YPEF – úspěch našich žáků na soutěži

V minulém týdnu se někteří naši žáci účastnili vědomostní soutěže s přírodopisnou tematikou. Akce nese název Mladí lidé v evropských lesích – Young People in European Forests. Název se udává dvoujazyčně, protože je to soutěž, která má svůj vrchol na mezinárodním poli. Tak daleko jsme sice nedošli, ale úspěch v regionálním kole jistě stojí za zmínku.

YPEF probíhala v on-line prostředí a byla rozdělena na 2 části. Vybraná témata byla velmi úzce spjata s lesem a lesnictvím. Prvním část zahrnovala vědomostní test a druhá poznávání zvířat, rostlin a hub. Otázky nebyly vůbec jednoduché, protože o lesnictví si toho v hodinách přírodopisu zase tolik nepovídáme. Naše družstva si se zadáním nakonec poradila velmi slušně.

Družstvo 9.B ve složení Filip Doubek, Jakub Knol a Martin Smíšek dosáhlo na 6. místo.

Družstvo 9.A ve složení Veronika Sedláčková, Šimon Sedláček a Matouš Jindra na tom bylo ještě lépe a umístilo se na skvělém 3. místě. Do dalšího kola bohužel postupovalo pouze družstvo z prvního místa, ale pro nás je to dobrá zkušenost a námět na další přírodopisné zápolení. Náš region čítal 11 škol.

Žákům děkuji za účast i umístění. Všem účastníkům gratuluji. Mgr. Jan Hradecký

 

VELIKONOČNÍ KAMÍNKY

Během distanční výuky se učitelé všemožně snaží, aby žákům vymysleli zajímavé aktivity nebo hry, kterými je alespoň na chvíli vytrhnou z online prostředí a pošlou je ven na čerstvý vzduch. To se povedlo i nám, žákům 8. C a 2. A – když třídní učitelky daly hlavy dohromady, vzniklo něco moc milého a zábavného pro všechny zúčastněné. 😊
O co šlo? Na začátku pouze nová záliba v malování kamínků při dlouhých zimních večerech, poté nápad udělat radost dětem v tomto zvláštním období. Třídní učitelka osmáků společně s několika děvčaty namalovala kolem 90 „Velikonočních kamínků“, které osmáci rozmístili v různých lokalitách dle bydliště druháčků – tak, aby si každý našel svůj „Velikonoční“ kamínek. Dětem byly do učebny dány mapy, na jakém místě, a kdy mohou kamínky najít. Pak už to bylo jen na nich. Společně s rodiči a sourozenci se všichni rozběhli (samozřejmě po výuce) po určených místech dle mapy a hledali. Na každého druháčka čekaly 2 – 3 „Velikonoční“ kamínky. Děti mohly Velikonoční kamínky různě přenášet, vyměňovat, a nakonec si nechat pro ně ten nejzajímavější. Nejvíce kamínků bylo rozneseno po příbramském Padáku, kde děti při hledání prošly také naučnou stezku, mohly si zde vyzkoušet sportovní aktivity nebo se dozvědět něco o přírodě.
A výsledek? Několik osmáků se zabavilo malováním, někteří se vydali ven roznést kamínky. Všechny druháčky jsme dostali ven (některé í víckrát) a některé i ve večerních hodinách s baterkou, tak aby nepřišli o ten nejhezčí „Velikonoční“ kamínek😊 a ta konečná radost z kamínků – ta vždy stojí za to!  
Mgr. Sylva Eliášová a Mgr. Kateřina Hradecká foto

McDonald Cup

příloze posílám informace o projektu McDonald Cup. Místo tradičního turnaje organizátoři udělali jinou akci. Jako ve všech ostatních se jedná o plnění pohybových úkolů. Děti se s pomocí rodičů zaregistrují na stránkách organizátora a už se do toho mohou pustit.
Tady je to vylepšeno o případné zajímavé odměny od organizátora. 
Děti, které splní jednotlivé části a úkoly mají možnost si tam stáhnout svůj diplom. Takže by se Vám třeba mohli chtít pochlubit a tak.
Přeji stále pevné nervy a úsměv na rtech.  Mgr. Josef Halaburda

JARNÍ PROCHÁZKA S ÚKOLY- SKUPINOVÁ PRÁCE

Jaro se nezadržitelně přiblížilo a tak jsme vyrazili na jarní procházku.

A nebyla to ledajaká procházka, měli jsme pracovat ve skupině, ale také každý sám a procházku si zpříjemnit netradičními úkoly.

Ve skupince jsme se nejprve domluvili a rozdělili si, který úkol si kdo vezme na starost. Poté už jen vše záleželo na nás. Jakmile jsme úkoly splnili, zaznamenali jsme to do skupinového archu, doložili fotografiemi či někteří zkušení z nás dokonce krátkým sestříhaným videem.

