Zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 6.ročníků zaměřený na prevenci šikany 

odysseaNavazujeme na spolupráci s občanským sdružením projekt Odyssea. Žáci procházejí pečlivě promyšleným zážitkovým programem. Kurz se odehrává převážně formou her. Při práci s dětmi využívají lektoři nejvíce metody zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy.  Žáci se interaktivně dovědí základní informace o šikaně a učí se rozpoznávat její projevy. Účastníci si vyzkoušejí, jak na šikanu efektivně reagovat, jak se jí účinně bránit. Kurz bude probíhat v prostorách školy a jejím okolí.  (Vhodné oblečení i pro pobyt venku. Svačina, pití, šátek)

pondělí 14.3.2016 – 6.B      úterý 15.3.2016 – 6.A      středa 16.3.2016 – 6.C

Geometrie ve 2.B zábavně

image005 image004Poté,co se nám vydařil pokus se špejlemi, vrhli jsme se na další kreativní vyjádření geometrických tvarů. Na plastových tabulkách jsme je vytvářeli pomocí gumiček. Bylo to velmi zábavné a poučné. Ověřovali jsme sestavování čtverce z trojúhelníků,  počet jednotlivých vrcholů a možnost tvorby obrázků z různých geometrických tvarů. Tabulku lze využít i při dramatické výchově, kde nám posloužila k vyjádření citů k ostatním. Zkuste to také.                          Žáci 2.B

Pamatuj

001Letos v březnu se opět na mnoha místech České republiky rozezněly židovské písně jako vzpomínka na tragické období nacistického holocaustu, kdy v koncentračních táborech bylo umučeno na šest miliónů židovských obyvatel. K této vzpomínce se každoročně hlásí i naše škola, proto 9.3. zazpíval sbor Jásan pod vedením p.uč.Vladimíra Heráka pro všechny žáky školy několik židovských písní, aby se na “zmizelé sousedy” nikdy nezapomnělo. Škola tak realizuje školní projekty Pamatuj a Po stopách zmizelých, kdy se nejen ve škole zpívá, ale téma holocaustu je samozřejmě součástí i výuky dějepisu, občanské výchovy a společenskovědního semináře. Navíc letos škola naplánovala tematické exkurze pro žáky 9.ročníku právě na místa, která jsou s osudy Židů spjatá, proto v květnu navštívíme koncentrační tábory v Terezíně a Osvětimi, abychom nejen poznali místa připomínající tragédii tehdejší doby, ale hlavně si uvědomili, že se něco podobného nesmí nikdy opakovat.

Basketbal Kategorie III. – kluci

image001Rok tvrdé práce je za námi tak hurá do toho. Jak jsem říkal klukům po základní skupině. To jsou jen zápasy na rozehrání. Náš cíl je až v tělocvičně na Březových Horách. Jen tam můžeme zvítězit v okresním kole této soutěže a vybojovat si tak postup do krajského kola. A to je to proč jsme dnes tady (8. 3. 2016)!!!

Zahřátí a rozehrání šlo podle předpokladů. Na domácí půdě jsme vyhráli oba dva zápasy ve skupině. Vítězství s velkým bodovým rozdílem je sice někdy i na škodu ale nemůžu našim klukům přikazovat aby se při basketbalu netrefovali do koše. To by bylo divné ne? Nicméně nás asi opravdu tyto výhry vždy trochu uspokojí a pak je těžké se dostávat do takového kvapíku jaký nás čeká ve finálové skupině. Ale co my to zvládneme! čtěte více

Malované čtení v knihovně 1. a 4. 3.

image001Školní rok se přehoupl do druhého pololetí a z prvňáčků nečtenářů se pomalu stávají opravdoví čtenáři. K tomu jim napomáhá i jarní program spolupráce s knihovnou.

Při první návštěvě se malí školáci zapojili do malovaného čtení, interaktivně byli vtaženi do děje pohádky O rozmarné ovečce. Poté se seznámili s knihami pro první čtení, byli motivováni k četbě a pravidelnému vypůjčování knih.      Za 1. třídy Mgr. Ivana Neporová

Návštěva probíhala v zábavném duchu a tímto děkujeme: rýmované poděkování

Finanční gramotnost na OA

00000000Ve čtvrtek 3.3. se vybraní žáci 9. ročníků zúčastnili bloku finanční gramotnosti na OA v Příbrami. Dopoledním blokem aktivit je provázeli studenti 2. a 3. ročníku a stali se jim rádci při řešení různých úloh z běžného života. Žáci pracovali v pěti skupinách a hned na začátku si zkusili své znalosti ověřit v testíku. Dále měli možnost seznámit se například s vyplňováním kupních smluv na různé živé či neživé věci, na základě daných informací vyplnit příkaz k úhradě, napsat uvolnění z výuky na rodinnou dovolenou. Po shlédnutí videa o výrobě našich bankovek a mincí společně studovali ochranné prvky na bankovkách.  Na závěr je čekalo praktické řešení rodinné finanční situace včetně návrhu řešení různých situací. Bylo to příjemně strávené dopoledne.      foto

Mgr. Monika Průchová a žáci 9. tříd