Poslední zvonění

Velký den si 30.6. prožili žáci 9.ročníku, kteří za doprovodu saxofonu Petry Štěpánkové (9.C) a skladby K.Svobody Jdi za štěstím naposledy vstoupili jako žáci školy do její budovy, aby se rozloučili na posledním zvonění v galerii školy. Paní ředitelka odměnila nejlepší žáky a také předala certifikáty úspěšným z projektu finanční gramotnosti, p.uč.Halaburda ocenil nejlepší sportovce, p.uč.Herák dívky ze sboru Jásan a pan školník poděkoval chlapcům z 9.A za jejich ochotu a vstřícnost. Bylo to dojemné loučení, které vyvrcholilo posledním zvoněním žáků 1.stupně pro odcházející deváťáky. Tak ať se jim v tom budoucím životě daří co nejlépe.         foto   video- proslov 9.tříd – rozlouceni     video – zvonění prvňáčků zvoneni

Divadelní představení – Hrátky s čertem

P1160551Již třetím rokem se žáci 9. ročníků loučí se školní docházkou na naší škole divadelním představením. Vzhledem k 800.výročí města Příbrami jsme vybrali divadelní hru příbramského rodáka Jana Drdy HRÁTKY  S ČERTEM. 27. a 28.června za hudebního doprovodu pana učitele V.Heráka odehráli žáci nastudované představení pro své mladší spolužáky, učitele i rodiče.  Svými hereckými výkony nás všechny velice mile překvapili. Diváci žákům poděkovali za hezký kulturní zážitek bouřlivým potleskem. Mgr. D. Vondrášková    foto

Sběrová akce 3. část

3. část sběrové akce proběhla na konci května. Na tento termín měla škola naplánované další akce. Na tento termín připadla například oslava Světového dně želv nebo velké přípravy k 800. výročí města Příbram. Rozhodli jsme tedy, že poslední část sběrové akce zkrátíme pouze na 1 týden. Nabízí se zde otázka, jestli to se sběrem nebude horší. Odpověď je, že nikoliv. Za jeden týden 3. části sběrové akce se povedlo shromáždit dokonce více papíru než v předchozí části a to o téměř 2 tuny. Můžeme jen děkovat všem, kteří se do akce zapojili a pomohli tak ke skvělému výsledku. Získané peníze byly rozděleny do fondů jednotlivých tříd. Zvláštní poděkování si zaslouží Náš pan školník a žáci 9. ročníků, kteří se podíleli na nakládce starého papíru.

CELKOVÝ VÝSLEDEK ZA VŠECHNY 3 ČÁSTI TAK ČINÍ: 16000kg   +   12326kg   +   14120kg ´= 42 446 kg starého papíru výsledky sběru v ekologických číslech

Čtení pro druháky

V letošním školním roce se naposledy setkaly třídy 2.A se 7.A a 2.D se 7.C v rámci projektu Čtení pro druháky, kdy si tentokrát druháčci se svými třídními učitelkami (S.Eliášová, V.Krůtová) připravili program pro své starší spolužáky. Obě třídy se zaměřily na pohádky, a tak zatímco ve 2.A se ve smíšených čtyřech družstvech hádaly pohádky podle obrázků, podle hudebních či filmových ukázek (o vítězi nakonec rozhodl jediný bod), 2.D sehrála ve školním divadle pohádky Františka Hrubína a na závěr naučila své kamarády vtipnou pohybovou píseň. Obě setkání se opět povedla a všichni se již těší, jak v příštím školním roce budou v mezitřídních návštěvách nadále pokračovat.   foto    Mgr. Václav Havlíček

Odstartoval nový projekt na škole – Finanční gramotnost v praxi

Finanční gramotnost by měla v dnešní době patřit k základním dovednostem každého z nás. Odpovědnost, kterou na sebe dřív nebo později každý z nás bere, by měla být 20160622_102238podpořena základními znalostmi a dovednostmi z této oblasti. Zacházet s penězi by se měly děti naučit již od útlého věku. Abychom naše žáky seznámili s různými tématy z oblasti finanční gramotnosti co nejvíce, připravili jsme pro ně projektový den zaměřený na danou problematiku.Žáci 9. ročníků, kteří navštěvují seminář z matematiky, si pod vedením paní ředitelky Křápkové a paní učitelky Průchové připravili pro své mladší spolužáky 15 stanovišť, kde se plnily různé úkoly.  foto čtěte více

