. rokem. Zkoušek se zúčastnilo celkem 34 žáků ze 4. – 9. tříd, 3 žáci si z osobních důvodů domluvili termín náhradní, přímo v jazykové škole. 
– Cambridge Young Learners English (YLE) – Starters skládalo 8 žáků
– Cambridge Young Learners English (YLE) – Movers skládalo 11 žáků
– Cambridge English (KET)  – dělalo 15 žáků
Zkoušky na všech úrovních mají celkem tři části: část ústní, poslechovou a čtení s porozuměním. Testy se po dokončení pečetí a posílají do Anglie, kde je kompetentní osoby opraví, vyhodnotí a vystaví certifikát. Výsledky zkoušek tak budou žáci znát v rozmezí 1- 2 měsíců. V novém roce rovněž proběhne slavnostní předání certifikátů, o místě a čase konání budou všichni účastníci včas informováni.

Všem žákům přejeme šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví v novém roce. učitelé AJ – Mgr. Jana Žáková, Mgr. Žaneta Nohová a Mgr. Petr Noha


Školní družina: Pololetní prázdniny
Přihlášení: email dolakova@skolni.pb.cz
Nejpozději do 4.1.2021
Další informace: viz záložka Provoz ŠD


12.12.2020  Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English 

všechny části zkoušek se konají v jeden den v prostorách Základní Školy, Školní 75, Příbram ve spolupráci s AKCENT Exam Centra/AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4.
– Cambridge Young Learners English (YLE) – Starters 
– Cambridge Young Learners English (YLE) – Movers
– Cambridge English (KET) 

Všechny žáky prosíme, aby se dostavili vždy 30 minut do ZŠ do zimní zahrady. Sebou můžete mít svačinu a pití.
Žáci na Starters a Movers si nezapomenou vzít penál s pastelkami a obyčejnou tužkou.
Žáci na KET si nezapomenou vzít svůj doklad totožnosti (pas nebo OP), psací potřeby včetně tužky.
Obecný harmonogram:
Starters: 8.20 – 8.50  Speaking          9.00 – 9.20  Listening          9.35 – 9.55  Reading and Writing
Movers: 9.00 – 9.55  Speaking         10.10 – 10.40  Listening     10.55 – 11.25  Reading and Writing
Key for Schools: 10.00 – 11.45  Speaking            12.00 – 13.00  Reading and Writing       13.15 – 13.45  Listening


Konečné výsledky dobrovolné třítýdenní sportovní výzvy

Výzvy se celkově zúčastnilo 89 soutěžících, 39 dívek a 50 chlapců. Vítězům gratulujeme.   Sportovní výzva


ORGANIZAČNÍ POKYNY K VÝUCE OD 30. 11. DO 18. 12. 2020

 • od 30. 11. 2020 se žáci z větší části navrátí k prezenční výuce
 • škola bude v tomto období otevřena již od 7:30, pro lepší rozvržení příchodu žáků do tříd
 • prosíme rodiče, aby vybavili děti alespoň dvěma čistými rouškami (nemusí být jednorázové, stačí jakékoli látkové atd) na den.

VÝUKA PRO 1. STUPEŇ A ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ
VÝUKA PRO 6., 7., 8. ROČNÍK

Přítomnost ve škole
30.11. –  18.12.2020: 1. stupeň a 9. ročníky
30.11. –  4.12.2020: 6.B, 6.D, 7.B, 7.D, 8.B, 8.D
7.12. – 11.12.2020: 6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 8.C
14.12. – 18.12.2020: 6.B, 6.D, 7.B, 7.D, 8.B, 8.D


Průběžné výsledky po 2. týdnu dobrovolné třítýdenní sportovní výzvy

body_2.tyden


TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci není možné uskutečnit třídní schůzky dle původního plánu prezenčně. Z tohoto důvodu proběhnou podzimní třídní schůzky v online režimu, a to ve čtvrtek 26.11. 2020 prostřednictvím videokonference na žákovských účtech.
16:30 hod. – 1. stupeň a 17:00 hod. – 2. stupeň
Pozvánka k online setkání přijde dětem do mailu, odkaz  k připojení naleznete také v kalendáři vašeho dítěte.  

ŠD – změna provozní doby od 23.11.2020
Provozní doba:  ranní provoz: 6.30 – 8.00 a odpolední provoz: 11.45 – 16.00


MONITORING – DISTANČNÍ VÝUKY NA 2. STUPNI

Celkem odpovědí: 281 z 356

Je zadávání množství úkolů přiměřené? ANO   259
NE      22
Zvládá vaše dítě vypracovávat úkoly? ANO   260
NE      21
Jste spokojeni s nastavením on-line výuky? ANO   261
NE      20
Je v naukových předmětech (Př, Z, D,Fy…) kombinace vložení
materiálů 1x týdně a on-line vysílání dostačující?
ANO   262
NE      19

Průběžné výsledky po 1. týdnu dobrovolné třítýdenní sportovní výzvy

body


ŠD – provoz od 18.11.2020

veškeré informace k provozu zde


Poděkování dárcům a sponzorům školy

Velmi děkujeme rodičům a dalším sponzorům školy, kteří darovali techniku na online distanční výuku. Všechny notebooky a tablety byly okamžitě předány potřebným dětem. Spolu s vybavením, které zajistila škola, se nám podařilo zapojit všechny žáky. Děkujeme!


