Život ve školní družině v době nouzového stavu

Život ve školní družině se ani vzhledem k různým vládním nařízením nezastavil. V současnosti jsou děti do oddělení rozděleny po třídách a to proto, aby se vyhovělo nařízení vlády o nemísení skupin dětí z různých tříd. Dalšími omezeními jsou pobyt v rouškách v průběhu celého dne a zákaz zpěvu a tělesné výchovy – stejně jako při vyučování. Ale ani tato opatření nejsou pro vychovatelky nepřekonatelnou překážkou. Spíše pro nás představují výzvu. Vymýšlíme pro děti různé aktivity, například během procházky venku, děti plní rozličné úkoly jako je třeba najít listy určitého stromu, barvy nebo sledování toho, jak se chovají nažky javoru, když se pustí z výšky. Sbírají šišky borovic, ze kterých později po vyschnutí budou tvořit vánoční dekorace. Ve třídách děti při výtvarných činnostech vyrábí ozdobné závěsy, které si odnesou domů nebo které budou zdobit chodbu 2 .patra ŠD. Rovněž píší dopis Ježíškovi, společně čtou nebo soutěží o nej stavbu ze stavebnic. Jaké bude jejich NEJ záleží pouze na dětech. Místo zpěvu hrají na hudební nástroje a snaží se napodobit zvuky z přírody jako je déšť, šumění listí ve větru, bouřka aj. Mimo tzv. řízenou činnost mají děti i dostatek času na volnou hru a odpočinek. Všechny vychovatelky se snaží pro děti vytvořit co možná nejpřátelštější a podnětné prostředí a to nejen v době nouzového stavu.  Jitka Kupková, vychovatelka

ČTENÍ V ŠD PRO RADOST, ZÁBAVU I POUČENÍ

Kniha- přítel, který mne provází od mého dětství. Maminka, tatínek i prarodiče nám doma četli každý den. Později jsem začala vyhledávat knihy sama. Stal se ze mne takový knihomol a je jedno, jestli je kniha útlá či silná, detektivka nebo román…
Ve školní družině se vracím do let, kdy jsem pohádky, báje nebo pověsti poslouchala zachumlaná v peřinách.  Dnes čtu dětem já. Zhasneme světla, zatáhneme žaluzie, žáčci si udělají pohodlí, poslouchají a relaxují. Je nám příjemně a vychutnáváme si to uvolnění po vyučování, sníme a stáváme se součástí příběhů. Někomu se podaří zdřímnout a tak ho necháváme odpočívat. Kdo ví, co se mu právě zdá…Často se stává, že si potom dlouze povídáme a vypravujeme nejen o tom, co jsme se z knihy dozvěděli, ale jen tak, prostě hovoříme.
Mám ty chvíle ráda. Ty svítící oči, odpočívající děti a popovídáníčko. Snad jednou tuhle štafetu někdo převezme. Přijdou další noví posluchači a pohádky i příběhy budou žít dál. Vychovatelka Jana Kabátová

Dračí hrátky

Jako každý rok, tak i letos se děti ze školní družiny těší na podzimní pouštění draků. Jedná se o akci, do níž se tradičně zapojují i rodiče a pouštějí draky spolu se svými ratolestmi. Bohužel letos se tato akce konala bez jejich přítomnosti. Skoro každý, kdo se zúčastnil si přinesl vlastního draka. V družině jsme je společně sestavili a mohli jsme vyrazit. Na hřišti vedle školy jsme už jen doufali, že bude vítr foukat natolik, aby draci létali a ukázali ve větru svou pestrost a krásu. Hlavně naši prvňáčci byli natěšení, protože drakiádu ve škole absolvovali poprvé. Počasí nám naštěstí přálo a celá akce se vydařila. Vychovatelky ŠD J. Kupková, B. Kupková, V. Doláková

 

7. třídy v Techaku

V druhé polovině měsíce září se postupně všechny 7. třídy vydaly se svými třídními učiteli na projektový den do Techaku v Březnici. Děti se zde seznámily se základy robotiky a polytechniky. Ve skupinách pak pracovaly na sestavení robotické ruky a vymýšlely algoritmy pro postavy ve hře Minecraft. Poté si lektor pro děti připravil testování znalostí v podobě AZ kvízu. Nahlédnutím do virtuální reality se děti s celým programem rozloučily. Děkujeme MÚ Příbram za financování celé akce a lektorům Techaku za realizaci celého projektu. Žáci a vyučující 7. ročníku   foto        

