Poslední zvonění

Velký den si 29.6. prožili žáci 9.ročníku, kteří naposledy vstoupili jako žáci školy do její budovy, aby se rozloučili na posledním zvonění v galerii školy. Paní ředitelka odměnila nejlepší žáky a p.uč.Halaburda ocenil nejlepší sportovce. Bylo to dojemné loučení, které vyvrcholilo posledním zvoněním žáků 1.stupně pro odcházející deváťáky. Tak ať se jim v tom budoucím životě daří co nejlépe.

Orientační běh

Závěr letošního školního roku se nám opět sportovně velmi vydařil. V úterý 26.6. proběhl tradiční turnaj „učitelé“ x „deváťáci“ a hned ve středu 27.6. se žáci 6 .- 8. tříd seznámili s orientačním během. Obě akce se velmi vydařily. Po oba dva dny bylo velmi příjemné počasí, a tak záleželo na každém z účastníků, jak si sportování užije. V úterním turnaji již tradičně zvítězilo družstvo učitelů. Ale mnohem důležitější je, že účast z řad žáků byla velmi hojná a všichni přispěli k naprosto perfektní sportovní atmosféře.
O orientačním běhu se zmíním o trochu více. Bylo to totiž pro všechny závodníky první setkání s tímto zajímavým sportem. To, že je jeho základem běh věděli asi všichni, ale jak je to s tou orientací, tušil málokdo. A po dnešku už většina sportovců ví, že to není úplně tak jednoduché. Ačkoli se akce konala v lesoparku Padák a všichni měli v ruce nejnovější mapy, měli jsme plné ruce práce udržet naše závodníky „ve středních Čechách“.
Pověstnou třešničkou na dortu byla i aktivní účast, některých našich kolegyň, které si vyzkoušeli trať proběhnout. Všem sportovcům a závodníkům děkuji za účast. Ale velké poděkování na závěr patří panu doktoru Fundovi a jeho kolegům z Českého svazu orientačních sportů, kteří pro nás vše připravili. Mgr. Josef Halaburda

Deváťáci mapovali na kolech místa spojená s naší moderní historií

Ač měli všichni žáci v pátek 22.6. ředitelské volno, více jak 20 žáků devátého ročníku se společně s učiteli Z. Mikešem a M. Hlinkou vydali na místa v okolí Příbrami, která souvisí s moderní českými dějinami. Nejdříve zavítali do Lešetic, kde se nachází Památník Vojna. Díky fundovanému výkladu PhDr. Františka Bártíka získali o bývalém pracovním táboře množství zajímavých informací a navíc si mohli pustit i film svých spolužáků o srpnu 1968 v Příbrami a prohlédnout si výtvarnou koláž ke stému výročí republiky. Další cesta pak zavedla cyklisty na slivický hřbitov, kde je ve věži místního kostelíku ukryta památka na květnové dny 1945, a samozřejmě se zastavili i u slivického památníku, který připomíná poslední výstřely II. světové války v Evropě. Cykloexkurze se i díky slušnému počasí vydařila a všichni se s dobrými pocity a zážitky vrátili zpátky domů.  Mgr. Zdeněk Mikeš

Školní akademie ZŠ Školní … potřetí

Základní škola ve Školní ulici nabídla divadelní představení pro rodiče poprvé v roce 2010  a vzhledem k tomu, že se školní prezentace v očích veřejnosti setkala s nebývalým úspěchem, rozhodla se škola v tradici pokračovat. V rámci zachování kvality vystoupení směrovala žákovská vystoupení pod taktovkou učitelů do tzv. olympijského cyklu, takže v roce 2014, potažmo v roce 2018 se mohli rodiče opět těšit na (ne)tradiční zakončení školního roku. Nutno přiznat, že si letošní šanci vystoupit na „prknech, které znamenají svět“ nenechali ujít téměř všichni žáci školy, což v celkovém součtu znamenalo, že poprvé v historii škola nabídla pro rodiče představení dvě, kdy se mohly na pódiu příbramského Divadla Antonína Dvořáka vystřídat až na několik výjimek všechny třídy školy. A jaká vlastně byla třetí školní akademie? To nejlépe vystihují slova rodičů, kteří se přišli podívat. Smekám a naprosto upřímně moc gratuluji za nádherné vystoupení. Bylo to moc fajn, akce měla spád, byla nápaditá a musím přiznat, že po dlouhé době jsem zažila super zábavu, u které jsem se ani chvilku nenudila. – Akademie byla naprosto úžasná a úchvatná. Chvílemi jsem se smála, chvílemi dojetím uronila slzu. A tak to má být. Chtěla bych všem poděkovat. Mají můj naprostý obdiv. – Chtěl bych Vám tímto za celou rodinu poděkovat za bezvadné vystoupení, které se nám moc líbilo. Jako diváci z balkónu jsme měli všechna představení jako na dlani, a proto i závěrečný aplaus patřil oprávněně všem. Celkový dojem byl na výbornou! Akademie se opravdu povedla na jedničku, na čemž měli zásluhu všichni účinkující a také učitelé, kteří dětská vystoupení připravili. Kvalitu obou dnů (19.6., 21.6.) v příbramském divadle pak podtrhli výborné výkony moderátorů, Michaely Francové (IX.B) a Patrika Cinerta (IX.A), kteří svými replikami ještě více umocnili nevšední kulturní zážitek. Co dodat závěrem? Školní akademie ZŠ Školní se i důstojně rozloučila se stávající ředitelkou školy Mgr. Danou Křápkovou, která stále v čele instituce 24 let a po téměř čtvrtstoletí své žezlo předává dál. Se školou se loučí i Mgr. Václav Havlíček, zástupce ředitelky, který byl jako režisér u všech třech školních akademií, ale dle jeho slov právě ta jeho poslední i podle reakce dětí, učitelů či rodičů byla ta nejpovedenější. Proto i odcházející vedení školy doufá, že škola bude i nadále stejně úspěšná jako doposud a že v roce 2022 se všichni v příbramském divadle sejdou na již čtvrté školní akademii ZŠ ze Školní ulice. Mgr. Václav Havlíček

