Přednáška o zábavní pyrotechnice

V prosinci jsme se účastnili přednášky o zábavní pyrotechnice. Byla výborně načasovaná, neboť se blížily silvestrovské oslavy a s nimi spojené různé pyrotechnické produkce. Žáci sledovali pozorně prezentaci na interaktivní tabuli, poslouchali doprovodný výklad, aktivně se zapojovali do rozhovoru s přednášejícími, prohlédli si názorné ukázky. V závěru odpovídali na otázky týkající se bezpečného chování při manipulaci s pyrotechnikou, vždy správně. Doufejme, že jim nabyté vědomosti zůstanou v paměti i pro celé další roky.     Za 4. třídy R. Andršová

image005 image007 image009 image011

Vánoční představení  3.B

Jako každý rok jsme pro rodiče připravili vánoční vystoupení v našem školním divadélku. Letos jsme se vydali hledat české Vánoce. Putovali jsme na severní pól, potkali eskymáky, soby i rybu, která se dobře znala s Janem Jakubem Rybou od nás. Zavedla nás až zpátky domů do české krajiny, abychom zjistili, že ty nejlepší Vánoce jsou u nás doma s mámou a tátou. Hezké Vánoce vám přeje 3.B

Vánoční dárek pro předškoláky

skolkyVe středu 21.12. zavítali jako každým rokem zástupci naší školy (E. Šináglová, V. Havlíček) do příbramských mateřských školek, aby předali předškolákům vánoční dárek v podobě DVD, které prezentuje naši školu, a také pozvánku na Den otevřené školy, který se tentokrát uskuteční až 21. března 2017 a předcházi zápisu do 1. tříd plánovaný na naší škole 8. dubna 2017.

Mgr. Václav Havlíček

Mobilní telefon, dar od Kiwanis klubu Příbram, rozzářil oči malému Honzíkovi

honzikNaše ZŠ zahájila spolupráci s Kiwanis klubem Příbram (www.kiwanispb.eu). Spolupráce se nastartovala před Vánocemi sladkým dárkem od žáků 6. ročníku v podobě perníčků ve tvaru Kiwanis panenky. Perníčky napekli a nazdobili v rámci vaření. Kiwanis klub Příbram k nim přidal vánoční přání a pozvání na svůj tradiční společenský večer. Toto malé sladké vánoční pohlazení pak rozdávaly žákyně lidem na městském jarmarku dne 8.12. Na setkání vedení klubu s paní ředitelkou Danou Křápkovou byl vybrán žák 3. třídy Honzík, který prodělal náročnou léčbu a chemoterapii. A tak pár dní před Vánocemi zavítal Ježíšek do ředitelny naší školy, aby tu zanechal vysněný dárek pro Honzíka. Honzík toužil po mobilním telefonu, aby mohl být ve stálém kontaktu s maminkou a tatínkem. A také proto, aby si svůj návrat do radostného dětského života mohl dokumentovat fotografiemi. Při rozbalování dárku se mu trochu klepaly ruce, ale krabička s mobilem mu rozzářila oči. Přejeme jemu i rodičům v nastávajícím roce 2017 hlavně pevné zdraví.  Mgr. Monika Průchová    video    foto

Vánoční filmová představení

lichozrouti pohadky-pro-emuVzhledem k tomu, že se podařilo rekonstrukci příbramského kina zvládnout ještě dříve, než v původním plánovaném termínu, mohla naše škola opět jako každoročně před Vánoci využít možnost zhlédnout některý z nabízených filmových titulů. Letos jsme uvítali nabídku českých titulů, a tak žáci od 1. do 4. ročníku viděli Lichožrouty (http://www.fdb.cz/film/lichozrouti/144051), žáci 5. – 9. ročníku pak Pohádky pro Emu (http://www.fdb.cz/film/pohadky-pro-emu/141882).

