Návštěva partnerské školy ve Freibergu

DSCN6125

Krüger

Ve dnech 14. a 15. září navštívilo 40 žáků ZŠ Školní z Příbrami společně se svými učiteli partnerské saské město Freiberg, kam byli v rámci partnerství s Oberschule Gottfried Pabst von Ohain pozváni. Díky grantu, který finančně podpořilo Město Příbram, přivezla ZŠ Školní s sebou jako dar i výsledek výtvarné spolupráce, téměř 200 výtisků stolního kalendáře pro rok 2018, na jehož výtvarné podobě se podíleli společně čeští a němečtí žáci … více ZŠ Školní vyjela do Freibergu            foto

Zebra se za Tebe nerozhlédne – školní družina

image0038 image00156Dne 8. září 2017 navštívili naši školní družinu příbramští policisté s dopravní akcí „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Akce se konala na školním hřišti. Děti byly seznámeny se zásadami při vstupu do vozovky, dozvěděly se, jak se mají chovat v dopravním provozu jako chodci a jako cyklisté, procvičily si dopravní značky.
Také si mohly prohlédnout vybavení policejního vozu a dozvěděly se více podrobností o práci policistů.
Dětem se setkání s policisty líbilo a přineslo jim poučení. Na závěr dostali všichni účastníci pexeso s dopravními značkami. Děkujeme policistům za to, že se dětem věnovali a přinesli jim poučení i zábavu. Renata Roubová  foto

Naše škola ve Školní ulici přispěla díky Recyklohraní k ochraně životního prostředí

image002Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 68 kg drobného elektra.
V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. čtěte více

Sazka Olympijský víceboj

     V loňském roce jsme se zapojili do celostátní sportovní akce s tímto názvem. Je to jedna z akcí, které si daly za cíl přitáhnout děti ke sportu a aktivnímu trávení volného času.
A tak se žáci loňských pátých tříd pustili v rámci tělesné výchovy do plnění 8 sportovních disciplín. Tyto disciplíny byly zaměřené na rychlost, sílu, vytrvalost, obratnost, zkrátka na základní pohybové schopnosti. V těchto disciplínách dosáhl každý z žáků nějakých výsledků. Až potud nic objevného.
Zajímavější je ovšem samotný výstup, který z toho vzešel. Žáci od pořadatele na konci akce obdrželi vlastní diplom, na kterém jsou zajímavé informace. Analýza vlastních pohybových dovedností žáka ve srovnání s našimi předními olympioniky. čtěte více + diplomy

Nabídka kroužků ve školním roce 2017/18

Do organizace školního roku byla vložena nabídka zájmových kroužků včetně přihlášky.  Nabídka i zde


Kroužky Cambridge English 2017 – 2018 . Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám z anglického jazyka.
Cambridge English Starters (4.ročník) – čtvrtek 6:55-07:40    cena 2 000,-   vyuč. Martina Čmuchařová
Cambridge English Movers (5.ročník) –  čtvrtek 12:50-13:35   cena 2 100,-   vyuč. Jana Žáková
Cambridge English Movers (5.ročník) – čtvrtek 12:50-13:35   cena 2 100,-   vyuč.  Lucie Bernatová
Cambridge English Movers (6.ročník) – čtvrtek 7:00-07:45   cena 2 100,-     vyuč. Klára Karlíková
Cambridge English KET / 8.-9. ročník  –  út a pá 7:00-07:45   cena 3 000,-    vyuč. Petr Noha
Poznámka: Cena zahrnuje výuku od října – května. Součástí ceny jsou učebnice a testové sady+kopírování.

Podpora výuky anglického jazyka prostřednictvím anglických časopisů

image001S novým školním rokem znovu pokračuje na naší škole i možnost objednávky anglických časopisů…. Žáci mají možnost si prostřednictvím těchto časopisů rozšířit slovní zásobu a přečíst si o aktuálních tématech ze života v angličtině. Každý měsíc od září do června obdrží předplatitel jeden výtisk plný obrázků, anglických článků, komiksů, gramatiky a zajímavostí. Většina nových slovíček je vždy pod textem vysvětlena či přeložena, doplněna o výslovnost. Časopisy se nám líbí, využíváme je v hodinách a především při konverzaci. Žáci si mohou vybrat jeden ze tří typů časopisů. Zároveň mají k dispozici online podporu na webových stránkách bridge-online.cz, kde si mohou procvičovat poslech, plnit interaktivní cvičení, vybrat si E-knihu, zúčastnit se soutěží. Žáci si vybírají z těchto časopisů:
RR – A1 – A2 – úroveň ELEMENTARY – INTERMEDIATE /pro 3. – 5. třídy/
Gate– A2-B1 – úroveň pre-intermediate – intermediate /6. třída a výš/
Bridge– B1-B2 –úroveň – intermediate  a výše –  šikovní studenti 8. i 9. tříd
Možnost objednání pro tento rok  je do 18. září 2017. Předplatné na celý rok vychází 220,- , jeden výtisk tedy stojí 22,- Kč. Odkaz na  internet. stránky, kde je možné do časopisů nahlédnout: www. bridge-online.cz
Vyučující Aj