Snídaně se žákovským parlamentem

Předposlední týden školního roku zahájili členové žákovského parlamentu společnou snídaní. Maminky napekly sladké i slané dobroty a  paní ředitelka připravila oblíbené kakao a čaj. Po prvních soustech děti hodnotily školní rok a poté i  účast školy na oslavách 800. narozenin města Příbram. Pak už následovalo předání pochval do žákovské knížky a školního kalendáře s  perníčkem. Všem parlamentářům paní ředitelka poděkovala za jejich práci pro třídu a popřála jim  pěkné letní prázdniny.   foto           Mgr. Dana Křápková

Mobilní dopravní hřiště – 1. ročník

V závěru školního  roku, za odměnu po celoroční práci, prvňáčci navštívili Mobilní dopravní hřiště,  program pro zpestření výuky dopravní výchovy, s kterým k nám přijela image001firma dopravní hřiště.eu z Olomouce.  Akce sice byla původně plánovaná ven, ale pro nepřízeň počasí se nakonec uskutečnila v tělocvičně. Než školáci usedli do malých elektroautíček a stali se účastníky „silničního provozu“, museli teoreticky zvládnout náležitá pravidla a poznat dopravní značky. A aby je opravdu dodržovali, na to dbali vyškolení „dopravní policisté“ s pravomocí udělovat pokuty za přestupky. Pokutami byla malá razítka tiskaná přímo na ruce.  foto

Akce se pro svoji atraktivitu dětem moc líbila a hlavně byla přínosen pro jejich bezpečnost při pohybování se v silničním provozu!  Za 1. třídy Mgr. Ivana Neporová

Žák roku a Sportovec roku

Ve středu 15.6. jsme se úderem čtvrté hodiny odpolední sešli v zimní zahradě, abychom již popáté v historii školy vyhlásili Žáka roku a potřetí Sportovce roku. Díky iniciativě paní ředitelky Dany Křápkové a žákovskétitulho parlamentu se tato již tradiční akce opět proměnila v neopakovatelný zážitek, kde jsme mohli rodičů, učitelům a dětem představit celkem 34 úspěšných žáků naší školy (viz přílohy), kteří obdrželi kromě nominačních listů i hodnotné ceny. Žákem roku pro letošní školní období se nakonec stala Barbora Linhartová z 9.C, Sportovcem roku Viktorie Kubová z 9.B. Příjemnou atmosféru středečního odpoledne pak dokreslil nejen velmi dobrý moderátorský výkon Magdalény Studené (5.C) a Mariána Žilky (9.B), ale také hudební vystoupení kroužku flétniček p.uč.V.Krůtové, sólová hra na saxofon Petry Štěpánkové (9.C), pěvecké vystoupení žáků 4.B a 4.D pod vedením p.uč.J.Kadlecové a M.Čmuchařové a pohádka – muzikál Šípková Růženka žáků 6.A a p.uč.M.Kuchyňkové a V.Heráka.                                          foto         seznamy nominací: Žák roku 2016      Sportovec roku 2016

Městečko pod hrází – Novák 800

Každý, kdo navštívil v sobotu 11.6. v rámci oslav 800.výročí Příbrami Nový rybník, nemohl minout malebné Městečko pod hrází s mnoha stánky, kde se prezentovala i naše škola. DSCN1762Nutno přiznat, že o nabízené aktivity (křížovka, osmisměrka, pexeso, lyžování na trávě, hod míčkem na cíl a skákání v pytli), za jejichž splnění si mohli návštěvníci od zástupců žákovského parlamentu vybrat dětský kalendář, žákovské noviny, hornický perníkový půlměsíc nebo historickou pohlednici, byl nebývalý zájem a i když jsme měli na stánku k dispozici stovky výše uvedených dárků, úderem třetí hodiny (městečko se otevřelo v 10,00) již nebylo co nabízet. To nás samozřejmě těší, neboť tím se škola dostala opět do povědomí příbramských obyvatel a zejména pak předškoláků se svými rodiči, kterých jsme mohli u našeho stánku napočítat nejvíce. Od 15,00 pak na místním hudebním pódiu vystoupili rovněž žáci naší školy s hudebním programem, čímž završili velmi povedený sobotní den.      foto                  Mgr. Václav Havlíček

Naši permoníčci v průvodu

image001V rámci oslav 20. setkání hornických měst a obcí a 16. Evropského dne horníků se naši žáci zúčastnili jako malí permoníci pátečního Čepobití, což byl průvod s kahany a světly jako upoutávka na sobotní plánovanou hornickou parádu. Také v sobotu byli naši malí permoníci součástí velké hornické parády. Dokonce doprovázeli příbramské horníky a havíře ze Spolku Prokop. Při této velké hornické parádě rozdávali permoníčci měsíce vyrobené žáky naší školy. V průvodu doprovázela permoníčky paní ředitelka. Všem se nám průvod velmi líbil.            za permoníčky Mgr. Sylva Eliášová