ŠD – PROSINCOVÉ OKÉNKO

Prosinec- měsíc, ve kterém se více než kdy jindy vracíme k tradicím, zvykům a obyčejům našich „babiček a dědečků“. Nejinak tomu bylo letos i v našem oddělení, ale…
Některým aktivitám, které jsme každý rok mohli společně prožívat, nebylo přáno. Nenapekli jsme cukroví ve školní kuchyňce, nepozvali rodiče na vánoční čajovnu. Přesto jsme si adventní čas v našem oddělení užili a nebyla nouze ani o překvapení. Ptáte se jaká? Hlavně naše putování- putování vánočně naladěným městem. Jedna z výprav vedla za vyřezávaným betlémem a cestu jsme spojili s vypravováním o zvycích, které se v našich domácnostech dodržují. Další naše putování nás zavedlo až na Březové Hory a protože procházka byla dlouhá, cestou nás čekalo i malé pohoštění– teplý čaj a tatranka. Vše řádně zabalené a pro každého kelímek, protože covid je covid a my ho k sobě nepustíme!
Největší a nejtěžší byla ovšem příprava divadelního vystoupení s názvem Vánoční příběh. Pravda, nacvičování bylo vzhledem k současné situaci a omezeným možnostem komplikované, ale my jsme nakonec vše zvládli, připravili rekvizity, kostýmy a šlo se natáčet. Rodičům se naše vystoupení bude určitě líbit a my se alespoň takto můžeme pochlubit, jak jsme šikovní.
Podoba letošního adventu a očekávání je jiná. Děti jsou tvorečkové společenští a já jim i nám dospělým přeji příští očekávání v tom nejlepším, co jen může člověk člověku přát. Jana Kabátová, 5. odd. ŠD

Štědrovečerní šichta na dole Anna

Vychovatelky školní družiny na naší škole se neustále snaží zpestřovat program, který pro děti připravují. A to i přes omezení spojená s pandemií koronaviru. Tak tomu bylo i v měsíci prosinci, kdy díky nabídce Hornického muzea, děti z 2. oddělení ŠD navštívily akci nazvanou „Štědrovečerní šichta na dole Anna“. Po příchodu na Březové Hory nás 
na dole Anna přivítal milý pan průvodce, který děti seznámil s tím, proč horníci museli i na Štědrý den „na 
šichtu“. Dále jim pověděl něco o tom, jak to přibližně vypadalo 
v chaloupkách tamních horníků, co měli ke štědrovečerní večeři a co děti mohly najít pod stromečkem. Po tomto poutavém povídání, objevil dárek od Ježíška pro každé z dětí, které se prohlídky účastnily. Malý úlomek stříbrné rudy si pak děti nesly domů jako veliký poklad. Při prohlídce jsme se projeli důlním vláčkem vyzdobenou štolou a dojeli jsme k jámě, která proslavila místní horníky světovým prvenstvím v dosažení hloubky 1000 m. I na tomto místě dýchala díky instalovanému betlému vánoční atmosféra. Po krátkém povídání o historii betlémů na Příbramsku jsme se opět důlním vláčkem dopravili na konec štoly, kde se s námi pan průvodce rozloučil a my jsme cestou kolem Prokopského kostelíka odešli zpět do školy.

Dětem se prohlídka velice líbila a byly rády, že se akce uskutečnila.
Velké díky patří Hornickému muzeu, které program připravilo a umožnilo nám se jej zúčastnit. Jitka Kupková, vychovatelka 2. oddělení ŠD

Advent ve školní družině

Přestože pandemie koronaviru zasáhla výrazně do našich životů, snažíme se i při dodržování všech hygienických opatření o to, aby se děti cítily v družině co nejlépe.
Závěr loňského roku 2020 byl dětem zpestřen zábavným programem zaměřeným na lidové tradice týkající se Vánoc a na upevňování kladného vztahu dětí k přírodě.
V období kolem Mikuláše v jednotlivých odděleních proběhly Mikulášské a čertovské  soutěže a hry, které mají děti velmi rády. Po celou dobu adventu jsme se zaměřili na čtení vánočních příběhů, výrobu řetězů a papírových ozdob a různých papírových postaviček na výrobu svícnů a jiných předmětů spojených s Vánocemi.
Kladný vztah k přírodě upevňujeme s pomocí rodičů – děti si přinesly potraviny vhodné pro lesní zvěř – například mrkve, jablka zavěšená na provázku, lojové koule pro ptáčky, kterými jsme šli ozdobit do lesa vánoční strom pro zvířátka.
Na vánoční besídce v jednotlivých odděleních školní družiny jsme si s dětmi zopakovali a v praxi vyzkoušeli vánoční zvyky, například pouštění lodiček z ořechů, házení střevícem či krájení jablka. Děti dostaly od Ježíška nadílku – nové hry, hračky a stavebnice. Celou atmosféru nám zpříjemňoval poslech vánočních koled. Nové hračky se dětem líbily a někomu se ani nechtělo jít domů.
I v novém roce 2021 se těšíme na naše děti a rádi jim umožníme plnohodnotné a zábavné trávení volného času u nás ve školní družině.
Za vychovatelky ŠD Renata Roubová  

ŠD – ČERTOVSKÉ KARTY

Dne 4. 12. 2020 proběhl v 9. oddělení ŠD čertovský den. A co se Vám jako první vybaví, když se řekne slovo čert? Určitě nějaká strašidelná postava s rohy, dětem určitě všechny hříchy i hříšky, které provedly. Především se nám ale vybaví pekelné karty – pekelný mariáš, díky kterému nejedna duše v pekle skončila. A když už se ti čerti stali i z nás, tak k tomu takováhle zábava také patří. Proto jsme si uspořádali turnaj v prší. Ale narozdíl od těch čertovských karet plných švindlů, ty naše karty byly čestné a stejně tak všechna zúčastněná čertiska. Dokonce i jeden andílek k nám sešel shůry, aby si tyto pekelně nepekelné karty zahrál.
Souboj započal a do zvuku koled se sem tam ozvalo šustění karet a vítězné pokřiky zúčastněných. Čas postupně plynul, pomalu se odehrál poslední zápas a děti už jen nedočkavě čekaly na výsledky.
Nejlepší hráči za svůj krásný výkon dostali odměnu ve formě školního diáře.

Ve výsledku byl ale vítěz každý, protože, jak se říká, není důležité vyhrát ale zúčastnit se.
Nakonec nás všechny navštívil Mikuláš a nechal dětem nějakou tu sladkou odměnu za snahu.  Barbora Kupková 9. odd. ŠD