Štafetový běh

Dne 25.4. 2018 se naši žáci zúčastnili okresního kola ve štafetovém běhu, které se konalo na hřišti Gymnázia Příbram. Po loňském úspěchu a postupu do krajského kola jsme měli velká očekávání a naším cílem bylo podat co nejlepší výkon, nejenom v běžeckých disciplínách, ale také v doplňkovém program. Našim reprezentantům se opravdu dařilo. V jednotlivých doplňkových disciplínách získali, Daniel Doležal, 3.D a Kristýna Vojířová, 3.A, dvě zlaté medaile ve skoku z místa a stali se tak nejúspěšnějšími třeťáky, protože našemu mladšímu družstvu 3. ročníku se podařilo vyhrát svoji štafetu na 8x 100m.  Štafeta běžela ve složení Daniel Doležal, Maxmilián Majer, Karel makovec, Michael Scvrček, Zuzana Krejčíková, Linda Suplinčáková, Adéla Duníková, Kristýna Vojířová. Štafeta 4. a 5. ročník byla složena zejména z mladších žáků 4. ročníku, protože se nám bohužel sešlo několik dalších nejenom sportovních aktivit. I tak se naší starší štafetě podařilo získat krásné nepopulární 4. místo.  Štafeta běžela ve složení Kozák Jan, Hofmann Jan, Sirotek Lukáš, Franěk Tomáš, Karasová Karolína, Hofmannová Ema, Pečenková Martina, Alžběta Bábíčková. Následovaly smíšené štafety na 8x 200m, kde se namíchali žáci mladší a starší. Po sečtení časů ze všech štafet jsme celkově obsadili krásné třetí místo, za které jsme získali pohár. Všem žáků moc blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. foto

Slavnostní vyhodnocení soutěž Napiš pro mě …

Pozvánka Napiš pro mě 1Rok se s rokem sešel a v zimní zahradě naší školy se uskutečnilo opět vyhodnocení literárně – výtvarné soutěže Napiš pro mě …, a to již podeváté. Tentokrát přijali pozvání místostarosta města Příbram, které se finančně spolupodílelo na tomto projektu, Mgr. Václav Švenda a také herec, moderátor, bavič a držitel letošního Českého lva Pavel Nový. Oba vyhodnoceným žákům (Výsledky soutěže) společně s ředitelkou školy Danou Křápkovou předali ceny (poukázky na nákup knih a výtvarných potřeb, časopis – speciál se všemi vítěznými pracemi, pamětní list a tužku s logem školy), Pavel Nový pak přečetl nejzdařilejší práci celé soutěže (Lucie Zemanová 7.C – Kdyby si věci psaly deník).  Celým slavnostním odpolednem doprovázeli moderátoři Michaela Francová (9.B) a Jakub Pokorný (8.B), které skvěle doplnila hudební a pěvecká vystoupení žáků I. a II. stupně. Poděkování však patří nejen všem zúčastněným, ať už v rolích hostů, nominovaných žáků a jejich rodičů, moderátorů či účinkujících, ale zejména pak i všem těm dalším, kteří se na projektu podíleli, zvláště pak učitelům českého jazyka a výtvarné výchovy, bez kterých by tato soutěž vůbec neproběhla. Mgr. Václav Havlíček   foto

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Dne 23.4. 2018 bylo pro žáky  čtvrtých tříd připraveno pestré a aktivní dopoledne, při kterém na čtyřech stanovištích získávali vědomosti o našich integrovaných sborech. Nejprve navštívili oblast poskytování první pomoci, dále pak namaskováni objevovali vojenský útvar Jince, s hasiči si podrobně zopakovali všechna pravidla při oznamování krizové situace a v neposlední řadě s městskou policií seznámili s jejich náplní a povinnostmi. Dětem se celé dopoledne moc líbilo a kromě zážitků si odnesly celou řadu důležitých informací, tak aby nám dospělým mohly napovídat.  foto

Vyhodnocení konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 25. dubna na naší škole proběhlo vyhlášení vítězů konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž je určena žákům 5. – 9. tříd. Soutěže se v rámci 4 kategorií zúčastnilo celkem 103 žáků  naší školy. Úroveň žáků byla v rámci ročníků velmi vyrovnaná. Jsme rádi, že jsme tak mohli malou drobností, jak jinak než v anglickém provedení, odměnit každého žáka s tím, že na prvních třech příčkách získaly děti ceny “větší” , ať už ve formě slovníku, gramatického přehledu či knížky.
Na závěr bychom rádi zdůraznili, že vítězem je v našich očích každý žák, který překoná počáteční nervozitu a najde v sobě chuť komunikovat a to nejenom v rámci této soutěže, jež má na škole už několikaletou tradici, ale i v běžných hodinách anglického jazyka.  Za vyučující anglického jazyka Žaneta Nohová a Jana Žáková   foto

DSC_7027  DSC_7046 (1) DSC_7067 foto vyhodnocení konverzační soutěže

Exkurze Sladovna Písek 3.C a 3.D

V pátek 20. dubna jsme vyrazili do Písku. V písecké Sladovně nás čekaly dvě interaktivní  expozice. V Mraveništi nás paní lektorka seznámila s životem mravenců a pak jsme měli možnost si jako mravenečci pohrát. Ve svíčkárně jsme si pak vyzkoušeli zdobení svíček a vybrali si koupelové soli.

Po té nás čekala procházka městem, mlsání zmrzlinky, nákup suvenýrů. Nakonec jsme pobyli na dětském hřišti. Exkurze se vydařila a všem se líbila!

Žáci a učitelky 3.CD  foto

Celoškolní sběr starého papíru – 2. sběrové období

image_previewDatum konání : od 23. dubna do 27. dubna 2018

Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.image001

V uplynulém školním roce Naše škola odevzdala k recyklaci 31 250 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů.

Děkujeme Vám za pomoc. Prosíme o zvážení papíru a nahlášení žákům ve třídě, kteří sběr zaznamenají.

Návštěva dětí a učitelů z partnerského Freibergu

800px-Flag_of_the_Czech_Republic_and_Germany.svgVe dnech 10. – 12.4. 2018 přijeli k nám do školy opět žáci Základní školy Gottfried Pabst von Ohain v saském Freibergu, tentokrát však více jak na jeden den. Díky podpoře města Příbram, ale i rodičů, učitelů a žáků naší školy jsme mohli německé děti a učitele nejen skvěle pohostit (ubytováni byli v rodinách našich žáků), ale ukázat i výuku v naší škole. Proto se němečtí žáci stali součástí našeho vyučování, učili se, pracovali i hráli si v rámci výuky německého jazyka, anglického jazyka, výtvarné výchovy a hudební výchovy a dle jejich slov se jim spolupráce s našimi dětmi velmi líbila. Součásti programu bylo i poznávání příbramských památek, zejména pak Hornického muzea a Svaté Hory, či společně trávené večery v českých rodinách, které nabídly německým kamarádům opravdu pestré využití volného času. A po závěrečném loučení, kdy nechyběly i emoce nebo společné fotografování, se němečtí žáci a učitelé vydali na celodenní prohlídku historických památek Prahy, aby se pak v odpoledních hodinách vrátili zpátky do Německa. Závěrem se sluší poděkovat vedení školy, učitelům, žákům a rodičům, kteří se na perfektní organizaci celého pobytu partnerské školy z Freibergu podíleli, a těšit se již na podzim, kdy by měly naše děti a učitelé v rámci partnerství s Freibergem, podporovaném městem Příbram, navštívit místní školu a účastnit se programu, který pro nás němečtí kamarádi připraví. Mgr. Václav Havlíček foto