Máte možnost věnovat vybavení pro online výuku?

Situace v rodinách se i během těchto týdnů vyvíjí a občas se na nás obracejí další rodiče s prosbou o pomoc. Pokud máte doma nepotřebný notebook nebo počítač s webovou kamerou roku výroby 2010 a novější a chcete podpořit žáky školy, obracejte se, prosím, na vedení školy (info@skolni.pb.cz) nebo správce IT (noha@skolni.pb.cz).
Zařízení před předáním v mezích technických možností zrenovujeme, odstraníme stará data a nainstalujeme operační systém dle možností daného stroje. Děkuji, Mgr. Petr Noha


Organizační pokyny k výuce od 2. listopadu

Z nařízení vlády ČR souvisejících s epidemiologickou situací je od 14. října 2020 škola uzavřena.
Formu distanční výuky průběžně upravujeme na základě zpětné vazby od žáků i rodičů.
V případě dotazů/ podnětů kontaktujte vyučující, třídní učitele, nebo zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň Mgr. Šináglovou, nebo pro 2.stupeň (Mgr. Rubou). Kontakty naleznete zde

Výuka probíhá na platformě Google Classroom v souladu s pokyny MŠMT jak formou videokonferencí,  tak i formou samostatné práce žáka (žák studuje materiály nebo zpracovává a elektronicky odevzdává úkoly zadané učitelem. Rodiče žáků 2. stupně žádáme o pravidelnou kontrolu aplikace Bakaláři.

Upozorňujeme rodiče, že distanční výuka je pro žáky povinná a případnou absenci na hodinách je nutno žákům omluvit (mailem či pomocí aplikace Bakaláři). Pro započtení docházky je nutné odevzdat požadované úkoly.


Dodatek č.1 ke školnímu řádu

do dokumentů byl vložen dodatek ke školnímu řádu týkající se distanční výuky – zde


Organizační pokyny k výuce od 14. října 2020 do 1. listopadu

Z nařízení vlády ČR souvisejících s epidemiologickou situací je od 14. října 2020 škola uzavřena.

Všichni žáci přechází na distanční vzdělávání. Výuka bude probíhat na platformě Google Classroom (přihlášení žáků pomocí školní mailové adresy s koncovkou @skolni.pb.cz). Připojení možné z mobilního telefonu, tabletu, notebooku či PC. Distanční vzdělávání žáků bude probíhat jednak formou videokonferencí (žák se připojí přes internet prostřednictvím pozvánky v gmailovém účtu žáka a  komunikuje živě s učitelem) a formou samostatné práce žáka (žák studuje materiály nebo zpracovává a odevzdává úkoly zadané učitelem prostřednictvím g-mailového účtu žáka).

Rodiče žáků 2. stupně žádáme o pravidelnou kontrolu aplikace Bakaláři.

Upozorňujeme rodiče, že distanční výuka je pro žáky povinná a případnou absenci na hodinách je nutno žákům omluvit (mailem či pomocí aplikace Bakaláři). Pro započtení docházky je nutné odevzdat požadované úkoly.

Žákům jsou obědy odhlášeny od 14. října 2020. Žáci mohou odebírat obědy za standardní (sníženou cenu) i po dobu distanční výuky. Oběd je nutno přihlásit, výdej od 11:30 do 12:30 (konzumace na místě nebo odnos domů).

Dny 26. a 27. 10. 2020 se opatřením MŠMT stanoví jako volné dny (neprobíhá ani prezenční ani distanční výuka).

Den 28. říjen je státním svátkem.

Ve dnech 29. a 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny.


Sběrová akce

Sběrová akce papíru probíhá beze změny a bude ukončena v pátek 16.10. 2020


Informace k následujícím třem týdnům (12. – 30.10.)

1. stupeň  + ŠD beze změny jede dál
2. stupeň: ročník je vždy rozdělen na dvě třídy prezenční a dvě třídy distanční výuka
týden 12.- 16.10
třídy A a C  prezenčně ve škole dle rozvrhu
třídy B a D distanční výuka, materiály + meetingy Google classroom
týden 19. – 23.10.
třídy A a C distanční výuka, materiály + meetingy Google classroom
třídy B a D prezenčně ve škole dle rozvrhu
V týdnu 26.10. – 30.10. budou prodloužené podzimní prázdniny.

