Slavností předávání certifikátů mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge

Slavností předávání certifikátů mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge proběhne za přítomnosti naší paní ředitelky Ing. Kláry Karlíkové, ve spolupráci s příbramskou radnicí a zástupci jazykové školy AKCENT IH Prague ve středu 5. září od 16:00 hodin v prostorách Zámečku – Ernestinum, ul. Tyršova 106, v Příbrami. 

Všichni žáci, jež úspěšně složili dětské zkoušky Cambridge YLE (Cambridge Young Learners English) úrovně Starters, Movers a KET jsou srdečně zváni i se svými rodiči.

Za vyučující anglického jazyka Mgr. Jana Žáková a Mgr. Lucie Bernatová

Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu s ustanovením §167 zákona č.561/2004 Sb.,  v platném znění a podle volebního řádu školské rady vyhlašuje ředitelka  Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 mimořádné volby do školské rady za Mgr.Václava Havlíčka, kterému z důvodu ukončení pracovního poměru zaniká k 26.8.2018 mandát člena školské rady jako zástupce pedagogických pracovníků školy.
Na den 10.9. 2018 se stanoví termín volby jednoho zástupce pedagogických pracovníků školy.
Seznam kandidátů bude zveřejněn 27.8.2018.
Přílohou tohoto dokumentu jsou doplňující informace k průběhu mimořádné volby do školské rady.

vyhlášení voleb do školské rady