 

Besídka ve 2.D

V poslední pondělí před vánočními prázdninami jsme se spolu s rodiči sešli na vánoční besídce ve školním divadélku. Rodičům jsme ukázali naše vystoupení  Sněhulák a Slunéčková víla – pásmo  písní, říkadel, koled a dramatické hry se zimní tematikou. Vánočně jsme se naladili. Rodiče jsme dojali. A spokojení jsme se vpodvečer rozešli do svých domovů. Žáci a žákyně 2. D  foto

Učíme se pomáhat – návštěva v DD PEPA

Jako každým rokem, tak i letos vyhrála naše škola soutěž ve sběru papíru a získala hlavní cenu 10 000 Kč. Žákovský parlament rozhodl, že polovinu této částky věnujeme na dárky pro děti z Domova dětí PEPA v Lazci. Proto se ve čtvrtek 15.12. uskutečnilo setkání členů žákovského parlamentu s dětmi a zaměstnanci domova. Povídalo se u prostřeného stolu, kde bylo plno dobrot od maminek našich žáků, a po prohlídce areálu DD předali členové ŽP dárky –  spací pytle a školní kalendáře, které dětem udělaly velkou radost. Na oplátku byli pak parlamentáři pozváni na zahradní slavnost, která se bude konat na konci letošního školního roku. Děkuji, že pomáháte.  Mgr. Dana Křápková    foto

Vánoční jarmark

V úterý 13.12. se úderem 14. hodiny opět po roce otevřely brány školy, abychom mohli přivítat rodiče, prarodiče, žáky současné i bývalé a mnohé další zájemce na vánočním jarmarku. Tato předvánoční událost má již dlouholetou tradici, nicméně každým rokem přivítáme vždy více a více návštěvníků. Učitelé se se svými žáky zhostili prezentace jarmarku na výbornou, a tak kromě prodejních stánků si mohli návštěvníci zajít na kávu či čaj a něco sladkého do Vánoční kavárny, nazdobit si květináč ubrouskovou technikou, vyrobit svícen, ozdobit perníček nebo jen tak posedět při poslechu vánočních písní. Dvě a půl hodiny uběhlo velice rychle a ne každý se chtěl smířit s tím, že vánoční jarmark končí. Ale nezoufejte, za rok tu budeme zas. Mgr. Václav Havlíček     foto

Vánoční jarmark na náměstí 17. listopadu

Dne 8.12.2016 se naše škola zúčastnila vánočního jarmarku v Příbrami na náměstí 17. listopadu. Celé odpoledne prodávali žáci devátých tříd v dřevěném stánku, který byl zapůjčen městem. S výzdobou stánků pomáhaly paní učitelky Hanka Žáková a Dana Vondrášková. K zakoupení zde byly ručně vyrobené  výrobky s vánoční tématikou našich žáků. Některé žákyně zároveň kolemjdoucím nabízeli perníčky v podobě panenky s pozvánkou na společenský ples KIWANIS klubu Příbram, se kterým naše škola začala spolupracovat. Perníčky napekla a nazdobila paní učitelka Bílková se žáky 6. tříd.

Na náměstí byla příjemná atmosféra díky vánoční výzdobě a vánočním koledám.  Vydrželi jsme zde až do večera. Děkujeme za tuto možnost, byl to zajímavý zážitek. Žáci devátých tříd   foto

Vynikající florbalový výsledek

image001Tentokráte se sportovní štěstí usmálo na družstvo kluků ze 4. a 5. tříd. Vyrazili jsme za dalším sportovním zážitkem, tentokrát na Dobříš. Zdejší hala Modrá Kočka již pravidelně hostí florbalové turnaje. Bohužel tentokrát se přihlásilo více družstev než obvykle a to znamenalo, že hrát se bude jen na polovině hřiště. To je pro nás na jednu stranu výhody, neboť hřiště jsou pak podobná těm v naší škole. Na stranu druhou se může zúčastnit menší počet hráčů a opět jsme si nemohli vyzkoušet klasický „pětkový“ florbal. To je ovšem pro všechny účastníky stejné.  čtěte více