ŠD – ČLOVÍČKŮV ZPRAVODAJ – říjen

Nádherně zbarvený podzimní měsíc nás lákal k vycházkám a hrám a přírodě, sběru přírodnin a kreativní tvorbě z nasbíraného materiálu. Naše páteční programy jsou také zajímavé. Jedna z akcí se jmenovala MŮJ KAMARÁD. Naším úkolem bylo napsat krátké povídání o svém kamarádovi. Někdo si vybral svého zvířecího kamaráda a my jsme se seznámili s křečky, pejsky, kočkami i gekončíkem. Jiní si vybrali svého člověčího přítele- své spolužáky nebo nám neznámé kamarády a rodiče. Celou svou KNIHU  všichni obohatili malovanými obrázky nebo fotografiemi a ty jsme měli možnost vidět při prezentaci. Bylo to hezké odpoledne plné čtení, povídání, prohlížení… pokračovat ve čtení

XVI. festival pěveckých sborů

XVI. festival pěveckých sborů se konal v sobotu 19. 10. v aule ZŠ Jiráskovy Sady a jako tradičně se se svým programem zapojil i pěvecký sbor naší školy JÁSAN pod vedením pana učitele Heráka s pásmem k 30. výročí sametové revoluce.
Vystoupení  se divákům líbilo. Pochvala patří  všem členům pěveckého sboru i  vynikajícím sólistům N. Čmuchařové, M. Studené a L. Vančurovi. Alžběta Neporová, 9.C

Přírodovědný klokan

V minulém týdnu proběhla na naší škole matematicko-přírodopisná soutěž s názvem Přírodovědný klokan. Soutěž byla určena pro žáky 8. a 9. ročníků a celkem se řešení úloh účastnilo 26 soutěžících. Okruhy otázek byly z oborů matematika, přírodopis, zeměpis a fyzika.
Všichni účastníci se snažili o co nejlepší výsledek, ale vítěz mohl být jen jeden. Se ziskem 73 bodů soutěž vyhrál Tomáš Holeček z 9. A. Na pomyslné stupně vítězů ho doprovodila na druhém místě Adéla Stránská 8. D (64 b) a Anna Dvořáková 9. C (63 b) na místě třetím.
Všem účastníkům děkuji za účast a za snahu. Některé otázky byly vskutku složité. Mgr. Jan Hradecký
ukazky otazek_prirodovedny_klokan

Exkurze čtvrťáků na Pražský hrad

Ve čtvrté třídě nás v rámci vlastivědy čeká ochutnávka českých dějin, vyrazili jsme proto s předstihem na Pražský hrad.
Pondělní ráno 14.října jsme se probudili do mlhy tak husté, že by se dala krájet.  Cestou do Prahy začalo svítat, mlha se rozpustila a den zkrásněl. Velká prověrka na nás čekala v podobě kolony na okraji našeho hlavního města. Přes všechny pospíchající ve vozidlech kolem nás jsme vystoupili na místě včas a kolem Černínského paláce a Lorety došli na Hradčanském náměstí. Posilnili jsme se svačinou, rozdělili do tří skupin a vydali se směrem ke vstupu do areálu. čtěte více + další fotografie

Tradiční podzimní anglické odpoledne se seniory

Již sedmým rokem jsme na naší škole přivítali naše milé seniory a byli jsme moc rádi, že jich dorazil opět velký počet. Je tedy vidět, že se k nám do školy rádi vracejí. Setkání proběhlo 15. 10. 2019. Role „učitelek angličtiny“ a hostitelek se opět ujalo několik děvčat, letos zase o rok starších, z 9.C – Terka, Bětka, Barča, Barča, Lucka, Anetka a Lea.
Tématem našeho setkání byla tentokrát „Rodina / Family“. Na úvod měla děvčata připravenou prezentaci se slovní zásobou v angličtině. Senioři se snažili si slovíčka zapamatovat a zároveň i opakovali výslovnost po žákyních, které slovní zásobu prezentovaly. A šlo jim to skvěle jako vždy.  čtěte více + další foto