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Jako každý rok, tak i v letošním roce měla školní družina naplánovanou akci ve spolupráci s policií ČR „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Děti se na setkání s policisty vždy těší, ale bohužel tento rok ho nebylo možné uskutečnit. Nicméně ani tentokrát děti o základy pravidel silničního provozu nepřišly. V rámci oddělení jsme se s dětmi vydaly na procházku věnovanou této problematice a trpělivě jsme jim vysvětlovaly, jak správně a bezpečně přecházet silnici, jak se mají chovat v dopravním provozu jako chodci i jako cyklisté. Cestou jsme také s dětmi procvičily dopravní značky, které se nachází v okolí školy. Vychovatelky ŠD J. a B. Kupková

Já chodec

V pátek 11. 9. proběhl projekt prvních tříd JÁ, CHODEC. Ráno děti hovořily na téma „bezpečná cesta do školy“. Vyplnily si pracovní list, kde si zopakovaly důležité dopravní značky, bezpečné viditelné oblečení a povídaly si o nejoblíbenějším dopravním prostředku.

Venku žáci absolvovali čtyři stanoviště. Jako chodci si vyzkoušeli přechod přes křižovatku, venkovní běhací pexeso je procvičilo v dopravních značkách. Puzzlemi s dopravními situacemi si vyzkoušeli svoji bystrost, tělesnou zdatnost ukázali při jízdě na koloběžce.

Na závěr žáci obdrželi průkaz chodce. Všichni jsme pohovořili o svých zážitcích, děti si svůj největší nakreslily. Rozešli jsme se plni hezkých dojmů a nových znalostí.  Učitelky 1. tříd. foto z akce

6.B v Techaku

“V úterý 8. září 2020 jsme my, žáci 6.B, společně prožili projektový den ve spolku Techak z.s. v Březnici. Ráno v 7.00 hod jsme se v dobré náladě a při teplotě pouhých 6°C sešli před naší školou a společně následně vyjeli busem do Březnice. V budově Techaku nás přivítal milý lektor Radek a okamžitě se s námi pustil do seznamování a vysvětlování pojmů robotizace, umělá inteligence a dalších, nám někdy dosud neznámých, slov. Videoprojekce a poutavé vyprávění následně doplnily praktické činnosti při hledání algoritmů pro oživení postav ve hře Minecraft na počítačích, či konstruování Lego-robotu s použitím tabletů. Poté jsme ve dvou skupinách předvedli v AZ kvízu, co jsme si zapamatovali. Vyhráli sice se štěstím kluci, ale cena útěchy se našla i pro dívky. Závěrečný čas našeho pobytu v Techaku se odehrával s přilbou na hlavě a my jsme se za pomoci virtuální reality podívali do New Yorku, na Mars a na život v mořských oceánech. To už však nabitý program dospěl ke svému závěru a tak jsme všichni, sice unaveni, ale s radostí využili možnosti relaxace ve vedlejším sportovním a odpočinkovém areálu. Zpáteční poklidná cesta zpět do Příbrami nám pak umožnila plně si uvědomit, jak krásný den jsme společně prožili. Sluší se také poděkovat městu Příbrami za to, že náklady spojené s naší návštěvou v technické akademii uhradilo z vlastních zdrojů.  S radostí své zážitky sdílejí žáci 6.B při 7.ZŠ” Ing. Stanislav Karas, třídní učitel 6.B  foto

Kreslí celá 2. třída

I přes veškeré komplikace spojené s uzavřením škol, nás dobrá nálada neopouští. Žáci 2. třídy kreslí obrázky na téma „Jak se doma učíme“. Velké díky patří rodičům, kteří jim se vším pomáhají. Věříme, že se vše brzy vrátí do zajetých kolejí a ve zdraví se sejdeme opět v našich třídách. Přejeme pevné nervy a zdraví. Mgr. Ivana Šobrová

Změna: termín konání mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English na naší škole se odkládá a bude 21.11.2020

Dobrý den, Vážení rodiče,

s ohledem na stávající situaci nemůžeme všechny naše žáky, jež se přihlásili k mezinárodním jazykovým zkouškám, řádně ke zkouškám Starters, Movers a KET připravit. Po domluvě s naší paní ředitelkou a v součinnosti s akreditovaným centrem IH Akcent Prague jsme se dohodli na přesunutí zkoušek Cambridge na termín 21. listopadu 2020. 
Věříme, že žáci si tak budou moci učivo v klidu procvičit, upevnit a dokončit nejen v rámci nynějšího samostudia, ale hlavně se svým vyučujícím nejpozději začátkem dalšího školního roku během měsíce září až listopad 2020. 
Dosud obdržené závazné přihlášky mám všechny u sebe.  Hromadnou přihlášku komplet budeme za naší školu odesílat koncem září 2020. Platby za zkoušky proběhnou v měsíci říjen 2020.
V případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat emailem. S pozdravem. Jana Žáková