Pohádky z pařezové chaloupky – 2. ročníky

Dne 30. 9. 2019 navštívili žáci 2. tříd divadelní představení Pohádky z pařezové chaloupky. Představení bylo inspirováno televizním večerníčkem. Prolnulo se zde mnoho jednotlivých příběhů. Herci vše oživili písničkami. Děti se zapojily do komunikace s herci. Byly moc hodné a celou pohádku si opravu užily. Což dokazují i naše fotografie. Za 2. třídy Mgr. Ivana Šobrová

ŠD – Návštěva Svatohorského poutního muzea

Dne 27.9.2019 navštívily děti z 2., 3. a 4. oddělení školní družiny Svatohorské poutní muzeum. Cesta na Svatou Horu malým poutníkům trvala něco málo přes půl hodiny.
Na Svaté Hoře už na nás čekala paní Jechortová a zavedla nás do muzea.Na začátku dětem něco pověděla o historii Svaté Hory a zároveň jim rozdala pracovní listy. Podle těchto listů děti hledaly různá znamení rozmístěná v prostoru muzea a plnily úkoly.
Jsou zde exponáty jak ze sbírek Svaté Hory, tak i to, co se nalezlo při rekonstrukci. K vidění byly například domácí oltáře, různé relikviáře, talíře, kachličky a jiné předměty. Největším lákadlem byla samozřejmě soška Panny Marie Svatohorské, která je umístěna ve vitríně na začátku muzea, a také některé z jejích šatiček, kterých má v šatníku více než sto. Jedny z nich šila i dcera Marie Terezie – jsou tedy skoro 200 let staré.
Na závěr jsme se s dětmi vypravili ke 400 let starému Svatováclavskému dubu. Ten je potomkem dubu, který je úzce spjat se vznikem Svaté Hory. Výlet se dětem velice líbil. Jitka Kupková, ŠD  foto

Přespolní běh

Tak máme nový školní rok, a školní sportovní liga začala (jako každoročně) přespolním během. Vydali jsme se s 32 dětmi na Nový rybník, kde si děti poměřily síly v běhu dlouhém podle kategorií – 1 km, 1,5 km nebo 2 km. Celkem se sešlo 13 škol, takže účast byla opravdu veliká. V kategoriích na 1. stupni startovalo vždy 40 dětí, na 2. stupni dokonce 65 dětí v kategorii. Všichni předvedli své nejlepší výkony, za zmínku stojí především 2 medailová umístění – Jirka Tůma (3. A) a Standa Burda (9. B). Další výborné běhy předvedli: A. Kubová (4. místo), Z. Krejčíková (4. místo). Mgr. Kateřina Hradecká Ostatní umístění v první dvacítce

Tonda Obal

Ve čtvrtek 26. září k nám přicestoval Tonda Obal. Je to odborník na třídění a recyklaci odpadů. Navštívil 1. – 4. ročník. Žáci 1. a 2. ročníku získali nové informace o této oblasti našeho života, činnosti je zaujaly, což se projevilo na jejich aktivitě při programu. Pro žáky 3. a 4. ročníku to bylo především opakování a utřídění znalostí získaných v předcházejících ročnících. Doufejme, že všechno, co se děti dozvěděly, budou v běžném životě používat. Za  1. stupeň Radomíra Andršová   foto

Exkurze Rybářského svazu pro třeťáky

Během jednoho slunečného zářijového pátku jsme se všemi třeťáky strávili dopoledne v blízkosti rybníku Hořejší Obora, kde pro nás rybáři nachystali několik zajímavých aktivit. Měli jsme možnost nahodit si prut s návnadou a třpytkou, vlastnoručně ulovit kapříka, pobavit se o pravidlech rybaření a o nejčastěji se vyskytujících živočiších a rostlinách v blízkosti českých vod. Bohatým programem nás prováděli také vodník s vodnicí. Připravili nám pěkné odměny za plnění úkolů na stanovištích a také výtečné občerstvení. Mnohokrát děkujeme Rybářskému svazu za den plný zábavy i poznatků. Třeťáci a paní učitelky

Žákovský parlament byl na prohlídce Parlamentu České republiky

Dne 18.9 se členové žákovského parlamentu vydali do Parlamentu České republiky. Tam nás uvítal pan poslanec Zahradník. Poté se nás ujala paní z Informačního střediska. Nejprve nám promítla krátký film o historii a fungování Parlamentu a poté nás provedla budovami. Mimo jiné jsme mohli vidět jednání Finančního výboru. Odpočinuli jsme si v Klubu ODS, kde jsme dostali i malé občerstvení.  Na závěr za námi opět přišel i pan poslanec Zahradník a povyprávěl nám o své práci.
Pro nás všechny to bylo velmi přínosné a zajímavé. A to nejen proto, že do Parlamentu České republiky se člověk běžně nedostane. Hlavně jsme se totiž všichni mohli více poznat a skamarádit a už nyní máme pár nápadů, které chceme jako žákovský parlament uskutečnit.
Moc děkujeme paní zástupkyni Rubé a paní zástupkyni Šináglové, že pro nás tuto exkurzi uspořádaly. Za žákovský parlament Alžběta Neporová a Barbora Krejčíková (9.C) foto

Návštěva prvňáků v ředitelně

V úterý 17.9. přišli prvňáčci v doprovodu svých třídních učitelek a paní asistentky na návštěvu do ředitelny. A měli se čím pochlubit – všechny třídy si připravily pro paní ředitelku milá překvapení v podobě obrázků, recitace básniček či krásně ztvárněného papírového draka.  Dobrá zpráva je, že se dětem ve škole líbí, na vyučování se těší a ve třídě i v družině si našly nové kamarády. A tak našim prvňáčkům přejeme, aby se jim celý školní rok vydařil na jedničku!

ZŠ Školní opět přivítala děti a učitele z partnerského Freibergu

Ve dnech 10. – 13.9. 2019 jsme se na tři dny stali hostiteli žáků a učitelů z partnerské Oberschule Gottfried Pabst von Ohain ze saského Freibergu. Již podruhé za čtyři roky naší spolupráce byly německé děti ubytovány v rodinách našich žáků, ve kterých o ně bylo výborně pečováno. Díky nemalé finanční podpoře města Příbram v podobě grantu, spolupráci s rodiči našich žáků, ale i učiteli a žáky naší školy jsme mohli německé děti a učitele nejen skvěle pohostit, ale ukázat jim i krásy Příbrami a okolí, výuku na naší škole, a dokonce je provést i po pamětihodnostech Prahy. foto čtěte více