Aktuální info

Prázdninové přání

Přejeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům zasloužené prázdniny, hodně sluníčka, zábavy, radostných úsměvů, úžasných výletů, koupání a neopakovatelných zážitků.

V září se na všechny moc a moc těšíme.


Poděkování rodičům

Vážení rodiče, tento rok nám přinesl všem řadu nečekaných situací, které jsme všichni museli zvládat mnohdy ze dne na den. A tak nám dovolte, abychom Vám poděkovali za velkou podporu v posledních měsících při vzdělávání na dálku. Nebylo to jednoduché pro Vás ani pro nás! Jsme rádi, že jsme vše společnými silami zvládli. Děkujeme, protože víme, že bez Vás by to nešlo!  Přejeme odpočinkovou a příjemně strávenou poklidnou dovolenou.


Zajištění prázdninového provozu školy

Úřední dny a hodiny pro veřejnost: středa 9 – 13 hodin

 

Vyhlášení voleb do školské rady 

Vyhlášení_voleb_do_školské_rady 2020 , detailní pokyny dostali rodiče emailem

DĚTI DĚTEM
Vážení rodiče, milé děti!
Ne všichni se mají jako my, ne všichni žijí v dostatku. A my teď máme možnost pomoci. Pokud máte doma funkční, ale již nepotřebnou školní tašku či penál, nevyhazujte je. V září na naší škole proběhne sbírka na pomoc dětem z koločavské oblasti v Zakarpatské Rusi, kterou podporuje humanitární organizace PŘES HRANICE. Bližší informace o její činnosti získáte na www.preshranice.eu.
Předem děkujeme a přejeme vám všem krásné prázdniny.


Rekonstrukce žákovských WC v pavilonu 2.stupně
Již  v sobotu 20.6. začnou bourací práce – rekonstrukce žákovských WC v pavilonu 2.stupně.
Aktivity se žáky, odnášení věcí, vyklízení skříněk a vydávání vysvědčení – zákonní zástupci budou včas informováni jednotlivými třídními učiteli.

Děkuji za pochopení  Ing. Klára Karlíková, ředitelka školy


Poslední zvonění žáků 9. tříd – rozloučení se žáky 9. ročníků v Galerii školy

19.6. –  od 10.00  pro žáky 9.A
26.6. –  od 9.00 pro žáky 9.B 
26.6. –  od 9.30 – pro žáky 9.C

Školní družina: Letní  prázdniny (25. – 31. 8. 2020)
Přihlášení: email dolakova@7zs.pb.cz
Nejpozději do 24. 6.2020
Další informace: viz   záložka Provoz ŠD

Sportovní rozloučení s deváťáky
Kdy: 24.6.                 Sportovní rozloučení s deváťáky
V kolik: 9.00 začátek prvního zápasu (sraz sportovců raději v 8.30)
Kde: sraz za školou na venkovních hřištích, přijďte již převlečení
Ukončení: skvělým závěrem bude občerstvení cca 12.00


Ředitelské volno, vydávání vysvědčení

Na pondělí 29.6 a úterý 30.6.2020 vyhlašuje ředitelka školy z provozních a organizačních důvodů dny volna pro žáky školy.
Vysvědčení bude vydáno v pátek 26.6.2020. Harmonogram rozdávání vysvědčení upřesní zákonným zástupcům jednotliví třídní učitelé.


Informace k prezenční výuce žáků 1. a 2.stupně od 8.6.

V souladu s harmonogramem uvolňování v oblasti školství vydaným MŠMT ČR je obnovena možnost  prezenční výuky žáků. Základní informace naleznete níže, podrobné informace obdrželi zákonní zástupci formou e-mailu.

Distanční výuka pokračuje, zadávané učivo je v souladu s učivem prezenční výuky.

ochrana_zdravi          příloha_čestné_prohlášení

Obědy je nutno přihlásit ve Školní jídelně, Příbram VIII, Školní 75 (pouze žáci na prezenční výuce)

1.stupeň_od 8.6.

