Výuka od 2. 9. 2016

pátek 2. září
2. – 9. třídy – 8.00 – 11.30 třídnické práce
1.třídy – 8.00 – 9.40

Od 5.9. probíhá výuka v 2. – 9. tříd podle rozvrhu.

Výuka v 1.třídách:
5.a 6.9. od 8.00 do 10.50
7.- 9.9. od 8.00 do 11.45.
Od pondělí 12.9. výuka dle rozvrhu.

Čtvrtek 1. září – zahájení školního roku

1. třídy – 8.00 – 9.00 – slavnostní zahájení školního roku
2. – 9. třídy – 8.00 – 9.40

ZÁPIS DO ŠD:  7.30 – 9.30 – 1.patro, hlavní budova
PROVOZ ŠD 1.9.2016 – 6.30 – 13.30, ranní: přízemí, p. Čiháková, od 9.45 hod.: 1. patro, p. Řechková

Dotazy, požadavky na tel. 318 626 315, 723 858 605 nebo v době zápisu do ŠD.

Aktuální informace pro rodiče

4. třídy – proběhla jen změna třídnictví, budou posíleny jen o 2 žáky, kteří se přistěhovali.

17 žáků školy dostalo příspěvek na obědy z nadace Women for Women na základě žádosti ředitelky školy.

Rodiče s nově přestupujícím žákem se mohou seznámit s novou třídní učitelkou v úterý,t.j. 30.8.2016 od 10 hod. Hlašte se, prosím u vrátnice.

Od 1.9. 2016 se budou stravovat ve ŠJ i žáci ZŠ Bratří Čapků z důvodu probíhající rekonstrukce vlastní školní jídelny. Žáci 1.stupně této školy se budou stravovat v době od 11.15 hod. do 12.00 hod., žáci 2. stupně této školy od 13.00 hod.
Provoz pro naše žáky nebude narušen a bude navazovat na výuku a ŠD.

Aktuálně – změny v třídnictvích pro školní rok 2016/2017

1.A         Mgr. Vladimíra Márová
1.B         Mgr. Markéta Kubalová
1.C         Mgr. Eva Humlová
1.D         Mgr. Michaela Silavecká
4.A         Bc. Drahomíra Poslušná
4.C         Bc. Lucie Jehličková
4.D         Mgr. Ivana Šobrová
5.C         Ing. Klára Karlíková
6.B         Mgr. Monika Průchová
9.C         Mgr. Zdeněk Mikeš