Anglické divadlo

Dne 26. 11. 2019 navštívilo již podruhé naši školu anglické divadlo Azyzah Theatre. Paní herečky představily žákům 4., 5. a 6. tříd hru Murder Mystery.  Jednalo se o detektivní příběh plný nadpřirozených bytostí, písní a humoru.
Žáci se aktivně zapojili do celého představení. Hledali indicie vedoucí k záchraně hlavní hrdinky. Interaktivně si zopakovali slovní zásobu a ověřili si, že jsou schopni vnímat téměř hodinové představení v cizím jazyce.
Všichni odcházeli nadšení a fotografie dokazují, že je divadlo opravdu bavilo. za vyučující AJ Mgr. Ivana Šobrová   foto

Preventivní přednáška o zábavní pyrotechnice – 4. ročníky

25.11. byla pro žáky 4. ročníku v prostorách galerie připravena preventivní přednáška občanského sdružení Tilius o zábavní pyrotechnice. Žákům byly představeny všechny typy zábavní pyrotechniky s důrazem na bezpečnost jejich užívání. Děti měly možnost vidět
na fotografiích úrazy z reálného života a uvědomit si tak, jak může být zábavní pyrotechnika v nesprávných rukou a nesprávným použitím nebezpečná a životu ohrožující.  Žáci byli z přednášky nadšeni. Děkujeme za dlouholetou spolupráci v této oblasti panu Hajzlerovi, který přednášku vedl. metodik prevence Mgr. Jaroslava Krešová

Rodiče nám představují svá povolání

V hodinách předmětu Světa práce k nám do hodin přicházejí rodiče, aby nás zasvětili do svých povolání a my tak lépe chápeme, co jednotlivá povolání obnášejí.
V průběhu listopadu nás navštívila paní Danielová, která pracuje jako vedoucí veřejného stravování v nemocnici. Teď už máme představu, jak to tam “chodí”. O své práci nám přišel povídat i pan Balík. Díky němu jsme zjistili mnoho informací o podnikaní s nemovitostmi a vše, co jeho práce obnáší. V souvislosti s jeho povoláním jsme se dozvěděli i mnoho informací z finanční gramotnosti. 
Děkujeme všem rodičům, kteří si najdou chvilku času a přijdou mezi nás! Žáci 7.BC

STARÝ PAPÍR – VÝSLEDKY SBĚROVÉ AKCE

Začátek listopadu byl pro žáky osmých a devátých ročníků ve znamení těžké dřiny. Pomáhali totiž našim školníkům naložit obrovské množství papíru, které naši žáci společně se všemi rodinnými příslušníky nashromáždili a odevzdali. Zapojili se tak do první části sběrové akce. Všichni se podíleli na parádním výsledku, kterým bylo: 20 781 kg starého papíru. Nakládka takového množství papíru, jen pro zajímavost, dělá 8 plných náklaďáků a bez pomoci žáků by nebylo možné sběr vůbec realizovat. Mezi nejúspěšnější sběrače patří třídy 2.C, 3.A a 3.B, ale musíme pochválit celou školu, protože na akci se podílely všechny třídy školy.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly v plné výši do třídních fondů.
Velké díky patří pánům školníkům. Mgr. Jan Hradecký
2. část sběrové akce je naplánována na duben 2020. ČEMU JSME SBĚREM POMOHLI

Úspěchy našich žáků ve výtvarné soutěži k 30. výročí sametové revoluce

Součástí nedělních oslav sametové revoluce na náměstí 17.listopadu v Příbrami bylo i vyhlášení výsledků výtvarné soutěže. Na prvním místě se umístila koláž – kolektivní práce žáků 2.stupně. Třetí místo patří společnému dílu Václava Mertlíka a Davida Novotného z 5.A. Velmi nás těší nejen krásné umístění na stupních vítězů, ale i pochvalné komentáře návštěvníků, kteří výstavku prací na náměstí 17.listopadu viděli. Všem oceněným výtvarníkům gratulujeme! Ing. Klára Karlíková

Sametová 1989

14. listopadu si žáci naší školy připomněli 30. výročí sametové revoluce. Měli možnost zhlédnout komponovaný pořad, který připravil sbor Jásan spolu s některými žáky 9. tříd pod vedením pana učitele Heráka. V průběhu programu slyšeli nejen dobové písně, ale dozvěděli se také o osobnostech, které s dobou před 30. lety souvisí. V programu se objevil i Václav Havel (ztvárněný žákem 9. ročníku), který slavnostně odhalil svou lavičku. Lavička je taková malá knihovnička, na které si mohou žáci posedět, ale mohou ji využít i ke čtení knížek. Program se líbil dopoledne nejen dětem, ale i učitelům a sklidil velký úspěch i odpoledne, kdy ho mohla zhlédnout veřejnost. A věřte, že nám dospělákům i slzička ukápla. Mgr. Monika Průchová     foto   video  (převzato ze Zprávy Příbram)    článek Příbramský deník

Florbalové turnaje starších kluků

Tento týden se do florbalových soutěží vrhli kluci. V úterý hráli svůj turnaj žáci 6.-7.tříd. A mohu říct, že hra celkově vypadala o dost lépe než minulý týden, a navíc se nám ještě podařilo vyhrát naší pětičlennou skupinu. První zápasy jsme ovládli jednoznačnými výsledky a na závěr nás čekal souboj nejtěžší. Vítěz bral postup. A tím jsme na štěstí byli my! Všem klukům patří velké poděkování za vynikající výkon a vzornou reprezentaci!

A další krásná zpráva na závěr. Poslední byl na řadě turnaj nejstarších kluků a opět naši kluci předvedli perfektní výkon, a podařilo se nám zvítězit.  Odměnou tak klukům bude postup do dalšího kola a možnost zahrát si opět po roce turnaj ve velké hale klasickým způsobem 5 + 1. Takže spousta práce byla v posledních dvou týdnech odměněna spoustou krásných zážitků a výsledků. I nejstarším florbalistům náleží velká pochvala a poděkování!  Mgr. Josef Halaburda

Setkání žákovského parlamentu

Žákovský parlament se opět setkal v úterý 12.11. 2019 v galerii. Minule jsme se shodli, že bychom rádi pomohli někomu, kdo naši pomoc potřebuje. Proto každá třída mohla někoho navrhnout. Ze všech nápadů bude vybráno na příštím žákovském parlamentu 3.12. Dále jsme řešili šetření, protože i to je podle nás důležité. Prosíme všechny žáky, aby nenechávali zbytečně rozsvícená světla, šetřili hygienickými potřebami a neplýtvali vodou. Žákovský parlament