Podpora výuky anglického jazyka prostřednictvím anglických časopisů

S novým školním rokem probíhá na naší škole i možnost objednávky anglických časopisů…. Žáci mají možnost si prostřednictvím těchto časopisů rozšířit slovní zásobu a přečíst si o aktuálních tématech ze života v angličtině. Každý měsíc od září do června obdrží předplatitel jeden výtisk plný obrázků, anglických článků, komiksů, gramatiky a zajímavostí. Cílem je nejen výuka anglického jazyka, ale také snaha čtenáře zaujmout a předložit mu zajímavosti, o kterých může přemýšlet a diskutovat. Časopisy se nám líbí, využíváme je v hodinách a především při konverzaci. čtěte více

Návštěva prvňáčků v ředitelně

Ve čtvrtek 15.9. navštívili paní ředitelku nejmladší žáčci naší školy, aby se nejen při prohlídce školy podívali, kde je ředitelna, ale aby i zazpívali písničky, zarecitovali básničky či předali výtvarné dárky. Odměnou jim pak byla sladká odměna a společná fotografie s paní ředitelkou a třídní učitelkou.

1-a 1-b 1-c 1-d

IQ-OŇ podruhé na naší škole

Jako v minulých letech, tak i letos budeme matematické schopnosti, logické myšlení, prostorovou představivost i matematický úsudek rozvíjet opět formou celoroční soutěže IQ-OŇ. Ve čtyřech kolech v průběhu školního roku dostanou děti barevně zpracované vytištěné úlohy, které doma v průběhu cca jednoho měsíce vypracují a přinesou zpět do školy. V minulém roce se soutěže zúčastnilo 110 dětí z 2. – 5. ročníku. Z toho 20 žáků dosoutěžilo s plným počtem bodů a mohli si tak převzít na konci roku ceny pro vítěze. Letos pravidla zůstávají stejná jako loni, proto budete-li chtít s námi soutěžit, po předání přihlášky se můžete zapojit mezi nás. Zvláště zveme letošní druháčky,  pro které je soutěž novinkou.

Mgr. Vladimíra Márová, Mgr. Michaela Silavecká ukázka pracovního listu

Cesta Marťánků do školy

vitezna-prace-anezka-hajnaV loňském roce se naši žáci z 1. stupně  zúčastnili celostátní výtvarné soutěže pod názvem ŠKOLA Z MARSU – POZNÁVEJ VESMÍR. Tisíce obrázků a dílek z celé české republiky má již své vítěze. I naše škola byla velmi úspěšná. V kategorii jednotlivců vyhrála 2. místo žákyně 3.D Anežka Hajná (viz obrázek), a tak si s velikou slávou mohla z rukou paní ředitelky odnést domů spoustu drobných dárečků a hlavně výhru za 2. místo – KOLOBĚŽKU. V kategorii kolektivní práce obsadili krásné 3. místo žáci z 2.C. Jejich společné dílko pod názvem Cesta Marťánků do školy jim přinesla výhru v podobě HIFI VĚŽE, kterou si od paní ředitelky naší školy převzali společně s pastelkami, náčrtníky, CD Škola z Marsu, animovaným pravítkem a samolepkami. Děti měly z cen velikou radost. Výhercům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších výtvarných soutěžích. Za paní učitelky z 1. stupně – Mgr.  M. Silavecká     foto

Jazyková animace v německém jazyce

V pondělí 5.9. se žáci sedmých ročníků zúčastnili jazykové animace v německém jazyce pod vedením rodilého mluvčího pana Floriana Förstera z organizace Tandem Plzeň. Německý jazyk se na naší škole učí povinně od 7. do 9. ročníku. Ačkoliv všichni zúčastnění žáci byli v němčině úplní začátečníci, v průběhu animace zjistili, že němčina je všude kolem nás, že se tohoto cizího jazyka není třeba obávat a že učení se cizím jazykům může být mnohdy i zábava.                kolektiv vyučujících Nj      dále foto

Cambridge English / přípravné kurzy a mezinárodní jazykové zkoušky

2011_YLELetáček – info.rodičům 

info Cambridge English

Na základě dlouhodobé podpory výuky anglického jazyka na naší škole, která je součástí školního vzdělávacího programu již od 1. ročníků, rozšiřujeme naší nabídku o možnost Cambridge English – přípravné kurzy a mezinárodní jazykové zkoušky. V novém školním roce nabízíme našim žákům 3. – 9. tříd možnost přihlásit se do přípravných jazykových kurzů Cambridge English přímo na naší škole. Jejich cílem je složení prestižních jazykových zkoušek na konci školního roku (předběžně 06/17). Naše škola je jedna z prvních základních škol v Příbrami, jež navázala spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek. Cambridge English jsou celosvětově nejuznávanější a nejrozšířenější zkoušky z angličtiny. čtěte více

Kurz jazykové animace německého jazyka

1353_tandem-jpeg_100_100Dne 5. 9. na naší škole proběhne kurz jazykové animace německého jazyka od společnosti Tandem, se kterou spolupracujeme již třetím rokem. Žáci sedmých ročníků, kteří s německým jazykem zcela začínají, budou mít možnost zažít tuto zábavnou a nekonvenční metodu jazykové animace na vlastní kůži a přesvědčit se, že dalšího cizího jazyka se nemusí v žádném případě bát, ba naopak uvidí, jak jsou si některé jazyky podobné, uplatní své zkušenosti, kreativitu a fantazii. Roli animátora, tedy vedoucího celého kurzu, převezme rodilý mluvčí Florian Förster. Věříme, že celý program bude děti motivovat k dalšímu studiu jazyka našich nejbližších sousedů.    Mgr. Jaroslava Krešová