Aktuální info

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
 
Jednotná přijímací zkouška se koná:
Pondělí 8.června 2020 pro čtyřleté obory
Úterý 9.června 2020 pro víceletá gymnázia (šestiletá a osmiletá)
 
NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 ze 6. 5. 2020 vydané MŠMT ČR


Informace ke konci školního roku

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za dosavadní spolupráci s naší školou během distanční výuky. Vaší součinnosti si velice vážím. Já i  moji kolegové víme, že je tato situace nová a mnohdy velice náročná. Níže uvádím informace týkající se závěru školního roku:

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019-2020       Vyhláška hodnocení

Metodická příručka MŠMT k ochraně zdraví a provozu škol v tomto období

Příprava žáků 9.tříd na přijímací zkoušky     příloha_čestné_prohlášení

Vracení plateb za kroužky a školní družinu 

Děkuji za pozornost a přeji pevné zdraví Vám i Vašim blízkým

Ing. Klára Karlíková, ředitelka školy


zapsaní prvňáčci 2020-2021

 


Informace k vydání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy
Rodič, který má v péči dítě do 13 let a to je žákem naší školy, může požádat o vydání žádost o ošetřovné. Prosím, aby rodiče kontaktovali v tomto případě kdykoliv naší školu emailem na adresu info@7zs.pb.cz. Do předmětu zprávy uveďte „OČR“, do textu jméno, příjmení žáka a třídu, kterou navštěvuje a dále uveďte jméno a příjmení žadatele. Nemáte-li možnost zaslat email, kontaktujte nás telefonicky v úřední dny a hodiny.
Potvrzené žádosti si osobně žadatel může vyzvednout v úřední dny na vrátnici. (jiné možnosti po předchozí domluvě)

Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“můžete získat: zde
 

Úřední hodiny pro veřejnost
Od 16.3. 2020 jsou úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a středa od 8:00 do 11:00 a ve středu od 14.00 – 15.30 (v jiný čas je možnost po předchozí domluvě)


Samostudium žáků

  • pedagogové školy budou zajišťovat vzdělávání žáků emailem, programem Bakaláři, prostřednictvím studijních materiálů na webových stránkách školy – studijní materiály jsou průběžně aktualizovány a k velké aktualizaci dojde k 17.3.
  • pedagogové budou online denně v pracovní dny od 9.00 do 12.00 (školní email, Bakaláři – komens nebo jiný domluvený způsob) komunikace
  • nevyzvednuté učebnice a sešity si lze vyzvednout v době úředních hodin nebo po domluvě s třídním učitelem
  • v případě dalších dotazů kontaktujte třídní učitele nebo učitele jednotlivých předmětů – kontakty

Další informace

  • všechny ozdravné pobyty, exkurze a projektové dny do konce šk.roku 2019/20 jsou zrušeny, popř.se uskuteční příští školní rok
  • Den otevřených dveří je vzhledem k nařízením vlády také odložen. O novém termínu Vás budeme informovat