Na naší škole si lámeme hlavičky již několik let

logoNakladatelství Taktik nás před šesti lety oslovilo s nabídkou mezinárodní matematické soutěže pro žáky druhých až devátých tříd. Neváhali jsme a s nadšením jsme se pustili do zadaných úkolů a logických úloh. Několikrát jsme obsadili první místo za nejvíce zapojených řešitelů a třikrát jsme zvítězili i v kategorii Nejúspěšnější řešitelé.
Vzhledem k tomu, že došlo k přerušení soutěže ze strany nakladatele, pokračovali jsme a naše nadšené luštitele jsme zapojili do vlastní matematické soutěže pod názvem IQ-OŇ. Vítěze celoroční soutěže jsme vždy ocenili cenami a diplomy úspěšných řešitelů.
Od loňského školního roku opět soutěžíme s TAKTIKEM, ale nově v mezinárodní internetové soutěži Stroj na jedničky, která je připravena pro žáky prvních až devátých tříd. čtěte více

Kouzelník ve školní družině

image003SDimage001SDV nedávno uplynulých dnech navštívil naši školní družinu kouzelník Reno. Pozvali jsme si ho na základě  loňského úspěšného  vystoupení  u našich dětí.
Kouzelník Reno je zaměřený na dětské publikum. Ve své zábavné show předvedl dětem zajímavý interaktivní program plný kouzel, např. s kartami, provázky, šátkem, míčky, kroužky, čarodějnickou hůlkou, mincemi a dalšími rekvizitami. Děti se nadšeně stávaly kouzelníkovými asistenty a pomáhaly mu předvádět jeho kouzla. Představení bylo velmi poutavé a děti křičely nadšením. Vrcholem vystoupení byla přeměna balónku na živého králíčka. Toho si děti mohly na závěr pohladit. Potlesk dětského publika  nebral konce.
Chtěli bychom kouzelníkovi Renovi poděkovat za tento úžasný program. Akce byla velmi vydařená a všem se líbila. Renata Roubová  foto

Dračí hrátky – školní družina

image001image313V měsíci říjnu jsme s naší školní družinou jeden den věnovali tradiční podzimní zábavě dětí- pouštění draků. Počasí nám přálo, bylo slunčno a větrno a krásní pestrobarevní draci dětem pěkně létali.Příjemné bylo, že se zúčastnili i rodiče, prarodiče a sourozenci našich dětí a o radost z létajících draků se mohli podělit všichni přítomní. Renata Roubová foto

Podzimní rozjímání napříč generacemi v duchu zdravého životního stylu

Rok uplynul rychle jako voda a my jsme se znovu po roce, tradičně na podzim, sešli s našimi milými seniory. Setkání proběhlo dne 24. 10. 2017 a neslo se v duchu „Zdravého životního stylu“ / Healthy lifestyle“.  Na úvod měly vybrané žákyně Barbora Janečková, Barbora Krejčíková ( 7.C )  a Michaela Kořinková, Ema Maříková ( 8.A)  připravenou prezentaci na interaktivní tabuli, která se týkala snídaní v několika zemích  z celého světa a dále slovní zásobu na téma “Ovoce” / “Fruit”.  Poté se děti s pomocí flashcards snažily společně se seniory zopakovat názvy běžného jídla a nejznámějšího ovoce. Došlo i na otázku: „Do you like …..?” / Máte rádi…..?, na kterou s jistotou všichni senioři odpovídali: „Yes“ nebo „No“.

20171024_142141 20171024_141140 20171024_140657 20171024_150758
čtěte více

5. ročníky v knihovně

Dne 24. 10. žáci 5.tříd navštívili pobočku knihovny Jana Drdy u nás ve škole.
Paní knihovnice pro nás připravily knihy zaměřené na DÍVČÍ A CHLAPECKOU LITERATURU. Žáci se seznámili s mnoha českými i zahraničními autory. Poté si každý zvolil jednu knihu, do které se začetl.
V následující hodině nám o četbě povypráví. Těšíme se na další návštěvu. Za 5. třídy Mgr. Ivana Šobrová
IMG_3246 IMG_3249 IMG_3252 IMG_3254 IMG_3257

Důležité upozornění !!!

radovky_trnova_info_panacekZŠ Školní ve spolupráci s městem Příbram zahájí 30. října 2017 další etapu výměny oken, která se tentokrát dotkne celého areálu tělocvičen. Z tohoto důvodu bude od výše uvedeného data areál tělocvičen pro jakoukoli tělovýchovnou činnost uzavřen. 1. – 3. ročník bude pro TV využívat prostory Galerie a Školního divadla, 4. – 9. ročník prostory atletického tunelu, popř. za dobrého počasí venkovních sportovišť. Informace o fungování sportovních kroužků obdrží žáci od svého vedoucího, odpolední a večerní tělovýchovná činnost mimoškolních složek je zrušena. Přibližný termín ukončení rekonstrukce tělocvičen je plánován na 14. prosince 2017.

Logická olympiáda

20171018_115048Vybraní žáci osmých ročníků se zúčastnili matematické soutěže Logická olympiáda. V kategorií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo 20722 řešitelů, z toho v našem kraji 1508.  V následující sestavě jsou  zobrazeni pouze žáci, kteří byli mezi 75% nejlepšími řešiteli základního kola. Všem děkujeme za účast a pěkné výsledky.  Ing. Lenka Svobodová

sestava pořadí

Celoškolní sběr starého papíru 2017 – 2018

Dvě sběrová období:532acdd16e6314.420364696
1.    část od 6. listopadu do 16. listopadu 2017
2.    část od 16. dubna do 27. dubna 2018

Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.

V uplynulém školním roce Naše škola odevzdala k recyklaci 31 250 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů.

Děkujeme Vám za pomoc. Už nyní můžete papír shromažďovat.

 

DOL U SEDLICE – pátrání po stopách zvěře

uvodOzdravný pobyt 6. ročníků, jež proběhl od 2. 10. – 7. 10., jsme připravili na téma Les a myslivost. Využili jsme při tom znalost okolí Mgr. Zdeňka Mikeše, který pochází ze Sedlice a navíc je myslivec. Ke splnění témat jsme využívali přilehlé lesy a louky, kterými se tato krajina vyznačuje. Z aktivit bych jmenoval například mapování okolí, odlévání stop ze sádry, střelba ze vzduchovky, rozbor zbraní brokovnice a kulovnice, využití koster lebek a paroží a povídání o myslivosti jako takové.  foto čtěte více