Bezprostřední komunikace s rodilou mluvčí

Na naší škole se snažíme dlouhodobě podporovat výuku a bezprostřední komunikaci v anglickém jazyce. Již třetím rokem úzce spolupracujeme s „native speaker“  / rodilou mluvčí pocházející z Filipín, s Fritzie Černou. Ve čtvrtek 17. 10. navštívila opět naší školu. V rámci výuky a hodin anglického jazyka bezprostředně komunikovala s vybranými třídami na II. i I. stupni. Naše žáky se tak snažíme motivovat ke komunikaci v anglickém jazyce na nejrůznější témata z každodenního života např. „All about you, Me and my family, People in our street, Modern technology,…“ Pro všechny zúčastněné žáky z 9.AC, 8.AB, 5.C a 4.D to tak byla možnost zapojit se do bezprostřední komunikace a slyšet tak rodilou mluvčí „face to face“. čtěte více a další fotografie

Drakiáda v ŠD

Jako každoročně na podzim jsme i v letošním školním roce uspořádali v naší školní družině drakiádu. Jedná se o akci, do níž se zapojují i rodiče a pouštějí draky spolu se svými ratolestmi. Každý zájemce si přinesl draka a už jsme jen doufali, že bude vítr foukat natolik, aby draci létali a ukázali ve větru svou pestrost a krásu. Hlavně naši prvňáčci byli natěšení, protože drakiádu ve škole absolvovali poprvé. Majitelé draků s nejdelším ocasem se mohli radovat ze sladké odměny. Počasí nám přálo a celá akce se nám vydařila.  Renata Roubová  foto

4. místo v okresním finále v minifotbalu

8.10. se konalo na hřišti 1.FK Příbram okrskové kolo v minifotbalu, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Naší školu zde reprezentovalo 11 hráčů: Honza, Standa, Pavel, Lukáš, Petr, Martin, Michal, Pavel, Martin, Tomáš a Ruda. Naše družstvo obsadilo v 5ti členné skupině 2.místo a díky tomu postoupilo do okresního finále, které se konalo o týden později. Zde bojovali ve čtyřčlenné skupině, ze které postoupilo z 2. místa do bojů o medaile. Tam se ale bohužel nedařilo a vybojovali 4.místo. Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně  úspěchů do dalších soutěží. Mgr. Jan Zikmund

Setkání žákovského parlamentu

Dne 8.10. proběhlo první setkání žákovského parlamentu v tomto školním roce. Před zahájením vyučování jsme se sešli v galerii s paní zástupkyní Rubou. Ve skupinách jsme se zamýšleli o smyslu žákovského parlamentu. A sepsali jsme :
Učí žáky znát jejich povinnosti i práva a tato práva používat.
► Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy.
► Pomáhá , je oporou třídním učitelům při práci se třídou.
► Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
► Podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli založenou na vzájemné důvěře.
► Zvyšuje pozitivní hodnocení školy okolím (obec, rodiče, zřizovatel, Česká školní inspekce…).
► Sbližuje žáky prvního a druhého stupně školy.
► Zvyšuje informovanost ve škole (jak žáků, tak dospělých)
Mimo jiné proběhly volby předsednictva. Předsedkyní parlamentu se stala Alžběta Neporová (9.C) a jejími zástupci Gabriela Studená (6.D) a Václav Mertlík (5.A). Žákovský parlament

Krajské kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 10. 10. jsme se vydali společně s ostatními školami z Příbrami na krajské kolo v přespolním běhu do Kutné Hory. Pro nás to bylo známé prostředí, na tomto stadionu už většina dívek soutěžila. Letos se oproti loňskému roku prodloužila trať a byla opravdu přespolní, dívky se potýkaly s tratí, která měřila přes 2 kilometry a vedla převážně po trávě. Bohužel se nám letos nepovedlo vybojovat žádnou medaili, přesto dívkám patří poděkování za předvedené výkony. Naší nejlepší běžkyní byla A. Kubová, která doběhla na 6. místě.
Ostatní dívky doběhly v pořadí A. Matějíčková, E. Pekařová, E. Silavecká, E. Dragounová a C. Chrastinová. Mgr. Kateřina Hradecká