Poděkování rodičům

Smajliky-Se-Zpravou-82397Vážení rodiče,
dovolte, abych vám poděkovala za příspěvek škole, který činí  115 300 Kč. K 1.12.2015 je na účtu – dary rodičů 196 833,51 Kč. Můžeme tak realizovat aktivity, které jsem uvedla v návrhu rozpočtu.
S přáním klidných adventních dní
Mgr. Dana Křápková, ředitelka školy

Setkání se zástupci SŠ

infooVážení rodiče,
srdečně vás zveme dne 1.12. v 16. 00 hodin do Galerie naší školy na setkání se zástupci SŠ a výchovnou poradkyní, kde Vám budou předány informace o školách včetně přijímacího řízení. Po skončení bude následovat třídní schůzka ve třídách.

Pomáháme zvířátkům

image001Začátkem listopadu jsme v naší školní družině vyhlásili akci nazvanou „Pomáháme zvířátkům“. Letos jsme se soustředili na pomoc koním na K-Farmě v Žežicích.
Děti a jejich rodiče pro nás nasbírali a nasušili pečivo. Podařilo se nasbírat několik pytlů suchého pečiva, jablek a mrkve, které jsme dovezli na K-Farmu a zpříjemnili jsme tím předvánoční období koníčkům.
Nejlepší sběrači se zúčastní před koncem školního roku exkurze u koní na K-Farmě. v Žežicích. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.

Vychovatelky ŠD

Zábavní pyrotechnika

Ve20151126_115427 čtvrtek 26. 11. 2015 se naši čtvrťáci zúčastnili přednášky pořádané sdružením TILIUS na téma „Zábavní pyrotechnika a bezpečná manipulace s ní“. Lektoři dětem přístupnou formou objasnili, v čem spočívá nebezpečí, jak může nevědomost a nevhodné zacházení s pyrotechnikou poškodit nejen majetek, ale hlavně zdraví a život.
20151126_115443Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací. Věříme, že získané poznatky si děti zapamatují a budou se chovat zodpovědně, aby neohrozily zdraví svoje ani nikoho jiného.

Za učitelky 4. tříd Jana Kadlecová.

 

Příbramský anděl

Ve středu 25. 11. 2015 jsme celá třída 4. C vyrazili do příbramské Sokolovny reprezentovat naší školu ve výtvarné soutěži Příbramský anděl. Zapojili jsme se do soutěžních disciplín Sněhová vločka, Sněhulák a soutěže Nejkrásnější stromek. Věřte nevěřte… na stupních vítězů jsme stáli čtyřikrát. Druhá místa jsme získali za ozdobený vánoční stromeček a sněhovou vločku dětí ze 4.C, třetí místa jsme obdrželi za keramického sněhuláka “lenocha” dětí z kroužku Keramiky a vločku dětí ze 6.A. Děkujeme všem zúčastněným.  Mgr. Vladimíra Márová

PB250018 PB250026 PB250029 PB250033 PB250048

Tvoření s rodiči dětí 3.D

Dne 25. 11. 2015 jsme se opět sešli všichni společně v naší třídě 3.D za účelem vytváření výrobků na blížící se jarmark. Z přineseného a nakoupeného materiálu se nám opět podařilo vykouzlit několik krásných výrobků, které bude možno zakoupit na našem třídním stánku. Tvoření provázel smích a dobrá nálada všech zúčastněných. Touto cestou děkuji všem rodičům a dětem za snahu a šikovné ruce.  Mgr. Michaela Silavecká

IMG_6681 IMG_6682 IMG_6683 IMG_6684

 

Hudební vystoupení pro seniory

Je předvánoční čas a všichni máme chuť si ho užít plnými doušky. Chystáme výzdobu, pečeme cukroví a doufáme, že v tom shonu najdeme alespoň malou chvilku posedět se svými přáteli, popovídat si a prožít okamžiky bezstarostnosti. Nezapomněli jsme proto ani na své přátele seniory a opět jsme si pro ně připravili téměř dvouhodinové hudební vystoupení plné lidových, folkových a country písniček. Příjemná atmosféra motivovala i nejmladšího začínajícího kytaristu a poté, co ztratil ostych, zahrál před publikem i on.
Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným seniorům, ale zejména paní Rjabicové za vřelé pozvání a úžasný emotivní začátek Adventu.
Lenka Cvrková

Sběrová akce 1. část

sber1. část sběrové akce se vydařila. Přestože doba sběru byla zkrácena kvůli prázdninám ze 14cti dní na 10, na výsledku se to nepodepsalo. Do akce se tentokrát zapojily všechny třídy.
Celkem jsme v 1. části dali dohromady  16 000 kg    starého papíru. 1 tuna vytříděného papíru  zachrání 17 vzrostlých stromů. 17 x 16 = zachránili jsme   272   stromů.1  vzrostlý strom vyprodukuje za den 7000l kyslíku = denní spotřeba 50ti lidí…. 272 x 50 = ušetřili jsme kyslík pro 13 600 lidí.

Velký dík patří všem žákům, rodičům a učitelům, kteří k akci přispěli.
Zvláštní poděkování si zaslouží náš pan školník a žáci 8. a 9. ročníků, kteří se podíleli na nakládce starého papíru.
Zdroj: http://www.ekoporadny.cz/