Źák a Sportovec roku 2016/2017

Źák, Sportoveec rokuJiž pošesté jsme se sešli, abychom v zimní zahradě školy vyhlásili Žáka a Sportovce roku. Tentokrát se slavnost uskutečnila 30.5.2017 a i když bylo velmi parné odpoledne, všichni zúčastnění si slavnostní odpoledne náležitě užili. Žákem roku se z dvaceti nominovaných stal Jan Máša (8.B), Sportovcem roku z dvanácti nominovaných Ondřej Hofmann (9.C). Oba žáky odměnila paní ředitelka hodnotnými cenami, odměn se však dočkali i všichni ostatní nominovaní žáci. Slavnostním odpolednem provázela moderátorská dvojice Nikola Novotná (7.C) a Jan Petřík (7.B) a celý slavnostní akt doprovodila hudební vystoupení fléten (žáci V. Krůtové), 1.AD, 3.AB, 4.B (žáci V. Márové, M. Silavecké, S. Eliášové, L. Cvrkové a R. Andršové) a houslí K. Cvrkové (5.A). Všem oceněným žákům a žákyním školy BLAHOPŘEJEME !!! Mgr. Václav Havlíček     foto

Domácí mazlíčci

ilustr

V pondělí 29. 5. 2017 naše prvňáčky navštívili pejsci v doprovodu strážnic z Městské policie. Kromě ukázky výcviku pejsků strážnice dětem vysvětlily Desatero bezpečného kontaktu se psy a jak se nejrozumněji chovat při setkání s neznámým psem. Velkým bonusem na závěr byla možnost si pejsky pohladit a zkusit si povely. Děti pro pejsky z útulku v Lazci přinesly spoustu psích dobrot, které jim paní strážnice předají. foto Za 1. třídy Michaela Silavecká

7. ročník konverzační soutěže v anglickém jazyce

NcIEtrRCuPV-t093u20D2AirqfRgcXjxxNMj1jHF9t8gICW6kvG_BFfq2Szj9mU4XgLxRMgTýden od 22.května zpestřila výuku již tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. Letos se učitelé jazykáři a žáci 5. – 9.tříd setkali při rozhovorech v angličtině už posedmé. Více než sto žáků prokazovalo své komunikační schopnosti a pohotovou reakci při prezentaci vybraného tématu či popisu předem neznámého obrázku, na řadu přišly i mírně záludné otázky zkoušejících. Nás učitele velmi těší nejen velký zájem o tuto akci, ale i možnost sledovat pokroky žáků v jednotlivých ročnících soutěže.

Za MS jazyků Ing. Klára Karlíková

Přednáška o dospívání – 6. ročníky

19. května se žáci a žákyně 6. ročníků zúčastnili přednášek týkajících se dospívání a změn s ním spojeným, které si pro ně připravila Mgr. Monika Podlahová. Přednášky byly rozděleny na část pro dívky s názvem Dospívám, aneb život plný změn a pro chlapce s názvem Na startu mužnosti. Děti se příjemnou a zcela přirozenou cestou dozvěděly důležité informace týkající se dospívání po stránce fyzické, psychické i sociální. V závěru nechyběla jak veřejná, tak soukromá diskuze s paní lektorkou. Mgr. Jaroslava Krešová

NA KRAJI  V ATLETICE  DÍVKY  PŘEDVEDLY  SVOU  NEPŘEMOŽITELNOST

image001Středeční  ráno jsme se (ještě se 2 základními školami) vydali na cestu do Kladna, kde se konalo krajské kolo Poháru rozhlasu. Vzhledem ke složení našeho týmu, který více než polovinu tvořily dívky ze Sportingu, jsme doufali minimálně v medailové umístění. Dívky ve všech disciplínách tvrdě makaly, většina si udělala osobní rekordy. Jediné zaváhání pro nás byla štafeta, kde se nám nepovedla první předávka. Jinak se nám dařilo více než skvěle a my jsme s blížícím se koncem (a součtem dosažených bodů), doufali ve vítězství. Nakonec se to opravdu podařilo a to především díky skvělým výkonům, které dívky předvedly, a konečný součet 6003 bodů  nás poslal nejen na nejvyšší stupínek, ale do republikového finále, které se bude konat 6.6. na stejném místě, v Kladně na Sletišti. Nejlepší výkony

Škola v přírodě – Soběšice u Sušice

3. den – „ Jsme EVROPANÉ“  Třetí den jsme se opět věnovali našemu tématu EU. Děti tvořily projekty o České republice a našich sousedech. Někdo se u toho opravdu zapotil. Odpoledne jsme „putovali za hovězím steakem“ do místního JZD, kde se žáci seznámili nejen s živočišnou výrobou, ale také s výrobou elektrické energie. Nejvíc všechny uchvátila telátka. Večer proběhl v duchu prezentace kostýmů jednotlivých EVROPANŮ. Užíváme si, i když se nám občas zasteskne. Fotky mluví za vše. za 4. C+D  Mgr. Ivana Šobrová

IMG_0530 IMG_0542 IMG_0554 IMG_0571
čtěte více předešlé dny

VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ NA ÚROVNI 9. ROČNÍKU ZŠ 2017

Testování proběhlo na naší škole ve dnech 17. – 20.5. 2017. Testy pro žáky připravila ČŠI a každý z nich byl připraven na 75 minut čistého času řešení. Za každým testem byl připojen krátký dotazník žáka, týkající se vztahu žáka k testovanému předmětu.

Ve středu se začalo testováním Anglického jazyka. Test obsahoval 10 úloh zacílených na ověření úrovně A2 podle evropského jazykového referenčního rámce (SERRJ). Přibližně polovina úloh byla zaměřena na úlohy s poslechem, třetina úloh ověřovala porozumění čtenému. Ve zbývajících úlohách bylo nutno zvládnout vybrané gramatické jevy a běžnou slovní zásobu. Ve čtvrtek na naše žáky čekalo testování ze Zeměpisu. Test obsahoval 41 úloh zaměřených na místopis ČR, Evropy a světa, základní poznatky o světovém hospodářství, stavbu Země, Zemi jako vesmírnému tělesu, zeměpisným souřadnicím a časovým pásmům či práci s měřítkem mapy. A v pátek na žáky čekala Matematika. Test obsahoval 20 úloh, ale byl časově asi nejnáročnější. Úlohy byly zaměřeny na základní početní dovednosti, poměry a procenta, obvod a obsah rovinných útvarů, povrch a objem krychle a kvádru, úpravu výrazů apod. Přibližně polovina úloh měla formu slovní úlohy. Obtížnost úloh se prý mírně stupňovala směrem ke konci testu.

Déváťákům děkuje za účast. A ať nezapomenou na základě vstupních hesel zjistit své výsledky: https://set.csicr.cz/Vysledky/                           Mgr. Monika Průchová

PLAVECKO – BĚŽECKÝ POHÁR

V květnu se konalo okresní kolo plavecko – běžeckého poháru. Už z jeho názvu je zřejmé, že se jedná o 2 disciplíny – plavání a běh. Plave se na bazénu a podle plaveckých časů se dle Gundersenovy metody vybíhá na běh. V jakém pořadí doběhnou, takový  je konečný výsledek. Z naší školy se tohoto závodu zúčastnilo 13 dětí a medaile získali: Tomáš Franěk – 3. místo , Karasová – 3. místo, Claudie Chrastinová – 2. místo, Emílie Chrastinová – 1. místo, Natálie Fraňková – 3. místo a Martin Bartoš – 2. místo. Mgr. Kateřina Hradecká

image001 image003 image005 image007 image009