Čas proměn v 6. a 7. ročnících

Dne 28.3. se žáci šestých ročníků zúčastnili přednášek týkajících se dospívání a změn s ním spojeným, které si pro ně připravila Mgr. Monika Podlahová. Přednášky byly rozděleny na část pro dívky s názvem Čas proměn a část pro chlapce s názvem Na startu mužnosti. Děti se příjemnou a zcela přirozenou cestou dozvěděly důležité informace týkající se dospívání po stránce fyzické, psychické i sociální. V závěru nechyběla jak veřejná, tak zcela soukromá diskuze s paní lektorkou. Podobný program čekal i pro dívky 7. ročníků, které na závěr obdržely malý dárek v podobě balíčku s hygienickými potřebami. 

Mgr. Jaroslava Krešová

Přednáška pro rodiče aneb Moderní výchovné přístupy a jak s dětmi komunikovat

27.3. 2019 se v galerii naší školy uskutečnila první ze tří plánovaných preventivních přednášek pro rodiče. Téma Moderní výchovné přístupy a jak s dětmi komunikovat lektorovala PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, která jako vždy zaujala rodičovské publikum svými znalostmi a bohatými zkušenostmi. Celé setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, nechyběly ani zajímavé dotazy na paní lektorku v průběhu přednášky a v závěrečné diskuzi. Jsme rádi, že se rodiče této přednášky zúčastnili v tak hojném počtu a děkujeme všem za účast a zajímavé podněty. Za Školní poradenské pracoviště Mgr. Jaroslava Krešová

Baskeťačky zamakaly a bylo z toho 2. místo

Dnešní basketbalový turnaj holek ze sedmiček a osmiček byl opravdu dramatický!
Začátek vypadal velmi hladce, z 5 zápasů jsme 4 bez problémů zvítězili, vždy více než 20 bodovým rozdílem. Poslední zápas ve skupině proti Gymnáziu, který měl být také pohodovým, nám už od začátku nevyšel. Gympl na nás vletěl, a než jsme se vzpamatovali, prohrávali jsme o 2 koše. Po celý zápas jsme se nedostali do vedení a konečná prohra 8:2 byla velice nečekaná. To však nic neměnilo na celkovém pořadí ve skupině a my odcházeli na Březové hory jako vítězové skupiny. čtěte více

Stmelovací kurz Odyssea ve 4. ročníku

V týdnu od 19. do 22.3. se žáci 4. tříd společně s třídními učitelkami zúčastnili preventivního programu všeobecné primární prevence rizikového chování společnosti Odyssea. Kurz byl zaměřen na vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě, prevenci šikany, prohlubování vzájemných vztahů ve třídě a rozvoje dovedností spolupráce. Děti si program užily a velice pěkně spolupracovaly. Přejeme jim, ať jim jejich nadšení a chuť spolupracovat vydrží i v běžné školní praxi. Mgr. Jaroslava Krešová 

Návštěva z Probační a mediační služby ČR – přednáška pro 9. ročníky

Dne 20.3.2019 naši školu navštívila paní Mgr. Kateřina Bábíčková, která je vedoucí Probační a mediační služby ČR. Vysvětlila nám, co všechno tato práce obnáší. Probační úředník pomáhá trestním pachatelům vést řádný život, přičemž na ně dohlíží.
      Seznámila nás také s alternativními tresty, které umožňují za určitých podmínek uskutečnění trestu, způsobem, který dovoluje danému člověku udržet si své rodinné, sociální
a pracovní vazby. Dále jsme se dozvěděli spoustu informací o domácím vězení, obecně prospěšných pracích nebo zákazu vstupu na různé akce.
Celá přednáška byla pro nás velmi přínosná, mohli jsme pracovat interaktivně a zároveň se dozvěděli spoustu zajímavých informací.
Děkujeme. Žáci společenskovědního semináře

Zdravá svačinka –  6. ročníky

První pondělí po jarních prázdninách žáky šestých ročníků navštívila paní Mgr. Klára Danielová, která je vedoucí stravovacího provozu Nemocnice Příbram. Příjemnou formou s žáky diskutovala na téma zdravého stravování a nutnosti dodržování základních pravidel: pravidelnost, pestrost a přiměřenost. Nechyběly ani autentické ukázky vhodných svačin pro školáky a výborné ochutnávky, při kterých se dostalo na každého. V závěru si pak každý šesťák odnesl svou zdravou svačinku.  Mgr. Jaroslava Krešová

Charitativní sbírka pro Honzíka vynesla 44 492 Kč

Po novém roce byla vyhlášena novoroční charitativní sbírka Tentokrát se žákovský parlament rozhodl pro pomoc při léčbě a rehabilitacích malému Honzíkovi z Březnice. Na svět přišel  předčasně, prodělal krvácení do mozku, má zrakovou a sluchovou vadu. Vybrané peníze předala paní ředitelka Klára Karlíková jednatelce spolku Radost příbramáčkům, která je vloží na transparentní účet Honzíka, ze kterého se hradí léčba a rehabilitační pomůcky. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE.
Dojatá byla i maminka malého Honzíka :”Ráda bych celému kolektivu žáků a učitelů ZŠ Školní v Příbrami poděkovala a vyjádřila nesmírně velkou vděčnost! Jste skvělý tým!  To, co jste pro Honzíka udělali je skutečně něco neuvěřitelného. Stále jsem v šoku a dojatá. DĚKUJEME