Návštěva partnerské školy v saském Freibergu

V týdnu od 11. do 14. září se 40 žáků ZŠ Školní Příbram zúčastnilo výměnného pobytu, který tentokrát pořádala partnerská škola (Oberschule „Gottfried Pabst von Ohain“) ze saského města Freiberg. Žáci tak díky podpoře města Freiberg, rodičů německých žáků a učitelů zažili týden plný zábavy, poznávání jiné kultury, navazování nových přátelství a konverzace v cizím jazyce.    
Pobyt začal příjezdem do Freibergu ve večerních hodinách 11. září, kde na české žáky čekali již němečtí kamarádi se svými rodiči, aby si je odvezli do svých domovů. Hned druhý den měli čeští žáci možnost poznat freibergskou Bergakademie, kde se v dozvěděli o vzniku keramiky a mohli si sami na vlastní kůži zažít kontakt s keramickou hlínou při tvorbě šachových figurek a naobědvat se v místní menze. Odpoledne pak patřilo prohlídce města, při které nás provázeli němečtí žáci, návštěvě muzea minerálů a přijetí starostou na radnici města Freiberg. Další den čeští a němečtí žáci strávili společně ve škole při hodinách vaření, hudební výuky, německého jazyka, chemie, dějepisu a šití. Odpoledne se všichni společně přemístili na bowling a večer se společně grilovalo na půdě školy, hrál se fotbal, vikingské šachy a tancovalo se. Poslední den ráno se s námi němečtí žáci srdceryvně rozloučili společným tancem na písničku Was wirklich bleibt?, která byla doplněna prezentací fotek z minulé návštěvy v Čechách. Všichni se neradi loučili se svými novými kamarády a atmosféra byla velmi dojemná. Na zpáteční cestě nás čekala ještě zastávka v Drážďanech, kde nás po jeho Novém Městě provedla učitelka výtvarné výchovy Katja Hoffman Wildner. Žáky seznámila s pouličním uměním a měla pro ně připravenou i pátrací hru. Návštěvu Drážďan pak zakončila ve Starém Městě procházkou kolem nejznámějších pamětihodností.
Přejeme našim žákům, aby nově vzniklá přátelství z této výměny nezanikla a aby své jazykové znalosti i nadále prohlubovali.  foto
Kolektiv vyučujících cizích jazyků ZŠ Školní                      

ŠD – Zebra se za Tebe nerozhlédne

Dne 6.9.2018 jsme se již tradičně setkali s příbramskými policisty, kteří pro nás uspořádali akci s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Setkali jsme se na školním hřišti, kde byly děti seznámeny se zásadami chování v dopravním provozu jako chodci i jako cyklisté, procvičily si dopravní značky, prohlédly si policejní vůz a jeho vybavení a dozvěděly se podrobnosti o práci dopravních policistů.
Na závěr všichni účastníci dostali policejní omalovánky a bezpečnostní reflexní pásky na rukávy. Navíc jsme dostali pro naši školní družinu reflexní vesty pro bezpečný pohyb skupiny dětí na komunikacích.
Setkání s policisty se nám líbilo a děti si z něj odnesly poučení, které zajisté přispěje k bezpečnosti a k rozumnému chování dětí v dopravě. Renata Roubová  foto

Předání certifikátů Cambridge English

Žáci ZŠ Školní převzali  dne 5. září 2018 mezinárodně uznávané certifikáty Cambridge English

V obřadní síni na Zámečku – Ernestinu  převzali žáci ZŠ Školní z rukou ředitelky školy Ing.  Kláry Karlíkové certifikáty potvrzující úspěšné složení mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge English.

ZŠ Školní pořádá již  třetím rokem přípravné kurzy  ke zkouškám Starters, Movers a KET. Žáci naší školy projevují o nabízené jazykové kurzy a následně zkoušky veliký zájem a my jsme velice rádi, že tyto zkoušky mohou naši žáci skládat přímo v prostorách školy, právě také díky výborné spolupráci s centrem jazykových zkoušek AKCENT International House Prague.  foto čtěte více

Pátá Galaxie

Co se stalo nového? Přesně 3.9. 2018 v 7,40 se celá 5.A teleportovala na novou neprozkoumanou planetu. Na nové planetě jsme se nejprve všichni rozkoukávali, ale během pár dní jsme znovu poznávali staronové přátele. Do naší party přibyl nový kamarád. Pro bližší poznávání vesmíru kolem nás jsme se rozdělili do pěti vesmírných posádek. Na cestu jsme si sestrojili různorodé stroje- rakety. A teď už jenom hurá do práce, ať stačíme prozkoumat, objevit nebo také užít na nové planetě Pátá Galaxie, co nejvíce. Průběh naší cesty Vám budeme postupně dokládat fotografiemi a na konci podáme hlášení, jak se nám cesta líbila a co jsme nového objevili. Šťastnou cestu a držte nám palce. Soptíci 5.A

         

 

První školní den u prvňáčků

Prázdniny si děti prodloužily a teprve 3. září jsme je přivítali ve škole. Nováčci u nás ve škole byli prvňáčci, které ve všech třech třídách paní ředitelka všechny (děti i rodiče) náležitě přivítala, prvňáčkům rozdala barevný papírový klíč, symbol těch nejmenších, který budou nosit na svých aktovkách, a popřála všem, aby se jim u nás ve škole líbilo. PRVŇÁČCI, TAK HODNĚ ŠTĚSTÍ !!!    foto