Florbal – okresní finále dívky IV. kategorie

dsc08427Ve čtvrtek 24.11. 2016 se v Sedlčanech konalo okresní finále ve florbale. Tento dívčí turnaj byl určen pro vítězky z okrskových kol. Celkovým vítězem se stala ZŠ JIRÁSKOVY SADY. Naše družstvo obsadilo celkové 4. místo, ale i tak je to velký úspěch. Turnaj byl po všech stránkách velmi dobře zajištěn a úroveň hry odpovídala okresnímu finále. Všem dívkám děkuji za účast i za předvedenou hru.                     Mgr. Milan Hlinka  foto

Příbramský anděl

Dne 23. listopadu 2016 se v příbramské sokolovně konal již sedmý ročník vánoční výtvarné soutěže  „ Příbramský  anděl“.  Děti  z  2.C  vyrobily dva anděly z netradičních materiálů a namalovaly dva obrázky betlémů. Keramický kroužek soutěžil s adventním věncem.

Před vyhlášením vítězů si žáci v dílničkách nazdobili perníčky, tvořili z marcipánu, vyrobili přáníčka, nakoupili vánoční dárečky a zazpívali koledy. Vše za podpory svých rodičů, kteří si přišli spolu s dětmi andílka užít.

Ve veliké konkurenci se anděl druháčků umístil na prvním místě v soutěži andělů a na druhém místě ze všech výrobků 1. i 2. kategorie. Obrázek betléma byl druhý ve své kategorii.  Gratulujeme!  Mgr.  Jarmila Pavlásková    foto

Zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 5.ročníků zaměřený na prevenci šikany  

Kurz je rozdělen na dvě části – podzimní a jarní. Žáci procházejí pečlivě promyšleným zážitkovým programem, který se odehrává převážně formou her. Při práci s dětmi využívají lektoři (sdružení Odyssea) nejvíce metody zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Žáci se interaktivně dovědí základní informace o šikaně a učí se rozpoznávat její projevy. Účastníci si vyzkoušejí, jak na šikanu efektivně reagovat, jak se jí účinně bránit.       Kurz bude probíhat v prostorách školy a jejím okolí vždy od 8.00 –  13.35 ( 6 vyučovacích hodin).                    5.A  – úterý   29.11.  2016  5.B  – středa 30.11.  2016  5.C – čtvrtek  1.12.  2016   5.D – pátek    2.12.  2016  

Informace

infoo

Vložen zápis a podklady pro zástupce tříd z řad rodičů ze setkání rodičů a paní ředitelky dne 15.11. 2016  zde (Informace pro rodiče – Info pro zástupce tříd)

 

Ptáci a lidé – setkání třeťáků s osmáky

Před volnými dny proběhlo opět tradiční setkání 1. a 2.stupně v rámci čtenářské gramotnosti, kdy v letošním školním roce poprvé spolupracovali žáci 3.A a 8.A a 3.D a 8.C. Učitelé českého jazyka (S. Eliášová, V. Krůtová, V. Havlíček) si tentokrát připravili pro děti celou řadu různorodých úkolů, které vycházely z udržitelnosti projektu OPVK Ptáci a lidé. Děti tak vytvářely básničky, skládaly citát, hledaly nejrůznější slova či četly texty s porozuměním. Projekt, který byl rozdělen na dvě vyučovací hodiny, si nejen žáci nižšího i vyššího ročníku náležitě užili, ale opět se ukázalo, jak je takové setkávání mladších žáčků se svými staršími vrstevníky důležité.  foto   Mgr. Václav Havlíček

Keramické tvoření se seniory

V úterý 15. listopadu 2016 se jako každoročně otevřely dveře keramické dílny seniorům. Výtvarného odpoledne se zúčastnilo 10 seniorů. K ruce jim byly 3 žákyně ze 6.A, Martina Janíková, Michaela Mlčochová a Eliška Vršecká. Výtvarné odpoledne bylo zaměřené na výrobu keramiky s vánočními motivy. Vyrobilo se hodně různých svícnů. Aby bylo odpoledne příjemnější, bylo také připraveno malé občerstvení v podobě sladké rolády se šlehačkou, slaných šneků z listového těsta a kávy nebo čaje. Odpoledne jsme si všichni užili a těšíme se na další setkání. Žákyním ze 6.A děkujeme za spolupráci.  foto

Mgr. Andrea Tomanová, Mgr. Hana Lulková

Ovoce vždy plnou mísu, sílu máme od Bovysu

img_20161110_115626Ve čtvrtek 10. 11. Zavítal mezi mladší školáky Bovýsek od firmy Bovys(tj. dodavatel ovoce  do škol). S dětmi si pohrál, popovídal, zkoušel je, zda poznají exotické ovoce. Rozdal dětem ovocné džusy a zase se rozloučil . Bylo to milé a překvapivé setkání. Věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat! Mgr. Ivana Neporová   foto

 

O pohár starosty města Příbram

image001Ve čtvrtek 10.11. 2016 se ve sportovní hale na plaveckém stadionu konal fotbalový turnaj O pohár starosty města Příbram.  Jednalo se o smíšený turnaj, kterého se zúčastnilo sedm příbramských škol. Naše škola zde samozřejmě nechyběla. Turnaj byl rozdělen do dvou základních skupin po třech a čtyřech týmech. Naši žáci si v základní skupině vedli velice dobře a po výhrách 4:0 nad ZŠ JIRÁSKOVY SADY a 5:0 nad ZŠ POD SVATOU HOROU s přehledem vyhráli základní skupinu. V semifinále jsme narazili na ZŠ 28. ŘÍJNA a i zde jsme dokázali zvítězit tentokrát 2:1.  Velký podíl na našem vítězství měli i naši fanoušci, kteří nás během celého turnaje velice pozitivně povzbuzovali. Bohužel ve finále nám došly síly a nestačili jsme na ZŠ BŘEZOVÉ HORY a prohráli jsme 3:1. I tak je druhé místo velmi krásný výsledek. Všem žákům děkuji za předvedený výkon a krásné druhé místo.  Mgr. Milan Hlinka    foto více k fotografii