2.stupeň_6.-8. ročníky           provizorní rozvrh_1. týden            2.stupeň_9. ročníky u 9.A je možná změna 

 

VŠEM DEVÁŤÁKŮM PŘEJEME ÚSPĚŠNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Rádi bychom vás pozvali na informativní schůzku rodičů (bez dětí) budoucích prvňáčků, která se bude konat v úterý 16.6.2020. Vzhledem k nastaveným hygienickým opatřením vás prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce.

Sejdete se dle pozvánek zaslaných emailem v 16,00 hod. nebo 17,00 hod. v prostorách před vrátnicí školy, kde si vás vyzvedne vaše třídní učitelka, která vám předá veškeré informace a zodpoví dotazy týkající se budoucích prvních tříd.

V případě, že se nebudete moci dostavit, sdělte nám prosím tuto informaci na tel.:  Šináglová, 607 058 743 nebo e-mail: esinaglova@seznam.cz

Těšíme se na setkání s vámi


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Jednotná přijímací zkouška se koná:
Pondělí 8.června 2020 pro čtyřleté obory
Úterý 9.června 2020 pro víceletá gymnázia (šestiletá a osmiletá)
 
NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 ze 6. 5. 2020 vydané MŠMT ČR


Informace ke konci školního roku

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za dosavadní spolupráci s naší školou během distanční výuky. Vaší součinnosti si velice vážím. Já i  moji kolegové víme, že je tato situace nová a mnohdy velice náročná. Níže uvádím informace týkající se závěru školního roku:

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019-2020       Vyhláška hodnocení

Metodická příručka MŠMT k ochraně zdraví a provozu škol v tomto období

Příprava žáků 9.tříd na přijímací zkoušky     příloha_čestné_prohlášení

Vracení plateb za kroužky a školní družinu 

Děkuji za pozornost a přeji pevné zdraví Vám i Vašim blízkým

Ing. Klára Karlíková, ředitelka školy


zapsaní prvňáčci 2020-2021

 


Informace k vydání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy
Rodič, který má v péči dítě do 13 let a to je žákem naší školy, může požádat o vydání žádost o ošetřovné. Prosím, aby rodiče kontaktovali v tomto případě kdykoliv naší školu emailem na adresu info@7zs.pb.cz. Do předmětu zprávy uveďte „OČR“, do textu jméno, příjmení žáka a třídu, kterou navštěvuje a dále uveďte jméno a příjmení žadatele. Nemáte-li možnost zaslat email, kontaktujte nás telefonicky v úřední dny a hodiny.
Potvrzené žádosti si osobně žadatel může vyzvednout v úřední dny na vrátnici. (jiné možnosti po předchozí domluvě)

Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“můžete získat: zde
 

Úřední hodiny pro veřejnost
Od 16.3. 2020 jsou úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a středa od 8:00 do 11:00 a ve středu od 14.00 – 15.30 (v jiný čas je možnost po předchozí domluvě)


Samostudium žáků

  • pedagogové školy budou zajišťovat vzdělávání žáků emailem, programem Bakaláři, prostřednictvím studijních materiálů na webových stránkách školy – studijní materiály jsou průběžně aktualizovány a k velké aktualizaci dojde k 17.3.
  • pedagogové budou online denně v pracovní dny od 9.00 do 12.00 (školní email, Bakaláři – komens nebo jiný domluvený způsob) komunikace
  • nevyzvednuté učebnice a sešity si lze vyzvednout v době úředních hodin nebo po domluvě s třídním učitelem
  • v případě dalších dotazů kontaktujte třídní učitele nebo učitele jednotlivých předmětů – kontakty

Další informace

  • všechny ozdravné pobyty, exkurze a projektové dny do konce šk.roku 2019/20 jsou zrušeny, popř.se uskuteční příští školní rok
  • Den otevřených dveří je vzhledem k nařízením vlády také odložen. O novém termínu Vás budeme informovat