Procházku jsme si báječně užili a už se těšíme na letní verzi úkolů 😊. Z jedné procházky je natočené i video

Ta už snad proběhne společně se spolužáky ve škole. Děti z 5.A  a 5.D foto

ONLINE VAŘENÍ – příprava svačinky v 5.D

Ano, je to tak, vařit jsme letos nepřestali ani v online prostředí. Celá třída- vlastně každý sám- se přemístil na tuto online hodinu do své kuchyně, kde si připravil svou vlastní svačinku. Fantazii se meze nekladly a tak nám vznikla spousta zajímavých nápadů- palačinky, obložené chleby s vlastnoručně vyrobenou pomazánkou, ovocné saláty, pečené trojhránky s povidlovou náplní, sova z jablek, panini či tousty,….
Samozřejmě i nápoje zde nesměly chybět- čaje, šťávy, kakaa,…
Každý se své práce chopil velmi zodpovědně a taktéž nezapomněl ani na úklid pracovní plochy. Pak už přišel čas na servírování a mohli jsme se pustit do společné svačiny, u které jsme si popovídali a povyprávěli vtipné a veselé příhody z našich kuchyní.
Škoda jen, že jsme si nemohli dát navzájem ochutnat. Snad příště. Mňam.  Mgr. Michaela Silavecká foto

ŠD – PROSINCOVÉ OKÉNKO

Prosinec- měsíc, ve kterém se více než kdy jindy vracíme k tradicím, zvykům a obyčejům našich „babiček a dědečků“. Nejinak tomu bylo letos i v našem oddělení, ale…
Některým aktivitám, které jsme každý rok mohli společně prožívat, nebylo přáno. Nenapekli jsme cukroví ve školní kuchyňce, nepozvali rodiče na vánoční čajovnu. Přesto jsme si adventní čas v našem oddělení užili a nebyla nouze ani o překvapení. Ptáte se jaká? Hlavně naše putování- putování vánočně naladěným městem. Jedna z výprav vedla za vyřezávaným betlémem a cestu jsme spojili s vypravováním o zvycích, které se v našich domácnostech dodržují. Další naše putování nás zavedlo až na Březové Hory a protože procházka byla dlouhá, cestou nás čekalo i malé pohoštění– teplý čaj a tatranka. Vše řádně zabalené a pro každého kelímek, protože covid je covid a my ho k sobě nepustíme!
Největší a nejtěžší byla ovšem příprava divadelního vystoupení s názvem Vánoční příběh. Pravda, nacvičování bylo vzhledem k současné situaci a omezeným možnostem komplikované, ale my jsme nakonec vše zvládli, připravili rekvizity, kostýmy a šlo se natáčet. Rodičům se naše vystoupení bude určitě líbit a my se alespoň takto můžeme pochlubit, jak jsme šikovní.
Podoba letošního adventu a očekávání je jiná. Děti jsou tvorečkové společenští a já jim i nám dospělým přeji příští očekávání v tom nejlepším, co jen může člověk člověku přát. Jana Kabátová, 5. odd. ŠD

Štědrovečerní šichta na dole Anna

Vychovatelky školní družiny na naší škole se neustále snaží zpestřovat program, který pro děti připravují. A to i přes omezení spojená s pandemií koronaviru. Tak tomu bylo i v měsíci prosinci, kdy díky nabídce Hornického muzea, děti z 2. oddělení ŠD navštívily akci nazvanou „Štědrovečerní šichta na dole Anna“. Po příchodu na Březové Hory nás 
na dole Anna přivítal milý pan průvodce, který děti seznámil s tím, proč horníci museli i na Štědrý den „na 
šichtu“. Dále jim pověděl něco o tom, jak to přibližně vypadalo 
v chaloupkách tamních horníků, co měli ke štědrovečerní večeři a co děti mohly najít pod stromečkem. Po tomto poutavém povídání, objevil dárek od Ježíška pro každé z dětí, které se prohlídky účastnily. Malý úlomek stříbrné rudy si pak děti nesly domů jako veliký poklad. Při prohlídce jsme se projeli důlním vláčkem vyzdobenou štolou a dojeli jsme k jámě, která proslavila místní horníky světovým prvenstvím v dosažení hloubky 1000 m. I na tomto místě dýchala díky instalovanému betlému vánoční atmosféra. Po krátkém povídání o historii betlémů na Příbramsku jsme se opět důlním vláčkem dopravili na konec štoly, kde se s námi pan průvodce rozloučil a my jsme cestou kolem Prokopského kostelíka odešli zpět do školy.

Dětem se prohlídka velice líbila a byly rády, že se akce uskutečnila.
Velké díky patří Hornickému muzeu, které program připravilo a umožnilo nám se jej zúčastnit. Jitka Kupková, vychovatelka 2. oddělení ŠD