Podpora výuky anglického jazyka Cambridge English na naší škole, včetně mezinárodních jazykových zkoušek

image001Na základě dlouhodobé podpory výuky anglického jazyka na naší škole, která je součástí školního vzdělávacího programu již od 1. ročníků, jsme minulý školní rok rozšířili naší nabídku o možnost Cambridge English – přípravné kurzy a mezinárodní jazykové zkoušky. Našim žákům 3. – 9. tříd jsme nabídli možnost přihlásit se do přípravných jazykových kurzů Cambridge English přímo na naší škole. Jejich cílem bylo složení prestižních jazykových zkoušek na konci školního roku. Cambridge English jsou celosvětově nejuznávanější a nejrozšířenější zkoušky z angličtiny. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenosti a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Dovednosti žáků se rozvíjí a testují ve všech částech – v poslechu, psaní, čtení i mluveném projevu. Zkoušky jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte a motivace žáků v učení cizího jazyka. čtěte více