Žáci školy uctili památku obětí komunistického režimu

Ve čtvrtek 21. června 2018 dopoledne se vydala skupinka žáků II. stupně společně s paní ředitelkou a dalšími učiteli do Památníku Vojna, kde se u příležitosti Dne obětí komunistického režimu konala pietní akce spojená s prezentací základních a středních škol k danému tématu. Naše škola se prezentace chopila opravdu s velkou chutí, a tak přítomní hosté mohli v tento den zhlédnout film žáků 9.B věnovaný srpnovým událostem roku 1968 v Příbrami, dále výtvarné “veledílo” žáků II. stupně (koláž ke 100. výročí vzniku Československa) doplněné hudebním doprovodem a také se všem přítomným dostalo do rukou zvláštní číslo školního časopisu, které zpracovali žáci I. stupně a které bylo rovněž věnováno letošnímu výročí naší republiky. Velmi zdařilá akce tak podpořila zejména v žácích základní školy povědomí, že temné období našich poválečných dějin se již nesmí nikdy více opakovat. Václav Havlíček (foto: pribram.cz, zpravypribram.cz)

Školní akademie – videozáznam + foto

Videozáznam pořízuje paní Kafková z obou vystoupení. Vše musí zpracovat, takže v momentě, až bude záznam k dispozici, tak bychom formou informace pro děti do ŽK nebo notýsku sdělili, odkud bude možnost záznam stáhnout. Pravděpodobně to paní Kafková však nestihne zpracovat do konce června, takže bychom informaci určitě předali dětem v září. Z pochopitelných důvodů nebudeme odkaz vystavovat na web. Stejně tak se mohou rodiče žáků, kteří letos odcházejí ze školy, přeptat v září na záznam na e-mailové adrese školy a bude jim následně poskytnut.

PROSBA !!! Chtěli bychom požádat rodiče, pokud z některých z akedemií (úterý 19.6., čtvrtek 21.6.) pořizovali fotodokumentaci a mají možnost tyto fotografie poskytnout i škole, ať tak učiní např. přes uschovna.cz na e-mailovou adresu havlicek@7zs.pb.cz DĚKUJEME. Václav Havlíček

IZS na Novém rybníku

Žáci naší školy se zúčastnili setkání IZS na Novém rybníku. Bohatý program přilákal diváky ukázkami z běžných záchranných akcí jednotlivých složek. Měli možnost se prakticky zúčastnit některých z nich (např. nácvik umělého dýchání, maskování zranění atd.). Program byl doprovázen i jednotlivými soutěžemi pro děti.  Žáci si tak odnesli jedinečný zážitek a už teď se těší na příští ročník. Žáci 4. a 5.ročníků

Snídaně se žákovským parlamentem

Dnes jsem se rozloučila s dětmi, které zastupovali své třídy ve školním parlamentu. Již tradičně samostatně připravili piknikovou snídani venku. Dobroty napekly maminky, některé děti to zvládly samy. Jako každým rokem i letos došlo k hodnocení práce celého týmu. Závěrem se všichni shodli, že žákovský parlament je užitečný a je třeba, aby pokračoval i s novou paní ředitelkou. Děti se vyjádřily i k účasti v předsednictvu v dalším školním roce. Po obdržení dárečků se všichni společně vyfotografovali. Všem parlamentářům moc děkuji za spolupráci, přeji pohodové zakončení školního roku a prázdniny plné zážitků. Mgr. Dana Křápková