Vyhodnocení dotazníků k distanční výuce 

Vyhodnocení dotazníku_1.stupeň              Vyhodnocení dotazníku_2.stupeň


Činnost kroužků v době nouzového stavu

Od pondělí 5.10.2020 je po dobu vyhlášení nouzového stavu pozastavena činnost kroužků.  O jejich zahájení budete informováni.


Školní družina: podzimní prázdniny

Přihlášení: email dolakova@7zs.pb.cz
Nejpozději do 5.10.2020
Další informace: viz záložka Provoz ŠD


Výuka v pátek 2.10. 2020

V pátek 2.10. bude zkrácena výuka z důvodu konání krajských a senátních voleb.
1. stupeň do 12.00 hodin
6. a 7. ročníky do 11.30 hodin
8. a 9. ročníky do 11.45 hodin.
Děkujeme za pochopení. Ing. Klára Karlíková, ředitelka školy


Výuka v pátek 25.9. 2020

V pátek 25.9. probíhá výuka dle rozvrhu. Pro vyhlášení ředitelského volna není vzhledem k nízké nemocnosti důvod. Ing. Klára Karlíková, ředitelka školy


SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Dvě sběrová období: 1. část od 5. října do 16. října 2020      2. část duben 2021
Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.
V uplynulém školním roce naše škola odevzdala k recyklaci 20 900 kg starého papíru. Druhý sběrový den se nekonal kvůli uzavření škol. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů.
Karton do sběru nepatří.
Děkujeme Vám za pomoc. Už nyní můžete papír shromažďovat. Mgr. Jan Hradecký

Sběr papíru_plakát 2020


Povinné nošení roušek žáků 2. stupně i ve třídách

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude povinnost od pátku 18.9. 2020 používat roušky ve všech prostorách školy (ve třídách, při vyučování). 
Výjimku tvoří žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělesná výchova, zpěv)
Prosíme rodiče, aby vybavili děti alespoň dvěma čistými rouškami (nemusí být jednorázové, stačí jakékoli látkové atd) na den.

aktualizováno 17.9. 14.00


Problémy se školní pokladnou

Vážení rodiče, v současné době nejsou správně zobrazeny zůstatky ve školní pokladně. Chyba je na straně provozovatele, na jejím odstranění se pracuje. Vámi zaslané platby jsou v pořádku připsány na školním účtu, prosíme o strpení.


ZRUŠENÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsou zrušeny třídní schůzky ve dnech 15. a 16.9.2020.
Důležité informace vám budou předány příští týden prostřednictvím třídních učitelů, včetně nabídky konzultačních hodin. 
Děkujeme za pochopení, vedení školy


Zdravé svačinky v automatu Happysnack

V těchto dnech žáci obdrží informace o možnosti nákupu svačin v automatu Happysnack. Veškeré informace najdete v letáčku a na webové stránce www.happysnack.cz


VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL

Veletrh, který se bude konat 29. 9. 2020 od 9,00 do 18,00 hod. na Úřadu práce v Příbrami, je určen především pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, kteří se rozhodují o budoucím profesním zaměření. Srdečně jsou samozřejmě zváni i rodiče žáků. plakátek_veletrh   plakátek_veletrh_oprava místa

POZOR !!!!!  změna místa konání: Příbram, sál zastupitelstva – náměstí T. G. Masaryka 121

Informace ke školní družině zde


Výuka 1.týden

  1.třídy 2. – 5.třídy 6. – 9.třídy
úterý 1.9. do 9.00 hodin do 9.40 hodin do 9.40 hodin
středa 2.9. do 9.40 hodin do 12.00 hodin
vybírání učebnic z předchozího ročníku
6. – 7. třídy do 11.30
8. – 9. třídy do 11.45  
vybírání učebnic z předchozího ročníku
čtvrtek 3.9. do 10.50 hodin do 11.45 hodin 8.00 – 9.40 s třídními učiteli,  poté výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování
pátek 4.9. do 10.50 hodin do 11.45 hodin dle rozvrhu

Provizorní výuka 1.stupně (od 7.9. po dobu rekonstrukce žákovských WC) 

1.- 2. třídy výuka do 11,45 hodin
3. třídy dle rozvrhu
4. – 5.třídy – výuka dle rozvrhu, bez odpoledního vyučování

Rozmístění tříd 1. st. po dobu rekonstrukce žákovských WC


Požadavky na sešity pro školní rok 2020/2021 – pokud nemáte objednán nákup přes školu 

Sešity 1. st. 2020-2021                Sešity 2. st. 2020-2021 


Vyhlášení voleb do školské rady 

Vyhlášení_voleb_do_školské_rady 2020 , detailní pokyny dostali rodiče emailem