Pythagoriáda – školní kolo 5. třídy

Ve středu 25. ledna 2016 proběhlo na naší škole školní kolo 39. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda, do kterého se zapojilo 41 žáků z 5. tříd. Za šedesát minut měli za úkol vyřešit 15 logických úloh. Jednalo se o úlohy se slovním zadáním na téma s názvem Toulání jurským světem. I když pouze dvě ze soutěžících získaly 10 potřebných bodů pro postup do okresního kola, všichni si vyzkoušeli řešit složitější typy úloh. Stát se úspěšným řešitelem a získat alespoň 10 bodů se podařilo pouze dvěma soutěžícím a to Magdaléně Studené z 5.C, která získala 11 bodů a Martině Janíkové z 5.A s 10 správnými příklady.

Školní kolo Pythagoriády pro 6. až 8. třídu proběhne v měsíci březnu.

Mgr. Monika Průchová

Dopravní výchova

DSCN0725

Koncem ledna, těsně před vysvědčením, se na naší škole konala dopravní soutěž. Pro žáky 5. až 8. tříd ji zorganizovali deváťáci. Akce byla rozdělena do dvou dnů. Třídy jednotlivě plnily dopravní úkoly v zimní zahradě. Každý žák měl svou hrací kartičku a musel postupně obejít všechna stanoviště. čtěte více

Lednové setkání „druháčků“ a „sedmáků“  

Na pondělí 25. ledna byla 7.B  pozvána do divadélka. Hostitelské role  se tentokrát  ujala paní učitelka Lenka Cvrková, která se svými žáky z 2.B  připravila překrásnou hodinu na téma „Dvanáct měsíčků.“  Žáci sedmého ročníku se tak mohli pobavit při operetce O dvanácti měsíčkách, kde všichni účinkující podávali strhující výkony, které polechtaly bránice všech diváků a vedly následně k dlouhotrvajícímu potlesku při závěrečné děkovačce. Následovalo představení kalendáře na rok 2016, který děti z 2. B opatřily vlastní básnickou tvorbou a ilustracemi. Druháčci tak mohli svým starším spolužákům přečíst svá dílka a pochlubit se, jak bravurně zvládají četbu. Nakonec si všichni společně zazpívali a slíbili si další setkání.

Mgr. Jaroslava Krešová foto

Think Blue. Cup ve florbale

image001V pondělí 25.1. 2016 se konalo v Praze krajské kolo florbalové soutěže Think Blue Cup. Turnaj byl určen pro dívky ze 4. a 5. tříd. Úvodem musím podotknout, že turnaj byl od pořadatelů kvalitně zajištěn. Hrálo se ve Střešovické aréně, kde hraje místní Tatran. Turnaj byl rozdělen do dvou skupin a z každé skupiny postupoval vítěz na republikové finále. Přestože naše dívky na republiku nepostoupily, obsadily krásné třetí místo a tím vybojovaly medaile a pohár pro naší školu.                                        Milan Hlinka

Výsledky zápasů:

Zápis do 1. tříd

DSCN0649V sobotu 23.1.2016 se od 8,00 do 13,00 uskutečnil zápis předškoláků do 1.ročníku. Splnily se předpoklady o vysokém počtu zájemců, neboť poslední návštěvník dostal pořadové číslo 114. Zájem o naši školu je již dlouhodobě vysoký, což nás samozřejmě těší, a počet žáků v naší škole neustále narůstá (letos zatím k 31.1. absolutně nejvyšší počet za poslední roky – 746 žáků). Zápis se nesl v duchu procházky ročními obdobími, kdy si budoucí žáčci ověřili svoji matematickou představivost, prostorové vnímání, výtvarné vyjádření či jazykové schopnosti. Odměnou pak bylo dětem poslední vydání školního časopisu, dárečky od firem Bovys a SunCe Trading a pro většinu zapsání do 1.ročníku. Blahopřejeme :-)

foto z akce

Zeměpisná olympiáda

V prosinci a během měsíce ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády pro žáky 6. až 9. tříd. Soutěže se zúčastnilo 66 žáků.
Žáci byli rozděleni do tří kategorií. V kategorii pro 6. ročník zvítězil Petr Doubek z 6.C, v kategorii pro 7. ročník Michaela Francová ze 7.B a ve společné kategorii pro 8. a 9. ročník Lukáš Jirásek z 9.A.
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola, které se bude konat v únoru.
Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalších kolech, ostatním účastníkům děkujeme za účast.

Vyučující zeměpisu

foto